Články / Aktuality Dnes je 15. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Pouť za povolání

Úterý, 6.6.2023
Ružomberok. V sobotu 27. května se v Trlenské dolině u Ružomberka konal již desátý ročník pouti slovenských a českých jezuitů za nová povolání do Tovaryšstva Ježíšova. Do kaple Panny Marie Sněžné připutovalo dvacet slovenských jezuitů z Bratislavy, Ivanky pri Dunaji, Trnavy, Piešťan, Ružomberka, Prešova a Košic a čtyři čeští jezuité z Prahy, Brna a Velehradu.


Společný program začal mší svatou v kapli Panny Marie Sněžné, které předsedal P. Adrián Čontofalský z piešťanské komunity. V promluvě připomenul příklad svatého Ignáce, který vynikal důvěrou v Boha. „V rukou Božích nacházím to, co chybí lidským rukám. A když mě lidské ruce nechají bez pomoci, v Božích najdu všechno.“ Tato Ignácova důvěra byla ovo-cem jeho osobního a hlubokého přátelství s Bohem, jeho zamilovanosti do živého Pána. Tento láskyplný vztah Ignáce s Bohem se zrodil a prohluboval především díky modlitbě. Nejen po svém obrácení, ale i jako generální představený řádu s největší péčí věnoval denně více ho-din rozjímání.

Kazatel potom pozval přítomné k upřímné reflexi a velkodušnému úsilí nepřetržitě růst, osobně i společně, v důvěře v Boha a v láskyplném vztahu s ním, zejména prostřednictvím vytrvalé modlitby a zpytování svědomí. A přidal ještě jedno povzbuzení k z úst svatého Igná-ce. „Kdo se příliš obává lidí, nikdy nevykoná nic velkého. Protože není možné vykonat pro Boha něco velkého bez toho, že by lidé proti tomu hned našli tisíc námitek a připomínek a dělali přitom křik.“

Po mši svaté následovala bratrská diskuze na téma povolání, kterou připravili a moderovali otcové Jakub Garčár a Peter Buša. Opírala se o dotazník, který těsně před poutí vyplňovali členové slovenské provincie. Při reflexi vlastní cesty povolání si uvědomili, že pro většinu z nich byl rozhodujícím momentem pro vstup do Tovaryšstva kontakt s jezuity. Většina z nich se se svým úmyslem vstoupit svěřila blízké duchovní osobě, která ho pak mohla v procesu rozhodování duchovně doprovázet, přičemž takový proces u většiny trval jeden až tři ro-ky.

Při pohledu na současnou situaci s klesajícím počtem nových povolání prožívá většina jezuitů pokoj, když si uvědomují, že povolání je dar, který dává Bůh, jak chce, ale zároveň většina též považuje za svůj úkol kromě důvěry i spolupracovat s Bohem nějakou formou aktivní podpory povolání. Další otázkou dotazníku bylo, jak tato aktivní podpora vypadá. Kromě společné modlitby za povolání usilují mnozí jezuité o kontakt s mladými, někteří doprovázejí ty, kdo rozlišují životní povolání, a někteří spoluorganizují různé programy podpory a rozlišování po-volání.

Dotazník poté vyzval i ke společnému vyhodnocení iniciativ a aktivit během Týdne modliteb za duchovní povolání 24. až 30. dubna. V poslední, otevřené otázce „Co více říci k tématu povolání?“ rezonovala převážně tři témata: důležitost a zároveň touha po otevřenosti a po-hostinnosti jezuitských komunit, důležitost a touha po dobrých vzájemných vztazích mezi jezu-ity jako klíčové součásti vydávání svědectví, důležitost a touha po blízkosti mladým.

Bratrskou diskuzi zakončila společná modlitba za povolání, kterou se jezuité denně modlívají ve všech komunitách. Celou pouť uzavřel společný oběd na prostranství před kaplí v krásné přírodní scenérii, prosvětlené téměř letním sluncem.


Zdroj: Jakub Garčár (Jezuité na Slovensku).
Foto: Peter Buša, Martin Halčák (Jezuité na Slovensku).
Další fotografie na tomto odkazu.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
4.12.2023 Setkání mluvčích řeholních kongregací
9.11.2023 Evropské noviciáty Tovaryšstva Ježíšova přijaly nové členy
30.10.2023 Komunita třetí probace v Bikfaye
17.9.2023 Víkendovka pro zájemce o Tovaryšstvo Ježíšovo
11.6.2023 Jakub Žákavec přijme kněžské svěceníNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

První jezuité posláni do Sieny a Parmy

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil