Články / Názory Dnes je 18. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Dny vděčnosti za stvoření v letošním roce

Pátek, 1.9.2023
Doba stvoření 1. září až 4. října 2023

Pavel Ambros

Je před námi měsíc, v němž obracíme pozornost k času, který měříme odpočíváním zániku planetárního ekosystému. Probouzí obavy, strach, nejistotu. Jaké místo v této atmosféře globální společnosti najdu já osobně ne se svými názory, ale svým postojem? Papež František ve svém Poselství ke světovému dni modlitby za péči o stvoření předkládá odpověď slovy proroka Ámose: „Ať se valí právo jako voda, spravedlnost jako mohutný potok!“ (Am 5, 24). Připojíme se k řece spravedlnosti a míru, abychom se chopili klimatické a ekologické spravedlnosti a mluvili s komunitami, které jsou nejvíce postiženy klimatickou nespravedlností a ztrátou biologické rozmanitosti, a v jejich prospěch? Jako Boží lid můžeme společně pracovat ve prospěch celého stvoření jako součást oné mocné řeky míru a spravedlnosti.

Ve svém poselství papež nabízí tři kroky nutné ke změně naší mentality vůči daru stvoření. Ekologická citlivost a lidský soucit jsou potřebné, avšak samy o sobě nestačí.

„Jako první, čím přispějeme do této mohutné řeky, je proměna našich srdcí. Ta je nezbytná, má-li začít jakákoli další transformace.“

„Za druhé, přispívejme k toku této mohutné řeky tím, že změníme svůj způsob života. Začněme od vděčného úžasu nad Stvořitelem a stvořením a litujme svých ekologických hříchů.

„A konečně, aby mohutná řeka tekla dál, musíme změnit veřejnou politiku, která řídí naši společnost a utváří životy dnešních i zítřejších mladých. Hospodářská politika, která podporuje nehorázné bohatství privilegované menšiny a vytváří ponižující podmínky pro mnohé další, znamená konec míru a spravedlnosti.“

Poselství papeže Františka je ZDE.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
21.2.2024 Mezinárodní sympozium o duchovních cvičeních a ekologické konverzi
15.11.2023 Summit o klimatu v Dubaji
17.10.2023 Jezuitské centrum spirituality v Keni podporuje ekologii
9.5.2023 V Irsku se setkali evropští provinciálové
25.4.2023 Den Země a Tovaryšstvo JežíšovoNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil