Články / Aktuality Dnes je 4. 12. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Evropské setkání národních ředitelů Apoštolátu modlitby

Pondělí, 18.9.2023
Ludwigshafen. Ve dnech 6. až 10. září se uskutečnilo pracovní a formační setkání evropských národních ředitelů a koordinátorů Celosvětové sítě modlitby s papežem. Zprávu o tom podává P. Pavel Ambros SJ.


Hostitelem se stala Středoevropská provincie Tovaryšstva Ježíšova (ECE), proto se setkání uskutečnilo v německém Ludwigshafenu, kde jezuité disponují moderním komplexem zahrnujícím hotel a konferenční prostory. Tamější komunita se věnuje vzdělávání a formaci v různých oblastech školství a výchovy, podnikání a profesních sdružení. Posláním centra je přinášet druhým lidem možnost vzájemně mezi sebou komunikovat, sdílet své zkušenosti a postupy a inspirovat se. Zabývá se ignaciánskou pedagogikou, podporou rodin a sociálními otázkami.

První den setkání byl věnován referencím jednotlivých národních ředitelů celkem z patnácti zemí, celkový počet účastníků byl třicet šest. Prezentace měly pevnou strukturu: četba skutečnosti, v níž Apoštolát modlitby působí; četba tužeb lidí, ke kterým se obrací, a četba překážek, s nimiž se národní týmy potýkají.

Druhý a třetí den byl věnován intenzivní práci při osvojování postupů jezuitské formace spolupracovníků a dobrovolníků podle metodiky ztvárněné mezinárodním týmem v příručce nazvané Cesta Srdce. Pod vedením Frederica Fornose SJ na ní spolupracovali zástupci z Argentity (Bettina Read), Spojených států (Joseph Laramie SJ), a především James Hanvey SJ z římské kurie. Její český překlad byl již publikován v knize Živá řeka evangelia 3. Celosvětová síť modlitby s papežem. Klíčovou se stala otázka: Co to znamená mít odpovědnost za poslání Celosvětové sítě modlitby s papežem? Těžiště setkání můžeme hledat ve sloganu celého setkání, jež postavilo do středu pozornosti lidskou zkušenost naší přítomné situace a Ježíšovo Srdce soucitné s tímto světem. Zněl: Jeho Srdce, moje srdce, srdce nás všech. Transformace struktur dosavadních způsobů poslání Celosvětové sítě modlitby s papežem je obsažena v programu obnovy či znovuzrození úcty k Božskému Srdci. Není bez zajímavosti, že pro obnovu připravuje římská kurie Rok úcty Božského Srdce a znovuobnovení jezuitské komunity v Paray-le-Monial, která bude mezinárodní.

Na čem je založen proces obnovy Apoštolátu modlitby? To jsme se postupně dozvídali v průběhu programu, který byl pojat jako školení školitelů Cesty Srdce. Nabízí devět po sobě jdoucích kroků, které sledují a adaptují exercicie do ucelené formy postupného vnikání zkušenosti člověka s Božím působením v srdci, a to pomocí krátkého uvedení, osobního času k modlitbě v tichu, prohlubující meditace a jejich dalšího sdílení v jazykových skupinách. Ve světle takto společně sdílené zkušenosti zde dozrával čas k pochopení duchovního procesu a dynamiky Cesty Srdce. Východiskem vždy bylo Písmo, otevírající cestu ke Slovu v srdci. Ticho je přitom vnímáno jako veličina vztahu a blízkosti, nestojí na uvědomování sebe sama. Prioritou je Boží slovo zprostředkované Písmem a tradicí. Proto je obnova dále propojena i s obnovou interpretací klasických ignaciánských textů i textů souvisejících s úctou k Božskému Srdci.

Ještě koncem tohoto roku mají být publikovány upravené stanovy Apoštolátu modlitby, které více zohlední jezuitskou tradici, vnášenou do celého papežského díla prostřednictvím duchovního doprovázení a péčí o spolupracovníky a skupiny duchovními cvičeními. Vzorně se o nás starali dva němečtí jezuité: Dag Heinrichowski SJ a Adrian Kunert SJ, jenž se aktivně hlásí k tomu, že pochází z Horního Slezska nedaleko českých hranic.


Foto: Evropské setkání národních ředitelů Apoštolátu modlitby, Ludwigshafen, 6.–10. září 2023.

(pam)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
30.11.2023 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na prosinec
8.11.2023 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem
31.10.2023 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na listopad
5.10.2023 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem
3.10.2023 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na říjenNáš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl
Za lidi bez naděje
Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

více »

Nejbližší akce

Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní obnova pro všechny


Exercicie pro všechny


Kurz Společná cesta


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil