Články / Aktuality Dnes je 14. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Kdo je otec generál Arturo Sosa SJ?

Úterý, 7.11.2023
Před návštěvou P. generála v české jezuitské provincii ve dnech 11. až 16. listopadu si připomeňme jeho osobu a poslání.


Generální představený jezuitů spolu s kurií, která slouží jemu a Tovaryšstvu Ježíšovu, pomáhá členům řádu být radostnými služebníky evangelia Ježíše Krista. Jejich heslem je známé Ad maiorem Dei gloriam – k větší slávě Boží. Generální představený je pověřen generální kongregací, která je nejvyšším řídicím orgánem, aby společně se svými rádci a dalšími řídicími strukturami vedl Tovaryšstvo na každodenní bázi.

„Jezuita je služebníkem radosti evangelia,“ řekl papež František generální kongregaci 36. listopadu 2016.

8

Od doby, kdy byl svatý Ignác v roce 1540 zvolen generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova, byl generální představený vždy volen doživotně generální kongregací jezuitů, tedy zástupců jednotlivých provincií po celém světě. Poslání generálního představeného spočívá ve vedení řádu podle stanov, norem a směrnic generálních kongregací.

Otec Arturo Sosa SJ

Otec Arturo Sosa se narodil ve venezuelském Caracasu 12. listopadu 1948. Při studiu na College of San Ignacio objevil krásu pomoci druhým prostřednictvím mariánské družiny. Jezuitští bratři, se kterými se během studií setkal, na něj zapůsobili tak, že začal uvažovat o jezuitském povolání. Do noviciátu jezuitů vstoupil ve věku sedmnácti let v září 1966, v době přeměn v církvi po skončení druhého vatikánského koncilu v předchozím roce. Jako mladý muž byl velmi zapálený pro zlepšení životních podmínek své země, takže po běžné filozofické a teologické formaci mladého jezuity vystudoval doktorát politických věd na Universidad Central de Venezuela.

8

V roce 1975, když studoval v Římě, potkal tehdejšího jezuitského generála otce Pedra Arrupeho a byl jím fascinován. Po vysvěcení na kněze v roce 1977 se otec Sosa stal provinčním koordinátorem pro sociální apoštolát a během této doby byl také ředitelem Centra Gumilla pro výzkum a sociální aktivity pro jezuity ve Venezuele. Tato role zahrnovala i spolupráci s jezuitskou sítí škol pro chudé Fe y Alegría. Věnoval se také akademické práci jako profesor. Otec Sosa se zúčastnil 33. generální kongregace Tovaryšstva, kde byl ve svých třiceti čtyřech letech nejmladším delegátem. Byl také přítomen na 34. generální kongregaci, kde poznal svého předchůdce v úloze generálního představeného P. Adolfa Nicoláse.

Otec Sosa byl provinčním představeným Tovaryšstva Ježíšova ve Venezuele v letech 1996 až 2004. Jako provinciál vedl provincii ve společném rozlišování a vytvořil plán provincie s vizí, která trvá již dvacet let. Na konci svého funkčního období jako provinciál byl přidělen na Katolickou univerzitu v Táchiře.

8

V roce 2008 jmenoval otec Nicolás P. Sosu do role generálního rádce se sídlem ve Venezuele. V roce 2014 se otec Sosa připojil ke komunitě generální kurie a převzal roli delegáta pro meziprovinční domy Tovaryšstva Ježíšova v Římě, mezi které patří Papežská gregoriánská univerzita, Papežský biblický institut, Papežský orientální institut, Vatikánská observatoř, La Civiltà Cattolica, mezinárodní jezuitské koleje v Římě. Otec Sosa mluví španělsky, italsky a anglicky a rozumí francouzsky. Generálním představeným byl zvolen 14. října 2016.


Foto: archiv.
Do textu jsou vloženy fotografie z návštěvy předchozích otců generálů v české provincii: P. Adolfo Nicolás roku 2012 (foto z Prahy), P. Peter-Hans Kolvenbach roku 2002 (foto z Hostýna) a P. Pedro Arrupe roku 1969 (foto z Brna).

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.3.2024 Setkání evropských jezuitských archivářů
29.2.2024 Pokračuje vyšetřování Rupnikova případu
26.2.2024 Pět let Univerzálních apoštolských preferencí
6.2.2024 Thomas Hollweck SJ novým provinciálem středoevropské provincie
30.1.2024 Jezuitská škola pro domorodé děti v SydneyNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

První jezuité posláni do Sieny a Parmy

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil