Články / Články Dnes je 22. 2. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Pochodně prozíravých

Pátek, 10.11.2023
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k 32. neděli v mezidobí

Pavel Ambros

Eschatologická témata závěru liturgického roku nás uvádějí do tajemství, kdo si odnese palmu vítězství. Vedeme rozpravu o tom, jak neupadnout do hlouposti a nevědomosti, co se týká naléhavé prosby, kterou vyslovuje Boží lid bezprostředně před lámáním chleba při slavení eucharistie: „S nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.“ Pozitivně řečeno: uchová si prozíravost. Obraz ženicha a nevěsty ve Starém zákoně odkazuje na smlouvu mezi Bohem a člověkem. Ta přináší pevnou půdu pod nohama: sounáležitost. Člověk tvořící s Bohem vzájemnost se neztratí. Nezbloudí ve světě, nezmizí v davu, nevyklouzne mu ani jeho vlastní duše do propastí temného Já. Ježíš tuto moudrost světa – kde je člověk epicentrem všeho – přišel vyvrátit a proměnit ji v bláznovství.

Moudré panny nedrží v rukou malé svíčky. To není žádný lampionový průvod. Drží pochodně, z nichž šlehá plamen, který nelze uhasit. Jejich uvažování vychází z dovršení: pro ně setkání s Ženichem předjímá všechno, co tomu předchází. Hřebem do rakve očekávání Ženicha je rozumování, které se zabývá vlastní niterností nebo se rozhoduje pro vedlejšáky, které s příchodem nijak nesouvisejí. Ale jak v tomto svatém zápasu hořícího srdce nepropadnou nadužívanému slovu laskavost. Vyčpělé křesťanství je nahrazeno asertivitou či jinými náhražkami konzumní spirituality, v nichž je vše důležitější než Ženich.

Jedna věc je zvláštní: Jistě, že Ženich přicházívá jako zářný Sírius pro svoji Deničku. Podobenství však hovoří o světle, které má osvětlovat Ženicha. Život založený na vzkříšení nese v sobě známky budoucí slávy, které odzrcadlují dovršení všeho v Kristu. Nakonec ale naše světla, i když s nimi máváme jako s pochodněmi, vyblednou před září Zmrtvýchvstalého. Nemáme opouštět naše skutky pro Boha a bližního, které přibližují krásu Boží tváře. Prozíravost chrání očekávání ještě většího světla.

Olej, z něhož lampa čerpá své světlo, je podle otců církve láska; ne jakákoli láska. Nýbrž láska – ovoce Ducha. Lásku vlévá do našich srdcí Duch Svatý. Když obdivujeme rozmanitost a překvapivost lásky, můžeme kontemplovat Ducha Svatého, jednoho v druhém.

Pojďme ještě hlouběji do našeho podobenství. Izrael byl vyvolen, aby připravil cestu Mesiáši, aby na něj čekal a poznal ho jako pravého Ženicha. Nám se může zdát, že se Ženich opožďuje. Jen čeká na naši přípravu. Zde stojí před námi osobní rozhodnutí: Utváří můj život čekání na Ženicha, nebo jsem si jistý svými vlastními kalkulacemi? Smyslem křesťanského života je získávat Ducha Svatého, nechat v sobě bydlet stejného Ducha, který sdílí i v Ženichově Srdci. Pak budeme mít stejný dech, jaký má Ženich. A jeho příchod nepropásneme. Otec dá Ducha těm, kdo ho o něj prosí. A prosba je počátkem moudrosti, protože bere v úvahu konečné setkání.


Foto: Podobenství o deseti pannách, Irina Koksavina, Rusko.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
16.2.2024 Přijímat ty, kteří zápasí, a hledat ztracené
9.2.2024 Jeho slovo je zároveň jeho nejrozhodnější vůlí
2.2.2024 Bůh je nemocný láskou k trpícímu lidstvu
26.1.2024 Naléhavost vyžaduje připravenost
19.1.2024 Na cestě k jednotěNáš tip

Svoboda místo strachu z promeškání aneb FOMO jinak

Samuel Prívara, Miroslava Veselková

Někdy možná máme pocit, že o něco v životě přicházíme. Ostatní nám připadají spokojenější, úspěšnější, jejich život vypadá zajímavěji. Jindy se pro něco rozhodneme, ale vzápětí nás napadne, jestli na nás někde nečeká něco lepšího…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nevyléčitelně nemocné
Modleme se, aby nevyléčitelně nemocní i jejich rodiny měli veškerou kvalitní lékařskou péči a nezbytnou lidskou podporu.

Národní úmysl
Za správce církevního majetku
Modleme se, aby ti, kdo spravují majetek církve, měli dary prozíravosti, odvahy a zodpovědnosti.

více »

Nejbližší akce

Reportáž o P. Adolfu Kajprovi SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice Svatoantonínské


Duchovní obnova - Srdce Ježíšovo


Jednodenní duchovní obnova - Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil