Články / Dokumenty Dnes je 15. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Dokumenty

         A     A     A

Svatá Anežka Česká dala přednost chudým před královským dvorem

Čtvrtek, 16.11.2023
Homilie P. generála Artura Sosy SJ 13. listopadu 2023

Alena Rousová

Brno. Během své návštěvy české provincie slavil otec generál 13. listopadu eucharistii v brněnském jezuitském kostele, který je živým centrem mladých z Vysokoškolského katolického hnutí. Tato událost byla spojena s památkou národní světice Anežky České, která byla kanonizovaná Janem Pavlem II. v roce 1989. Svatá Anežka, dcera krále Otakara, odmítla královské nabídky a přijala život zasvěcený víře a péči o chudé. Odmítla návrh císaře Fridricha II. a založila v Praze klášter, který ztělesňoval pokorný život inspirovaný svatou Klárou z Assisi.


Následuje homilie P. Artura Sosy SJ na evangelium dne, kdy se četlo podobenství o posledním soudu (Mt 25,31-46):

Mám radost, že toto naše dnešní setkání připadá na památku svaté Anežky České, jedné z vašich národních světic. Jako královská dcera mohla doufat, že jednou zaujme důležité místo na některém z pohodlných a bohatých panovnických dvorů Evropy. Rozhodla se ale, že celý svůj život zasvětí Bohu v chudobě, a za svou přítelkyni si vybrala svatou Kláru, se kterou si vyměňovala hluboce duchovní korespondenci, která trvala téměř dvacet let.

Přestože žila před téměř osmi stoletími, její rozhodnutí zasvětit svůj život Bohu je velmi aktuální i dnes. Rozhodnutí pro Boha znamenalo pro svatou Anežku věnovat velkou pozornost těm nejmenším, nejchudším a vyloučeným. Nejen příklad svaté Anežky, ale i dnešní evangelium nám mohou pomoci pochopit, v čem spočívá autentická rozhodnutí se pro Boha, rozhodnutí pro Ježíše, i v naší době.

Ježíš odděluje ty, kteří mu neslouží, od těch, kteří ano. Jen ti druzí se stanou dědici jeho království. My křesťané velmi často mluvíme o nutnosti rozhodnout se pro Boha, uznat Ježíše jako svého Pána. Toto rozlišování mezi věřícími v Boha a těmi, kdo nevěří, je pro nás docela pochopitelné a může nám poskytovat určitý pocit bezpečí. Jistě jste si ale všimli, že v dnešním evangeliu, které zachycuje scénu posledního soudu, není kritériem pro oddělení lidí, kteří jsou Bohu milí, od těch, kteří s ním nemají mnoho společného, v žádném případě výslovné přihlášení se k víře nebo určitý způsob, jakým někdo věří. Kritériem jsou především jednoduché skutky lidského soucitu, jednoduchá gesta, kterými doprovázíme druhé v jejich nouzi:

„Měl jsem hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít, byl jsem cizinec (dnes bychom řekli uprchlík), a přijali jste mě...“

Zdá se, že základním kritériem toho, co běžně nazýváme poslední soud, je citlivost k potřebám těch nejmenších, potřebných a vyloučených. V ní se projevuje rozhodnutí pro Boha.

Je zajímavé, že obě skupiny lidí jsou tímto kritériem zmateny, protože se ptají: Kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého... a tak dále. Ti, kdo nedali chléb nebo sklenici vody potřebným, jsou zmateni, protože – koneckonců – kdyby věděli, že mají co do činění s Ježíšem, by ho jako dobří křesťané určitě nenechali bez pomoci. Jejich tragédií spočívá právě v tom, že víru a Boha zredukovali do rámce náboženských prohlášení, ve kterých je známo, že jde o víru. Naproti tomu skutečné rozhodnutí pro Boha je rozhodnutím pro lidskou bytost, která nemusí být nutně přitažlivá, ale která stojí hned vedle nás. Rozhodnutí pro Boha je nejlepší tehdy, když Boha nepoznáváme. Ale právě tehdy, když člověk rozpozná největší chudobu, největší vyloučení a snaží se s nimi bojovat, učiní jej to milým Bohu a jemu podobným.

Svatá Anežka je po generace spojována s konáním milosrdných skutků. Prokazovala je všem potřebným bez ohledu na jejich původ, přesvědčení a způsob myšlení. Není neobvyklé dnes naříkat, že víra se omezuje jen na soukromou sféru. Pokud však naše rozhodnutí pro Boha bude vyjádřeno gestem, které se zajímá o potřeby lidí kolem nás, tak naše víra nebude ničím omezena, ale stane se jasným svědectvím v sociální oblasti.

Kéž nás naše víra, stejně jako víra svaté Anežky, posiluje v tom, abychom se skutečně rozhodovali pro Boha a stávali se jeho obrazem a podobou, a tak byli čitelnými svědky jeho lásky ve světě.


Zdroj: jesuits.global.
Foto: František Ingr (Člověk a víra).


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
9.1.2024 Provinční setkání českých jezuitů
22.11.2023 Duchovní obnova moravských jezuitských komunit
17.11.2023 Otec generál Arturo Sosa poznával českou provincii
14.11.2023 Homilie P. Artura Sosy SJ v olomouckém Centru Aletti
20.10.2023 Generální představený P. Arturo Sosa SJ navštíví českou provinciiNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

První jezuité posláni do Sieny a Parmy

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil