Články / Aktuality Dnes je 14. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Duchovní obnova moravských jezuitských komunit

Středa, 22.11.2023
Olomouc. V pondělí 20. listopadu se uskutečnila v olomoucké rezidenci duchovní obnova vedená slovenským jezuitou Jánem Benkovským, nyní představeným komunity v Prešově a Košicích. Zúčastnili se jí všichni členové komunit na Moravě: z Velehradu, Svatého Hostýna, Brna i Olomouce. Při impulsech k meditaci otec Ján vycházel z třetí kapitoly dokumentu De Statu Societatis Iesu – 2023. Ten zaslal všem členům Tovaryšstva otec generál Arturo Sosa a vyzval přitom všechny komunity, aby využily témat a návodu k uspořádání duchovních obnov ve všech komunitách a zaslaly pak relaci do Říma.


8

Jednodenní rekolekce začala snídaní a v 9 hodin prvními body k rozjímání. Otec Benkovský hovořil mimo jiné o Ježíši jako Božím vyslovení „ano“ člověku, takže i my máme žít „ano“ Bohu, člověku a světu, který potřebuje naději. V druhém dopoledním setkání se už Ján Benkovský plně věnoval textu otce generála a nabídl pár bodů k meditaci a duchovní četbě. Po obědě se někteří pod vedením Miroslava Herolda vydali na malou návštěvu kostela a města. Odpoledne v 15 hodin následovalo sdílení duchovních plodů a diskuse nad čtyřmi konkrétními body, které byly nejčastěji zmíněny během sdílení. Duchovní obnova pak skončila společnou bohoslužbou v kapli Centra Aletti od 17 hodin a večeří v rezidenci. Účastníci na závěr vyjádřili velkou vděčnost za vydařenou akci a radost z Božího působení mezi námi.


Foto: Tomáš Černošek.

(jar)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
9.1.2024 Provinční setkání českých jezuitů
17.11.2023 Otec generál Arturo Sosa poznával českou provincii
16.11.2023 Svatá Anežka Česká dala přednost chudým před královským dvorem
14.11.2023 Homilie P. Artura Sosy SJ v olomouckém Centru Aletti
20.10.2023 Generální představený P. Arturo Sosa SJ navštíví českou provinciiNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

První jezuité posláni do Sieny a Parmy

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil