Články / Aktuality Dnes je 22. 2. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Formace vyšších představených Tovaryšstva Ježíšova

Čtvrtek, 23.11.2023
Řím. Od 29. října do 12. listopadu se na generální kurii v Římě konalo setkání třinácti provinciálů a regionálních představených, kteří byli jmenováni v nedávných měsících. Jejich formace zahrnovala chvíle modlitby, čas strávený s otcem generálem, setkání se všemi úkoly kurie a pokyny, jak řídit finanční správu i péči o osoby.


Mezi tím vším byl také čas na sdílení zkušeností a na projevy bratrství mezi jezuity z různých částí světa. To jim pomohlo rozvinout větší smysl pro univerzální Tovaryšstvo a větší touhu spolupracovat pro stále lepší službu Pánu a světu v duchu Univerzálních apoštolských preferencí. Na konci setkání shrnuli své zkušenosti dva z nových provinciálů:

Vietnamský provinciál P. Phạm Tuấn Nghĩa SJ

„Toto dvoutýdenní kolokvium mi pomohlo zažít atmosféru milosti a lásky. Měl jsem výborné příležitosti pozorně naslouchat tomu, jak každý z účastníků upřímně sdílí starosti, výzvy a radosti. Byl jsem také svědkem neúnavné obětavosti a trpělivosti našich spolubratrů jezuitů, kteří pracují na generální kurii a poskytují velkou podporu otci generálovi. Díky koordinaci P. Josého Magadii nám různí řečníci pomohli lépe porozumět Tovaryšstvu, jeho struktuře, naší roli vyšších představených atd. Vážím si těchto bratrů a sester, kteří působí jako prodloužené ruce Boží Prozřetelnosti pro Tovaryšstvo jako celek a pro naše regiony. Jejich přítomnost a vedení na zasedáních kolokvia nám pomohly jasně vidět, jak se o nás Tovaryšstvo stará, jak nás vychovává, povzbuzuje a podporuje naše poslání. Starostlivá přítomnost otce generála na našem prvním setkání, během liturgie a na našich individuálních setkáních mi dala pocítit jeho otcovskou a bratrskou lásku.

Během svého pobytu v Římě jsem byl také potěšen tím, že mnoho jezuitů – nejen třináct účastníků kolokvia, ale také ti v kurii a v komunitách Canisio, Bellarmino a Gesù – projevovalo opravdový zájem o situaci naší provincie. Všichni se se mnou radovali, když jsem s nimi sdílel informace o vietnamské provincii s jejími sto kandidáty, dvaceti sedmi novici, sto čtyřiceti dvěma scholastiky (včetně osmi bratrů), osmi formovanými bratry a sto deseti kněžími. Každý vidí tento rostoucí počet jezuitů jako Boží milost působící v provincii. Kromě toho je přítomnost mladých vietnamských jezuitů ve více než osmnácti zemích po celém světě mnohými vnímána jako jasné znamení Boží milosti pro celé Tovaryšstvo. V současné době bylo sedmnáct vietnamských jezuitů aplikováno do různých provincií nebo regionů po celém světě. Jsem si jist, že tento počet bude i nadále narůstat, a to díky Boží milosti a také díky našim modlitbám a obětavosti našich mladých jezuitů ad maiorem Dei gloriam.

Venezuelský provinciál P. Alfredo Infante SJ

„Být společně a modlit se, uvažovat a sdílet s různými provinciály z Asie, Evropy a Latinské Ameriky a poznávat komunitu generální kurie a její pracovní týmy – všechny tyto aktivity poskytly dobrou příležitost k obnovení našeho povědomí o univerzalitě Tovaryšstva: rozmanité tělo sjednocené stejným duchem, posláním a způsobem jednání a vtělené podle „osoby, času a místa“, s jednotným řízením pod otcovským vedením otce generála.

Žijeme v měnící se době plné možností pro poslání a zároveň s velkými výzvami vzhledem k tomu, že se objevují ideologické a náboženské fundamentalismy, autokratické politické modely a extraktivistické ekonomiky, které ohrožují lidské soužití i celé stvoření. Toto setkání nás přivedlo do kontaktu s Ignácovým vědomím, že jsme „nejmenší Tovaryšstvo“ a že pouze spoluzodpovědností a spoluprací s ostatními můžeme pokračovat v poslání být znamením spravedlnosti a smíření následováním Ježíše Krista, který nám říká: Jako mě poslal můj Otec, tak já posílám vás.

Naše rostoucí povědomí o našich zraněních jakožto apoštolského těla a přímé svědectví oběti zneužívání moci a sexuálního zneužívání nás vedly k tomu, abychom se zavázali k pravdě, spravedlnosti a nápravě. Jsme odhodláni implementovat prostředky pro kulturu péče a ochrany, která je v souladu s naším posláním spravedlnosti a usmíření.

Nakonec zmíním některá klíčová slova, která rezonovala v mém duchu: univerzální poslání, modlit se, rozlišovat, sloužit, starat se, chránit, naslouchat, doprovázet, duchovní rozhovor, spoluzodpovědnost, komunikovat, vést, spravovat, plánovat, rozpočet, moc, 'osoba, čas, místo', 'způsob postupu'. Postavme se k Ignáci, když stojíme před posláním být vyšším představeným, a jednoduše řekněme: Nalož se mnou podle své vůle. Dej mi svou lásku a milost, ty mi stačí.“


Zdroj/Foto: jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
6.2.2024 Thomas Hollweck SJ novým provinciálem středoevropské provincie
30.1.2024 Jezuitská škola pro domorodé děti v Sydney
23.1.2024 Australská provincie přivítala P. generála Artura Sosu SJ
15.1.2024 Rozšířená rada otce generála se zabývala formací jezuitů i jejich spolupracovníků
21.12.2023 Otec generál navštívil jihoafrickou provinciiNáš tip

Svoboda místo strachu z promeškání aneb FOMO jinak

Samuel Prívara, Miroslava Veselková

Někdy možná máme pocit, že o něco v životě přicházíme. Ostatní nám připadají spokojenější, úspěšnější, jejich život vypadá zajímavěji. Jindy se pro něco rozhodneme, ale vzápětí nás napadne, jestli na nás někde nečeká něco lepšího…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nevyléčitelně nemocné
Modleme se, aby nevyléčitelně nemocní i jejich rodiny měli veškerou kvalitní lékařskou péči a nezbytnou lidskou podporu.

Národní úmysl
Za správce církevního majetku
Modleme se, aby ti, kdo spravují majetek církve, měli dary prozíravosti, odvahy a zodpovědnosti.

více »

Nejbližší akce

Reportáž o P. Adolfu Kajprovi SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice Svatoantonínské


Duchovní obnova - Srdce Ježíšovo


Jednodenní duchovní obnova - Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil