Články / Články Dnes je 21. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Kristus s hluboce lidskou laskavostí

Pátek, 24.11.2023
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky ke slavnosti Krista Krále

Pavel Ambros

Je dnešní generace méně odolná vůči vnějším vlivům, nevěří si, je snadno zranitelná? Shodneme se na tom, že trpí neschopností se soustředit, je zavalena informacemi, strádá nekončícím proudem smyslových vjemů, zápasí s nezdravým sklonem k dokonalosti, těžko snáší podřízené postavení. Zajištěné osobní přesvědčení pro ni mnoho neznamená, důležitější je skupina, ke které patří. Hledá v ní úkryt, utíká do své privátní, pečlivě střežené ulity před názorovými střety, s nimiž si neví rady. Studenti žijí s online šikanou a tolerují vysokou míru obtěžování a digitálního zneužívání. Nemají rádi kontrolu, hledají vztahy.

A této mladé generaci přistupuje Kristus sice s královskou, ale hluboce lidskou laskavostí, která si je vědoma vážnosti, povinnosti a vznešenosti každého. „Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě.“ (Ez 34,15) Ježíšovi nejsou neznámy situace, které člověk prožívá v pekelných mukách, kdy se člověk cítí být trestán již jen tím, že musí žít. Dodejme: kdy nám zbývá „pláč a skřípění zubů“ (Mt 24,51) Sebejisté generaci dospěláků, tedy zákoníkům, představeným a velekněžím, těm, kdo mají na starosti, Ježíš říká: „Podobáte se obíleným hrobům: zvenčí se zdají pěkné, ale uvnitř jsou samé kosti z mrtvých a všelijaká nečistota.“ (Mt 23,27) A snaživcům a kariéristům adresuje zlověstně znějící slova: „Neznám vás“ (Mt 25,12). V podobenství o hřivnách se obrací k pokřtěným, ke křesťanům: vnímejte, co je vám darováno, střežte obdarování a čekejte na Pána. Mějte již nyní radost z jeho slavného příchodu (Mt 25,21.23). Nad tím vším nám dnešní evangelium vykresluje obraz soudu ve dvou dějstvích. Prvá scéna odkrývá slávu a moc Syna člověka, Krista, obklopeného září, nádherou a mocí. A všude kolem vidíme všechny národy. Je zde izraelský lid (λαός) a pohanské národy (ἔθνος). Žijeme s tím, co jsme zdědili, neseme si rozdílné biologické i sociální danosti. Všechny rozdíly nakonec budou v Kristu překonány, přetaveny, proměněny, a to s královskou laskavostí k jednomu každému z nás. Tato proměna světa začíná velmi prostince: nestrojenou otázkou, zda jsem viděl v druhém ještě někoho jiného než sám sebe. Jen tak poznáme Krista. A to je druhá scéna. Nestačí soucit, jímž reagujeme na podněty vůle vycházející z naší zraněné přirozenosti. Obvykle usiluje o dobro sebeprosazením. Otevřeně: Nechceme jen uchlácholit sami sebe? Věc je jinak postavená: Bůh se v osobě svého Syna ztotožňuje se zkoušenými lidmi. Hladoví, žízniví, nazí, věznění. Nádhera, sláva a moc Krista krále je ztotožněna s žíznivým, hladovým, uvězněným, tedy se zlým, nemocným, tím, kdo se nemůže hýbat. To je šťastná a dobrá zpráva! Bůh a člověk již nejsou odděleni.

Soud nad světem vykonáváme sami. Není v obláčcích nad námi. Je ve způsobu, jak sytíme, občerstvujeme a přikrýváme důstojností druhé. Klíčem k úspěchu u soudu je Ježíš: „Ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby.“ (2Kor 8,9). Pro nás budou soudem hřivny, které jsme dostali. Tuto druhou scénu máme mít před očima, když rozvažujeme, jak chceme stát před tváří Boží. Nejde o nějakou asketickou teorii. Jde o něco jiného. Co je v sázce? Být oním kvasem a solí společenství, lidství, které ví, že život jednoho je spojen s životem druhého. Jinými slovy: jde o průzračnost života. Kdo ji má zpřítomnit těm, kdo nepoznali Krista, kdo neměli milost křtu? Nedívejme se za sebe, že tam někoho najdeme. Řada je nyní na nás. Nebo chceme, aby nás soud tlačil na srdci jako noční můra?


Foto: Jan Zrzavý, Kristus Král, 1973.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.4.2024 Je to láska a pouze láska, která umožňuje poznání
12.4.2024 Čas spěchat dále, čas se vracet
5.4.2024 K čemu nás Slovo zve
30.3.2024 Kde je láska, tam jsou i oči
29.3.2024 Od „podívané“ k nazírání lásky Ukřižovaného a VzkříšenéhoNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil