Články / Aktuality Dnes je 22. 2. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Otec generál Arturo Sosa SJ získal doktorát honoris causa

Úterý, 28.11.2023
Kluž. Dne 17. listopadu obdržel P. generál toto vyznamenání od Babeş-Bolyai University v rumunské Kluži.


„Senát Babeş-Bolyai University v Kluži uděluje titul doctor honoris causa ctihodnému otci Arturu Sosovi Abascalovi SJ, generálnímu představenému Tovaryšstva Ježíšova, za jeho podporu akademického teologického vzdělávání, za jeho podporu kultury solidarity na mezinárodní úrovni a za přínos Tovaryšstva Ježíšova akademické tradici Kluže od založení jezuitské akademie - Academia Claudiopolitana - v roce 1581, jejíž dědictví je dodnes živé na Babeş-Bolyai Univerzity."

Tato univerzita má velmi důležitou jezuitskou tradici v této části Transylvánie, kde většina obyvatel pochází z maďarské kultury. Stejně jako ostatní evropské univerzity - Praha, Vídeň, Vilnius aj. - i tato se vyvíjela v několika etapách. Její počátky jsou jednoznačně spojeny s Tovaryšstvem Ježíšovým, protože papež Řehoř XIII. svěřil univerzitu Kluži roku 1581 jezuitům. Jezuité provozovali univerzitu do zrušení Tovaryšstva roku 1773. Dále se univerzita vyvíjela pod císařskou, královskou a republikánskou autoritu v závislosti na politické situaci regionu.

Jezuitské dědictví je zde stále velmi živé. Babeş-Bolyai Univerzity, jejíž jméno je povzneseno třemi rumunskými vědci, nabízí nejkomplexnější teologický program ve střední Evropě. Dvě katedry - římskokatolická teologie a řeckokatolická teologie - společně nominovaly P. Artura Sosu na čestný doktorát.

Během ceremonie vedoucí a děkani obou kateder představili otce Sosu členům univerzity. Zdůraznili zejména jeho podporu vysokoškolského vzdělávání. Profesor Oláh Zoltán a děkan Diósi Dávid z katedry římskokatolické teologie podtrhli sociální angažovanost otce Sosy. „Od mládí se zabýval zlepšováním životních podmínek venezuelského lidu a po dokončení studií filozofie a teologie získal titul Ph.D. v oboru politologie na Central University of Venezuela. Motivace tohoto zájmu o politiku byla vyjádřena v rozhovoru těsně po jeho jmenování generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova: „Jedna z věcí, která se mi dnes zdá důležitá, je posilovat smysl pro globální občanství.“ V letech 1976 až 1996 byl Arturo Sosa redaktorem a poté šéfredaktorem časopisu SIC (Caracas), který je zaměřený na sociální a politickou etiku; pod jeho vedením získal v roce 1979 národní novinářskou cenu. Tato úspěch svědčí o jeho citlivosti vůči zranitelným oblastem společnosti a jeho živém zájmu o problémy, kterým čelí venezuelský lid.

Vedoucí a děkan katedry řeckokatolické teologie profesoři Marius Grigore Furtună a Cristian Barta zdůraznili, do jaké míry úloha generálního představeného podpořila vzdělávání na všech úrovních, včetně sítě Fe y Alegría, která je venezuelského původu a podporuje sociální vzestup nejzranitelnějších. Poděkovali Tovaryšstvu Ježíšovu za to, že umožnilo mnoha členům univerzitní komunity využívat stipendia na jezuitských univerzitách, zejména na Papežské gregoriánské univerzitě a Papežském východním institutu. Na závěr uvedli: „Udělení titulu doctor honoris causa generálnímu představenému Tovaryšstva Ježíšova podtrhuje na úrovni univerzity posvěcení akademické tradice a ocenění přínosu jezuitského školství v Transylvánii. Konečně jsme přesvědčeni, že toto gesto může otevřít novou spolupráci s rozsáhlou akademickou sítí Tovaryšstva Ježíšova.“

Poté promluvil osobně otec generál. Hovořil na téma synodalita církve, konkrétněji z vlastní zkušenosti latinskoamerického křesťana a jezuitského řeholníka.

„Význam tohoto tématu pro život a poslání dnešní církve je nesporný. Pro papeže Františka je synodalita „cestou, kterou Bůh očekává od církve třetího tisíciletí“. Z latinskoamerické zkušenosti inspirované eklesiologií 2. vatikánského koncilu nelze s tímto hodnocením nesouhlasit. Bůh chce, aby církev byla synodální: aby všichni křesťané kráčeli společně jako synové a bratři. Pokud církev taková není, není to církev Ježíše Nazaretského, i když je to velmi účinná instituce s velkým společenským významem.

Obtíže církve být synodální však jdou ruku v ruce s potřebou být synodální. V zavedeném řádu není žádná synodalita. Pro zavedený řád existují pouze jednotlivci, kteří se vztahují k těm, které chtějí, a pro to, co chtějí, a společenské organizace, které usilují o vlastní zisk, jako jsou globalizované korporace. Vztahy jsou sekundární, hledání vlastní výhody primární.

Na druhé straně z latinskoamerické církevní perspektivy to, co existuje, nejsou jednotlivci, ale vztahy, když jsou svobodné, horizontální a otevřené k sebedarování. Je tomu tak proto, že na rozdíl od současných představ většiny křesťanů není náš Bůh absolutním panovníkem: podle svatého Tomáše „vztah v Bohu není jako náhoda spojená s předmětem; je samotnou božskou podstatou, a proto je subsistentní“. Není to tak, že Otec, Syn a Duch existují a jsou příbuzní; kdyby tomu tak bylo, byli by tři bohové. To, co existuje, je vztah, který je odlišuje (Otec, Syn a Duch) a drží pohromadě (jeden pravý Bůh). Stejně tak v církvi musí mít přednost synovské a bratrské vztahy, a nikoli nauky, předpisy a obřady nebo instituce a její osobnosti. To Bůh očekává od církve pro toto třetí tisíciletí; to je to, v co Bůh pro církev doufá, ale není to to, co v dnešní církvi převládá. Ne že by tyto vztahy úplně chyběly, ale ještě to nejsou ty, které udávají tón.“


Zdroj/Foto: jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
6.2.2024 Thomas Hollweck SJ novým provinciálem středoevropské provincie
30.1.2024 Jezuitská škola pro domorodé děti v Sydney
23.1.2024 Australská provincie přivítala P. generála Artura Sosu SJ
15.1.2024 Rozšířená rada otce generála se zabývala formací jezuitů i jejich spolupracovníků
21.12.2023 Otec generál navštívil jihoafrickou provinciiNáš tip

Svoboda místo strachu z promeškání aneb FOMO jinak

Samuel Prívara, Miroslava Veselková

Někdy možná máme pocit, že o něco v životě přicházíme. Ostatní nám připadají spokojenější, úspěšnější, jejich život vypadá zajímavěji. Jindy se pro něco rozhodneme, ale vzápětí nás napadne, jestli na nás někde nečeká něco lepšího…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nevyléčitelně nemocné
Modleme se, aby nevyléčitelně nemocní i jejich rodiny měli veškerou kvalitní lékařskou péči a nezbytnou lidskou podporu.

Národní úmysl
Za správce církevního majetku
Modleme se, aby ti, kdo spravují majetek církve, měli dary prozíravosti, odvahy a zodpovědnosti.

více »

Nejbližší akce

Reportáž o P. Adolfu Kajprovi SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice Svatoantonínské


Duchovní obnova - Srdce Ježíšovo


Jednodenní duchovní obnova - Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil