Články / Články Dnes je 15. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem

Čtvrtek, 11.1.2024
Vyhlášený 11. ledna 2024

Pavel Ambros

Modleme se, aby Bůh zasel semínka míru do srdcí představitelů zemí trpících válkami.

Papež František nás opět vyzval k modlitbě za mír. „Obnovujme svou blízkost modlitbou drahému ukrajinskému lidu, který je tolik zkoušen, a těm, kteří trpí hrůzami války v Palestině a Izraeli i v jiných částech světa. Modleme se, modleme se za všechny, kdo jsou vystaveni válce, a prosme Pána, aby zasel semínka míru do srdcí těch, kteří v těchto zemích vládnou.“ Hrůzná zloba války se nás dotkla nečekaně krátce před Vánocemi, kdy na Filosofické fakultě Karlovy univerzity šílený střelec zastřelil zcela zlovolně nevinné oběti z řad studentů a vyučujících. Nejsmutnější reakce bylo možné zachytit v desítkách děsivých výzev, které vyzývaly k napodobení těchto krutých činů. Nenasytná touha po krvi vyrůstá z nenávisti. O to důležitější je povinnost mírových jednání spočívajících na vládách válčících zemí. Co někteří opěvují jako slavné války, se zřídka po letech ukáže být blahodárným. Nenávist zavírá lidem oči, nevidí člověka ani Boha. Z vášně hněvu v širokém slova smyslu rostou extrémní formy násilí, jako různé soupeření, boje, agrese, souboje, ba i zločiny či války. „Z čeho vznikají války, z čeho boje mezi vámi? Jen z vašich žádostí, které bojují ve vašich údech,“ říká apoštol Jakub (Jak 4,1). Člověk dneška se musí vyzbrojit kritickým stanoviskem vůči zlomocem manipulace a hromadné psychózy. Leč kritika bez ctnosti rozlišování je jako nezkrocené zvíře. Proto je součástí výchovy k míru vzdělání charakteru, výchova k moudrosti. „Člověk je příliš nadaný, než aby mohl přežít bez moudrosti. Nikdo nepracuje skutečně pro mír, nepracuje-li v prvé řadě na tom, aby moudrosti bylo vráceno její důležité místo. Kde se staráme jen o růst uspokojování našich potřeb, moudrost nemůže růst. Nikdy nepřinese člověku svobodu a pokoj.“ (Ernst Friedrich Schumacher)

Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

8

 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.4.2024 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na duben
5.3.2024 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem
29.2.2024 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na březen
27.2.2024 Nový evropský koordinátor Celosvětové sítě modlitby s papežem
7.2.2024 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežemNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

První jezuité posláni do Sieny a Parmy

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil