Články / Rozhovory Dnes je 15. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

         A     A     A

Rozšířená rada otce generála se zabývala formací jezuitů i jejich spolupracovníků

Pondělí, 15.1.2024
Rozhovor s P. Markem Ravizzou SJ

Alena Rousová

Řím. Ve dnech od 8. do 12. ledna se na generální kurii Tovaryšstva v Římě sešli členové rozšířené rady otce generála. Jsou to čtyři nejbližší asistenti, vedoucí čtyř apoštolských sekretariátů (Služba víře; základní a středoškolské vzdělávání; vysokoškolské vzdělávání; sociální spravedlnost a ekologie) a předsedové šesti konferencí Tovaryšstva (Latinská Amerika a Karibik; Kanada a Spojené státy; Evropa; Afrika a Madagaskar; jižní Asie; Asie a Tichomoří).


Setkání se zaměřilo na téma formace. Za ni má hlavní zodpovědnost asistenta otce generála pro formaci P. Mark Ravizza. Program, který členové obdrželi předem, stanovil kontext pro diskuse a příležitosti ke společnému rozlišování. Je zřejmé, že jezuitská formace se stává stále více „mezinárodní“. Je ojedinělé, když mladý jezuita vykonává veškerou svou akademickou a duchovní formaci pouze ve své vlastní provincii. Jaké jsou důsledky, jaké jsou již identifikované výhody, jaké jsou výzvy, či dokonce nevýhody spojené s touto „globalizací“ jezuitské formace?

Do popředí vystoupil ještě jeden aspekt, kterému rozšířená rada věnovala pozornost. Tovaryšstvo se již nemůže soustředit pouze na formaci svých členů, ale je stále více vyzýváno, aby nabízelo příležitosti, či dokonce programy formace „nejezuitům“, tedy laikům nebo řeholníkům a řeholnicím z jiných kongregací, kteří jsou aktivními partnery v poslání Tovaryšstva. Členové rozšířené rady prozkoumají, co již bylo v tomto ohledu učiněno v různých provinciích nebo na úrovni konference. Zjišťují také, jaké existují projekty formace laického personálu na středních školách Tovaryšstva, kde i řídící funkce zastávají laici. Do této oblasti patří i formace laických členů Celosvětové sítě modliteb s papežem (Pope’s Worldwide Prayer Network).

Na otázky ohledně této rady odpovídal P. Mark Ravizza:

Otče Ravizzo, jaké jsou konkrétní důvody, proč rozšířená rada trávila čas nad spisem o formaci?

Na lednovém rozšířeném konzultu jsme se zabývali několika důležitými formačními tématy. Za prvé, doufáme, že prohloubíme poznatky o formaci, které se objevily ve zprávě o stavu Tovaryšstva (De Statu Societatis). Určili jsme nejnaléhavější problémy formace, kterým čelí každá konference, a prodiskutovali společné strategie k řešení těchto problémů. Za druhé jsme se zabývali stále více mezinárodním charakterem naší formace a prozkoumali, jak lépe koordinovat úsilí napříč konferencemi na podporu této formace. Nakonec jsme probrali rostoucí potřebu podpory laické formace.

Co jste během posledních let jako poradce pro formaci identifikoval jako tendence, dynamiku, orientaci, které se utvářely, a co lze očekávat od generální kurie na podporu osvědčených postupů pro lidský a duchovní růst jezuitů ve formaci?

To je široká otázka, ale možná se mohu zaměřit na jeden klíčový bod, kterým jsme se na rozšířené radě zabývali. V dnešní době mohou mít provincie jezuity ve své provincii pouze na jednu nebo dvě fáze formace. Kromě toho často posílají své členy do formačních center nejen v rámci své vlastní konference, ale stále častěji mimo svou konferenci. V důsledku toho mohou mít rozhodnutí o formaci učiněná v jedné konferenci velký dopad na jiné konference. Zatím nemáme struktury a sdílené prostory pro rozlišování, abychom se vypořádali s těmito dopady mezi konferencemi. To je jedna z oblastí, kde generální kurie může a měla by hrát roli.

Když si například vezmeme počet, typ a umístění našich mezinárodních formačních center, musíme zajistit, aby byly v procesu rozlišování náležitě zohledněny všechny skutečnosti mezi konferencemi. Podobně, jak se stále více propojujeme, narůstají možnosti sdílení zdrojů, jako jsou fondy, fakulty a digitální kurzy napříč konferencemi. Toto je také oblast, kde může generální kurie pomoci oživit a usnadnit diskuse mezi konferencemi s cílem zlepšit učební osnovy formace všude v Tovaryšstvu jako celku.

Slovo formace se již nevztahuje pouze na jezuity, ale stále více na partnery v poslání Tovaryšstva, zejména laiky. Podle vašich zkušeností a znalostí, jak daleko jsme v tomto projektu nabídky formačních nástrojů pro laiky?

Laická formace byla zdůrazněna jako kritická potřeba v nedávném dokumentu De Statu Societatis. Dobrou zprávou je, že v našich apoštolských dílech spolupracujeme stále více s laiky, z nichž mnozí přebírají stále větší vedoucí role. S touto skutečností přišla rostoucí potřeba a touha po větší laické formaci. Většina této formace se v současnosti soustředí na apoštolská díla samotná, ale existuje povzbudivý trend vytvářet společné formační programy napříč apoštolskými sítěmi. Na rozšířené radě jsme prostudovali některé z těchto osvědčených postupů v laické formaci a prodiskutovali, jak lépe podporovat laiky, se kterými spolupracujeme. Jak jim například můžeme pomoci identifikovat jejich jedinečné laické povolání a rozhodnout se, že se stanou plnohodnotnými partnery v poslání?


Zdroj/Foto: jesuits.global.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.3.2024 Setkání evropských jezuitských archivářů
29.2.2024 Pokračuje vyšetřování Rupnikova případu
26.2.2024 Pět let Univerzálních apoštolských preferencí
6.2.2024 Thomas Hollweck SJ novým provinciálem středoevropské provincie
30.1.2024 Jezuitská škola pro domorodé děti v SydneyNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

První jezuité posláni do Sieny a Parmy

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil