Články / Rozhovory Dnes je 15. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

         A     A     A

Australská provincie přivítala P. generála Artura Sosu SJ

Úterý, 23.1.2024
Na otázky odpovídá australský provinciál P. Quyen Vu SJ

Alena Rousová

Austrálie. Dny od 20. do 26. ledna prožívá otec Sosa v australské jezuitské provincii. Je to jedna z cest, která musela být odložena kvůli pandemii covidu. Nyní je však P. Sosa na své první návštěvě australské provincie, která je spojena se setkáním Jezuitské konference Asie a Tichomoří. Před touto návštěvou se uskutečnil následující rozhovor s provinciálem P. Quyenem Vu.


Otče Quyene, co si vy a celá vaše provincie od této návštěvy slibujete?

Tato první návštěva P. Sosy v Austrálii je netrpělivě očekávána. Věříme, že přinese naší provincii povzbuzení, naději a slova moudrosti. Jeho porozumění celosvětovému poslání Tovaryšstva Ježíšova nám nabídne cenné poznatky, které nám pomohou rozpoznat, kde je naší přítomnosti nejvíce potřeba a jak můžeme účinně sloužit Božímu lidu v dnešním světě. Máme na mysli ještě jedno specifické očekávání: otec generál je úzce zapojen do synody o synodalitě, což nám spolu s jeho blízkostí k Vatikánu nabídne cenné poznatky o tom, jak můžeme účinně sloužit jak univerzální církvi, tak konkrétně naší místní církvi v Austrálii.

V úloze provinciála jste tři roky. V čem vidíte silné a slabé stránky australské provincie v tomto bodě její historie? Jaký portrét australské provincie předložíte otci Sosovi?

Hlavní silnou stránkou je spolupráce s laiky, která je velmi důležitá vzhledem ke klesajícímu počtu jezuitů, kteří jsou k dispozici pro řízení našich děl. Díky této spolupráci jsme získali významné poznatky od našich laických partnerů, kteří jsou na vysoké profesionální úrovni a jsou hluboce oddaní našemu poslání a spiritualitě.

Musíme ale přiznat i naše slabé stránky: I když spolupráce s laickými kolegy přináší četné výhody, může být zároveň nevýhodou, že někteří jezuité mají pocity marginalizace kvůli takto se vyvíjející dynamice. Ve složitém kontextu, ve kterém žijeme, se někteří jezuité potýkají s otázkami jezuitské identity. Narážejí na uvádění díla jako jezuitské, když je řízeno s minimální, pokud vůbec nějakou, jezuitskou účastí. Dodal bych, že zmenšující se velikost našich jezuitských komunit může nepříznivě ovlivnit komunitní život. V souvislosti s tímto posledním bodem si v kontextu stárnoucí provincie připomínám, abych nekladl další břemena na své jezuitské spolubratry, kteří už toho tolik udělali. Naléhavým problémem je nedostatek jezuitského personálu.

Dovolím si osobní otázku: Co vám dodává energii ve vaší vedoucí roli, co vás povzbuzuje k tomu, abyste den za dnem plnil své poslání?

Ve své roli provinciála nacházím velkou inspiraci, když pozoruji neochvějnou oddanost jezuitů i laických partnerů našemu poslání přinášet Krista druhým. Je povzbudivé být svědkem společného odhodlání přinášet dobrou zprávu a vštěpovat naději, zejména těm, kteří jsou v naší společnosti na okraji. Ztělesnění ducha magis, charakterizované upřímným darováním času, talentů a finančních zdrojů ne pro osobní zisk, ale pro prospěch druhých, je skutečně povznášející. Být svědkem jejich horlivosti a nasazení mě nejen oživuje, ale také opravňuje k tomu, abych s vitalitou a dynamikou vykonával své povinnosti provinciála.

Dokážete identifikovat „milost“, které se vám během těchto let dostalo?

Za poslední tři roky jsem byl požehnán několika milostmi, mezi něž patří především přijetí a neuvěřitelná podpora od mých jezuitských spolubratrů. Provinční kongregace, duchovní cvičení a shromáždění vedené během tohoto období byly výborně přijaty a získaly od mých spolubratrů značné uznání. To byla bezpochyby ta nejvýznamnější milost, která mi byla v této roli udělena. Jsem Bohu vděčný za tuto úžasnou a nepředvídanou milost.

A inspiroval mě verš z listu svatého Pavla Římanům: „Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému.“


Zdroj/Foto: jesuits.global.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.3.2024 Setkání evropských jezuitských archivářů
29.2.2024 Pokračuje vyšetřování Rupnikova případu
26.2.2024 Pět let Univerzálních apoštolských preferencí
6.2.2024 Thomas Hollweck SJ novým provinciálem středoevropské provincie
30.1.2024 Jezuitská škola pro domorodé děti v SydneyNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

První jezuité posláni do Sieny a Parmy

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil