Články / Články Dnes je 18. 5. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Byl jsi tam?

Úterý, 19.3.2024
Postní zamyšlení P. Erica G. Velandria SJ

Alena Rousová

Křížová cesta, víkendová duchovní cvičení a kající bohoslužby jsou některé pobožnosti, které jsme prožívali ve škole, abychom si připomněli nebo zdůraznili půst. „Byl jsi tam?“ byla naše oblíbená melodie, zvláště když byli studenti a učitelé na Popeleční středu označeni popelem, což bylo znamením začátku období. Nejvíce dotazů na půst a odříkání měli vždy žáci naší základní školy. Někteří smlouvali o kuřecích nugetách a předstírali úzkost.

Vedení školních postních zvyklostí je vzdálenou vzpomínkou. Již několik let o Svatém týdnu, až do středy, musím pracovat na počítači, abych hledal, sháněl a překládal zprávy a články o jezuitské práci v oblasti sociální spravedlnosti. Temnota je rozšířená: gangy na Haiti, politická nejistota a chudoba v několika zemích Latinské Ameriky a rekordně vysoká míra nucené migrace, opovrženíhodné devastace a masové zabíjení civilistů v Gaze, dvouletá rusko-ukrajinská válka, konflikt mezi armádou a povstalecké skupiny v Demokratické republice Kongo, vojenský převrat v Myanmaru, původní obyvatelé okradení o svá území a práva, hlad kvůli orné půdě proměňující se v poušť, nadměrný rybolov, ztráta biologické rozmanitosti a několik dalších nelidských skutečností po celém světě, které jsou poháněny chamtivostí, megalomanstvím a sobeckým uctíváním sebe.

Avšak „světlo svítí v temnotě a temnota je nepohltila“ (Jan 1,5). V nějaké formě nebo způsobu se dnešní realita příliš neliší od historické doby Ježíšovy. On a jeho rodiče byli migranti, kteří uprchli před megalomanským Herodem a hledali útočiště v Egyptě. Marginalizace žen, dětí, malomocných, nežidů a tak dále byla tehdy nepochybně akceptována. A sám Ježíš se stal obětí pokrytectví, pomluv a zneužívání moci ze strany mocných. Když ho nakonec odsoudili jako zločince ke smrti ukřižováním, zachoval pokojnou důvěru v Boha. Přibitý na kříži se modlil za své trýznitele: „Otče, odpusť jim“ (Lukáš 23,34). Temnota nepřemohla Světlo.

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal nám svého jednorozeného Syna“ (srov. Jan 3,16). Ježíš, věčný Boží Syn, se rozhodl zříci sám sebe a stát se jedním z nás. Postní doba se zaměřuje na osobu Ježíše a jeho lásku, nikoli na vnější projevy zbožnosti. Společné pobožnosti jsou pouze prostředky. Postní doba znamená připomínání, oslavu a víru v Boží lásku k nám.

Vězím u svého stolu, když v tomto postním období pátrám po akcích sociální spravedlnosti, které by stály za zprávy. Z Boží milosti vidím, že mi Ježíš poskytuje tento prostor, abych se s ním znovu setkal, i když ne prostřednictvím školních postních pobožností jako v minulosti. Ježíš mluví, volá a ukazuje mi cestu skrze sledování nářků země a úzkosti chudých. Ježíš mi také umožňuje setkat se s ním, naším ukřižovaným a vzkříšeným Pánem, prostřednictvím těch, kteří se oddaně zasazují o spravedlnost a usmíření. „Byl jsi tam?“


Zdroj/Foto: jesuits.global.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
7.5.2024 Jezuita ve vězení
1.5.2024 Služba chudým a bezdomovcům v Detroitu
16.4.2024 Setkání evropské Jezuitské služby uprchlíkům v Bukurešti
19.2.2024 Poselství otce generála ke Světovému dni sociální spravedlnosti
1.2.2024 Komplexní program ochrany zranitelných osobNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za formaci řeholnic, řeholníků a seminaristů
Modleme se, aby řeholnice, řeholníci a seminaristé dozrávali na své cestě povolání díky lidské, pastorační, duchovní a komunitní formaci, a stávali se tak věrohodnými svědky evangelia.

Národní úmysl
Za mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě
Modleme se, aby sportovci i diváci mistrovství světa v hokeji dostali novou inspiraci v úsilí o férový přístup k životu a o harmonii duše a těla.

více »

Nejbližší akce

Duchovní obnova pro mládež


Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil