Články / Články Dnes je 18. 5. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Čas spěchat dále, čas se vracet

Pátek, 12.4.2024
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k 3. neděli velikonoční

Pavel Ambros

Pospíchej pomalu! Co takto číst i evangelium? Při četbě úryvku si představme Lukáše i jeho posluchače a čtenáře. Každý z evangelistů vkládá do svého vyprávění své zkušenosti, veškeré své řečnické umění, vypravěčské kouzlo, kulturní schopnosti. Vychází z toho, co měl k dispozici. Číst Markovo nebo Janovo evangelium není to samé. U Lukáše nám vždy silně vystoupí na povrch zdůrazňované velké úsilí věřit, velké úsilí mít na paměti tu víru, kterou bychom měli mít, kterou museli mít oni. Zmatek Petra a žen je nám blízký. Kolik únavy, silně ochromujícího stresu měli v sobě. Její úžas odkrývá lidskou křehkost. Je zde náš život, například když stojíme před hroby milovaných, ale to může být jakákoli situace, a je zde Ježíš, který vstal z mrtvých. Situace prázdnoty je častá. Marek otevřeně přiznává, že učedníci ženám nevěřili. Lukáš vytváří krásný a promyšlený text. Za jeho ztvárněním události hledejme symboly: Ženy věří, ale učedníci nevěří. Petr nevěří, ale běží. Vidí to, co ženy, ale uvažuje jinak: je zmatený. Petr jde ke hrobu a vrací se ohromený. Ale není to údiv mystický, je to údiv člověka nám podobného. Po Velikonocích objevujeme rozmanitost toho, jak je dar, obdarování a událost zmrtvýchvstání přijímán. Nejde jen o to, zda se něco událo, ale jak nás událost zasáhla.

Co nám tato příhoda ukazuje? Velikonoční cesta není cestou těch, kteří mají všechno promyšlené. Je to radost, která vám trochu bere dech, ale pak vám také bere slova. A musí to tak být zčásti proto, že zkušenost se Zmrtvýchvstalým je velmi silná zkušenost. Jinak, kdybychom šli rovnou k úspěchu, kdyby nás evangelium už konfrontovalo s učedníky, kteří všechno věděli a pochopili, bylo by těžké uvěřit i tomu, že proměna je tak hluboká a krásná. Evangelisté měli schopnost žít v realitě této události a v obtížnosti této události.

Co nám odhalují emauzští učedníci? Jak důležité je uskutečnit tento pohyb, kdy vyjdeme někam dále, ale zároveň jak je důležité se také vracet. Vyšli z Jeruzaléma, aby se do Jeruzaléma vrátili. Je to Lukášovo mistrovství, které vyobrazuje životní obraty. Proč hned všechno nevidíme správně? Protože se tolikrát díváme špatným směrem nebo špatným způsobem. Tím se objasňuje příběh pochybujícího a věřícího Tomáše a Ježíše. Marie se dívá na hrob, Ježíš je na druhé straně, a totéž se stane učedníkům v Emauzích. Chtěli vidět mrtvé Kristovo tělo, viděli prázdný hrob. Vidí, že tam není. Nemají důkaz, že Ježíš skutečně žije, nemohou to říct, nemohou si to uvědomit, protože téma vzkříšení je velké, nečekané, překvapivé, nové. A pak: tolikrát máme krátkou paměť. Proto nám Bůh dává novou příležitost tím, že nám věci opakuje. Zdá se nám, že i slavení eucharistie je stále stejné, že se opakuje. To je však zjevný omyl. Neopakuje se, díváme se nesprávným směrem a mylným způsobem. Již každé obyčejné jídlo je zázrakem: vždy ukazuje, že žijeme z něčeho jiného. My nejsme plnost života, ale musíme o něj i o ni pečovat.

Závěr textu je téměř konkluze Lukášova evangelia: Vy jste toho svědky! Čeho především? Radosti, odhalování smyslu, jeho nové žehnající přítomnosti, odpuštění a nové duchovní moci v tomto světě. Když je ztrácíme, můžeme se k nim vždy znovu vracet. Takže si myslím, že provokace této neděle a této velikonoční doby je velmi silná. Tady nejde o to čelit utrpení, nejde o výzvu tváří v tvář utrpení, ale musí to být odvaha, abychom dokázali říct a vždycky projevit, že je tu tato radost: Ježíš vstal z mrtvých! Nechce se po nás, abychom byli hrdinové, ale svědkové víry. Víry, která nás vede k novému dále, víry, která nás přivádí k již prožitému.


Foto: Fernando Bimonte, Na cestě.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
17.5.2024 Duch dává nahlížet z mnoha stran
10.5.2024 Cesta srdce
8.5.2024 Odpovědět na lásku láskou!
3.5.2024 Moje láska všechna kouzla zruší
26.4.2024 V životě dobrých čteme Slovo BožíNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za formaci řeholnic, řeholníků a seminaristů
Modleme se, aby řeholnice, řeholníci a seminaristé dozrávali na své cestě povolání díky lidské, pastorační, duchovní a komunitní formaci, a stávali se tak věrohodnými svědky evangelia.

Národní úmysl
Za mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě
Modleme se, aby sportovci i diváci mistrovství světa v hokeji dostali novou inspiraci v úsilí o férový přístup k životu a o harmonii duše a těla.

více »

Nejbližší akce

Duchovní obnova pro mládež


Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil