Články / Články Dnes je 18. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

V životě dobrých čteme Slovo Boží

Pátek, 26.4.2024
Impulzy P. Pavla Ambrose SJ k 5. neděli velikonoční

Pavel Ambros

Bůh zůstává s těmi a v těch, kdo střeží Boží příkazy. A ten, kdo střeží Boží slovo, zůstává v Bohu. „A že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal.“ (1 Jan 3,24) Vzpomenete na evangelium minulé neděle o dobrém Pastýři, skutečně dobrém a krásném? Je nejlepším východiskem k dnešnímu: „Já jsem vinný kmen.“ (Jan 15,1) Doslova: Jsem ta pravá vinná réva. Jsem pravý, autentický, podobně, jako bychom řekli: Já jsem autentický, hodnověrný pastýř, pravý pastýř. Autenticita pastýře je v tom, že dá za své ovce i život. Kdy je vinný kmen skutečný, pravý, nefalšovaný, autentický, καλός καί ἀγαθός, dobrý a krásný? Když je obtěžkán ovocem, dozrávajícím k proměně v nebeskou sladkost.

Proč tento důraz? V tradici vyvoleného národa slýcháme opakovaně, že Izrael byl proroky považován za vinnou révu, za révu, kterou Bůh přesadil z Egypta do země, oplývající bohatstvím plodů. Bůh o ni pečoval, všemožně ji bránil a chránil. Právem očekával, že bude plodit dobré hrozny. A co vidí proroci místo toho? Trny, suché kořeny, pláňata, psí víno. Kde je to ovoce, které Otec očekával? Onen vinný kmen přesazený z Egypta do země zaslíbené otcům se stal obrazem jiného vinného kmene či jiné vinice. O nich je dnes v evangeliu řeč.

Už zde se setkáváme s nutností vyložit tajemství, které se skrývá za výrokem: „Já jsem ten vinný kmen...“ (Jan 15,1). Možná by někdo řekl, že jde o obraz či řečnickou figuru. Jde o víc. O něco mnohem většího. O co tedy? O přechod od proroctví k samotnému naplnění proroctví. Bez okolků: jde o přání Mistra, které ještě nebylo naplněno až do konce. Láska Otce k vinnému kmeni je výrazem skutečné, opravdové, nefalšované, velkomyslné lásky. Vinice je ztotožněna se samotnou osobou Syna, syna přítomného v Ježíši Nazaretském. Jde o přechod od litery k duchu, od stínu ke světlu, od toho, co neodpovídalo Otcovu plánu plně, k tomu, co plně odpovídá záměru Otce. Jiné je totiž to, co čteme na povrchu, v doslovném smyslu tohoto úryvku, a jiné je to, k čemu jsme vyzváni, abychom rozpoznali uvnitř litery. Pravým vinným kmenem je sám Ježíš. Pěstitelem je Otec. Nejen to! Ratolesti tohoto vinného kmene, samotná vinice a vinný kmen jsme my. Nacházíme zde tři odkazy: Otec, Syn a my.

Nyní, s ohledem na tyto tři postavy, je rozhodujícím slovesem, které prochází celým textem, sloveso zůstat (μένειν = zůstat, trvat, setrvat; existovat / žít / platit dál; mít trvání; bydlet; očekávat; čekat). Kolikrát se opakuje výraz setrvat, zůstat. S podivem se můžeme ptát: Proč je toto sloveso tak důležité? To, co Otec a Syn spolu tvoří, vytvářejí, je trvale přítomný plán, který se nám odkrývá v dialogu mezi Otcem a Synem a v dialogu, který pokračuje v církvi. Můžeme s Řehořem z Nyssy říci: Kdo vidí církev, vidí Syna. To je šokující výrok! Proč je šokující? Protože sloveso zůstat se nyní stává velmi důležitým slovesem i pro nás. Musíme zůstat v Synu, protože tím, že zůstaneme v Synu, budeme mít také možnost zůstat v Otci.

To má však dalekosáhlé praktické důsledky: Bez kmene roub vypadne, uschne, spálí se. Zůstávání v něm je tedy úzce spojeno s trvalým naroubováním, vpíjením jeho slova do nás. Toto přebývání Slova v sobě stvrzujeme rozhodnutím božské slovo číst, otevřít v sobě živé lectio divina. Co se tehdy s vámi děje, když proměňujete Písmo ve svůj život? Sami se proměníte ve Slovo. Jak řekl Řehoř Veliký: „Život dobrých je živou četbou božského slova.“ Nestačí častější návštěva kostela, ale častější navštívení Boží, to nás vede nejen k tomu, abychom ho napodobovali, to je imitatio Christi, ale vede k připodobnění k němu, spojení s ním. „Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20)

A tak náznaky, které k nám přicházejí z dnešního úryvku Písma, mají neuvěřitelnou hloubku: Kdo nezůstává ve mně, je zavržen; jestliže zůstáváte ve mně a má slova zůstávají ve vás, můžete prosit, o cokoli chcete, a stane se vám to (Jan 15,7). I zde nám může pomoci úryvek z Mt 21,22: „A dostanete všechno, zač budete v modlitbě prosit s vírou.“ Samozřejmě je třeba mnoho důvěry v něj, abychom si toto slovo dokázali přivlastnit a věřili, že je navzdory všemu účinné. A zvláště navzdory všemu, k čemu nás může přivést pronásledování nebo vnitřní zmatenost, jež v nás probouzí strach. Sami se chopme tohoto textu, snažme se pochopit svou vlastní naroubovanost na kmen, potřebu, aby míza kmene, kterým je On, procházela větvemi. Buďme rozhodnější: nenechme na sebe zapůsobit ani zvláště tíživé životní okolnosti, ani pronásledování v životě, ani lenost, kterou v sobě můžeme nosit, ani nevěrnosti, které musíme přiznat. Vinná réva, aby přinášela plody, musí být pečlivě ořezávána. Takže ani nic z toho, čím nás Slovo usvědčovalo, ani hrůza z toho, kde odhalovalo naše omezení a ošklivost, ani dokonce to, že si musíme přiznat, že jsme opravdu mnohem, mnohem níže, než bychom chtěli. Ale ať je tato cesta jakkoli bolestná, jedno je jisté: ořezávání ratolestí je ozdravující a oživující. Co je nám bráno, připravuje budoucnost plnou radosti a štěstí. Proč? Protože je pro mne Kristus pravý vinný kmen a my jeho ratolesti.


Foto: He Ampelos, řecká ikona (Jan 15,1).


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.6.2024 Moudrost a radost z vyhlížení Pána
7.6.2024 Kdo je skutečně mimo a kdo uvnitř prostoru vztahu a společenství s Ježíšem?
31.5.2024 Dar na cestu
24.5.2024 V Trojici si můžeme hrát před anděly
17.5.2024 Duch dává nahlížet z mnoha stranNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil