Články / Články Dnes je 19. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Odpovědět na lásku láskou!

Středa, 8.5.2024
Otec Pavel Ambros SJ nabízí podněty ke slavnosti Nanebevstoupení Páně

Pavel Ambros

„Odpovědět na lásku láskou!“ Co můžeme vyčíst z tohoto motta probíhajícího Jubilejního roku Božského Srdce v Paray-le-Monial? Při dnešním svátku Nanebevstoupení můžeme vnitřním pohledem vidět Ježíše, který vystupuje do nebe. Co vidíme duchovním zrakem? Nevystupuje sám nebo kvůli sobě! Přináší Otci lidstvo, které k sobě přivtělil. Tento pohled na dovršení života i dějin evangelium úzce spojuje s posláním svěřeným jedenácti apoštolům. „A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.“ (Jan 12,32) „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!“ (Mk 16,15) Nikdo nemůže přijít k Otci sám. A zde se otevírá prostor položit si otázku: Když bere Kristus do své náruče i mne, nemám vzít do své náruče i někoho jiného? Vždyť do nebe nepřijde nikdo jen sám.

Ukazuje se tedy, že cesta církve následuje směřování nejdřív k smrti umučeného, ale následně vzkříšeného těla Kristova. Každý křesťan žije jako on v dějinách, je proniknut Duchem Svatým. Syn i Duch mají pro něj stejný význam. Nikdo nemůže vydávat svědectví o Synovi jiným způsobem než jako dítě. Láska Otce a Syna, vztah, uvádí život do společenství lásky, které věrností zachraňuje tělo. Vzkříšení je důsledek lásky věrné až do krajnosti.

Opětovat lásku láskou může jen ten, kdo se nechá obejmout. Čemu bráníme, nemáme-li v sobě ochotu nechat se obejmout? Důležité je ono nechat se, nebránit se, neutíkat, neschovávat se. A především nezapomínat. Je-li církev přikryta pláštěm zapomenutí, bude trvat dlouho, než se církevní mentalita odvrátí od sebezahleděnosti, od důvěry ve vlastní moc, sílu vůle a pronikavosti mysli a nechá se obejmout způsobem, jímž se rozpomene na své dětství. Tzv. úspěchy činí paměť děravou. Co následuje v této vyprázdněnosti? Postaví se církev bez Ducha na jeho místo, na místo Krista. Jak se dívat na někoho, kdo je v područí sebe sama? Prázdné fanfáry nebo narcistní gesta, opojení sebou samým, přestože před očima veřejnosti je dotyčný ochoten i líbat zem. K zemi ho sklání jeho pýcha, ne bázeň Boží. Bez eucharistie – hostiny lásky, bez anamnézy není epikleze. Církev uschopnění vidět dovršení, jít za ním a vytrvat. Chopíme se života – ke své vlastní zkáze – jako vlastních dějin.

Jen srdce je důležité. Podstatné je to, co srdce střeží. Kdo má toto podstatné v srdci, objeví netušenou tvořivost Ducha. Rozpozná v sobě světlo, které vytvoří trojí „světelný proud“: vyzařování ze Srdce Krista, záření ze srdce člověka a vzájemné („ohnivé“) propojení tvořící plášť, který člověka chrání. Nebojme se hovořit o svatozáři, tedy o situaci zamilovaných. Plášť nás činí imunními vůči světu tím, že kráčíme jako děti Boží. Láska chrání milující. V síle těla a krve Kristovy, díky skutečnému léku pro věčnost. Kvůli našemu těšení se z toho, že jsme vyhlíženi.

Pohlédnout vzhůru znamená pohlédnout do srdce. Protože jen spojená srdce jsou tažena společně. A je-li spojeno s Kristovým srdce, jsme strženi do výše, ale také připraveni nechat nebe vstoupit do našich vztahů.


Velké jubileum – 350. výročí zjevení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova svaté Markétě Marii Alacoque


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.6.2024 Moudrost a radost z vyhlížení Pána
7.6.2024 Kdo je skutečně mimo a kdo uvnitř prostoru vztahu a společenství s Ježíšem?
31.5.2024 Dar na cestu
24.5.2024 V Trojici si můžeme hrát před anděly
17.5.2024 Duch dává nahlížet z mnoha stranNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil