Články / Články Dnes je 18. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Duch dává nahlížet z mnoha stran

Pátek, 17.5.2024
Svatodušní zamyšlení otce Pavla Ambrose SJ

Pavel Ambros

Lidé často vidí jen jeden druh bílé barvy, ale jsou překvapeni, když přijdou k obrazu, který je namalován různými bělobami. Je dokonce více než deset dobře definovaných podob bílé barvy. Ale až později jim jsme schopni dát jméno. A význam. Když hovoříte o duchovním životě, je to jako rozhovor zdraveného, vidoucího, s barvoslepým, slabozrakým nebo nevidomým. Na světě je více barev, než jsme je prozatím pojmenovali. Nedivte se, že když někdo vidí barevnost působení Ducha, může být zaslepeným člověkem nařknut z okultismu. Racionalista vidí optikou své logiky, uniká mu bohatost odstínů vztahů. Zde nepomáhá častější návštěva galerií, ale zpokorněné prozření, prořezání nenasytností smyslů, zakleknutí na neuspořádané náklonosti a neřesti. „Ten, kdo se již rozhodl usadit v poušti a zde pěstovat klid srdce (hésychia),“ říká starec Antonín, „bývá osvobozen ze tří bitev: chtít vše slyšet, chtít stále mluvit a chtít všechno vidět. Zbývá mu už jen jedna bitva: cvičit se, jak střežit srdce v čistotě.“ A začne vidět barvy blahoslavenství. Ty se proměňují v plody Ducha Svatého. Plody Ducha známe velmi málo.

Seslání Ducha Svatého připadá na židovské Letnice, svátek, jímž Izrael děkoval za dar zákona. Nechápali jej jako uzdu přikázání, ale pobídku k putování. Co nám dává? Charismata! Schopnost žít dobře na zemi. Příslib seslání Ducha je spojen s darem pro tento svět. Zkusme si někdy vyjmenovat dary Ducha, a jak s nimi zacházíme. Evangelium hovoří o tom, že Syn je Duchem pravdy. To je život zrozený Otcem. Je to život předávaný, život darovaný, přijatý. Je to duch dětství. Víra nám dává poznat, že jsme znovuzrození a že dostáváme život. „Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti.“ (Jan 10,10). O co jde v dnešním svátku? O to, že se vzkříšení týká celého našeho života. Duch není bez těla. Moralistické přehánění vede nezbytně k dalšímu extrému: Duch je viděn jako něco, co je odděleno od těla, kdy moje identita již není spojena s tělem. To, co jsem jako osoba v Duchu Svatém, to žiji v mé lidské skutečnosti, v těle. Osoba se zjevuje a uskutečňuje ve své přirozenosti. To nás učí kristologie otců. Nemůžeme opovrhovat tělem, nemůžeme jej oddělovat od toho, co jsme. Duch Svatý je nám dán v našem těle. Proč tomu tak je? Abychom mohli zakoušet obdarování lidsky důstojným životem.

Víra není jen nadpřirozená, rozumná, ale také svobodná. Svoboda v nás je schopna uznat, co je darem v lásce, darem, který nic naše neničí, ale proměňuje. Duch Svatý nás navyká na skutečnost, že Otec dal Syna, abychom měli život věčný a naše tělo přešlo do slávy Otce, aby se stalo tělem oslaveným. Jen tím naše tělo stoupne v ceně. Je drahocenné mnohem více, než si obvykle myslíme. Je na cestě k dovršení. Dívejme se na něj Duchem, který tento neodolatelný horizont Božího ujímání se světa zprostředkovává. Dává nám věci nahlížet z druhé strany! Obraťme se k Duchu, co nám chce říci osobně, nikomu jinému. Zde se dary Ducha Svatého mění v plody, „dokonalosti, které v nás Duch Svatý utváří jako prvotiny věčné slávy.“ (KKC 1832) Co kdybychom se začali dívat na náš život z jeho dovršení? Duch nehledá příčiny, nýbrž cíl. Tíhne k tomu, co bylo na počátku a co máme přinést my sami: jako dozrálý plod našeho života, který nám byl svěřen do péče.


Foto: Chrám v Arménii, Vojtěch Jemelka – Ondřej Suchánek.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.6.2024 Moudrost a radost z vyhlížení Pána
7.6.2024 Kdo je skutečně mimo a kdo uvnitř prostoru vztahu a společenství s Ježíšem?
31.5.2024 Dar na cestu
24.5.2024 V Trojici si můžeme hrát před anděly
10.5.2024 Cesta srdceNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil