Články / Aktuality Dnes je 16. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Živé kameny tentokrát provázely v Mnichově

Středa, 2.10.2013
Mnichov. Od 25. do 29. září se konalo další z řady mezinárodních setkání pořádaných společenstvím Živé kameny. Mladí dobrovolníci z různých koutů Evropy se tentokrát sjeli do bavorského Mnichova, aby turistům z celého světa pomohli odhalit význam a skutečnou krásu uměleckých děl jezuitského kostela sv. Michala. Setkání naplnila atmosféra Oktoberfestu a završila ho oslava svátku patrona chrámu. V Mnichově se podobné setkání konalo již podruhé. Poprvé se tu mezinárodní Živé kameny sešly v květnu loňského roku.


Pětidenní setkání zahájila formace, během které měli mladí lidé možnost prohloubit své vědomosti o významu sakrálního prostoru, německé reformaci, historii jezuitů v Mnichově či symbolech a ikonografii uměleckých děl v kostele sv. Michala. V tomto jezuitském chrámě, který se nachází v samotném srdci města, na frekventované obchodní třídě spojující dvě významná mnichovská náměstí, pak dobrovolníci provázeli od čtvrtečního večera až do sobotní noci. Prohlídkám byly vyhrazeny odpolední, večerní a noční hodiny. S přibývajícím časem přibývalo také návštěvníků, kteří se v chrámu nezřídka zastavovali po cestě z Oktoberfestu. „Nikdy dříve jsem se v kostele nesetkala s takovým množstvím turistů jako v těchto dnech,“ popsala situaci organizátorka setkání a koordinátorka mnichovské skupinky Živých kamenů, Gudrun Nassauer, která v kostele pravidelně provází již déle než rok.

V kostele sv. Michala vítali mladí dobrovolníci turisty z celého světa, od Spojených států amerických přes Ázerbájdžán, Írán či Rusko až po Singapur. S údivem ve tváři a otázkou: „Toto je kostel a ne radnice?“, do kostela sv. Michala často vůbec poprvé zavítali také rodilí Mnichované, které přilákaly otevřené dveře chrámu a světlo vycházející z jeho interiéru. Větším či menším skupinkám, ale také dvojicím a jednotlivcům, křesťanům, věřícím nejrůznějších vyznání, ale i těm, kteří sami sebe označují za „nenáboženské“, vyprávěli mladí lidé příběh Kristova života, který je zachycen v uměleckých dílech chrámu, od jeho narození, přes utrpení a smrt na kříži až po vzkříšení. Na základě výzdoby oltářů bočních kaplí jim ukazovali dvě možnosti života křesťana – cestu čistoty a cestu napravených hříšníků. Často se také zastavovali u fragmentů náhrobku zakladatele kostela, bavorského vévody Viléma V. z rodu Wittelsbachů, na kterých se opakuje motiv vzkříšení a nového života.

Živé kameny jsou především společenství

Do provázení se zapojilo zhruba dvacet mladých lidí z Itálie, Portugalska, České republiky a Německa, ale také z Filipín a Mexika. Většinu z nich tvořili mladí pracující a studenti nejrůznějších oborů, od teologie a filozofie až po matematiku, právo, medicínu či žurnalistiku. Mladé lidi doprovázel duchovní otec celého projektu, italský jezuita Jean-Paul Hernandez. Povzbudit je přišel také Giampier Basile, jezuita z italské provincie, který v Mnichově vyučuje filozofii. Setkání zorganizovala lokální skupinka Živých kamenů, resp. Lebendige Steine, která v kostele sv. Michala pořádá komentované prohlídky pravidelně jednou za dva měsíce. Specifikem mnichovské skupinky v rámci celého mezinárodního společenství je její ekumenismus. Mladí lidé katolického vyznání, formovaní v ignaciánské spiritualitě, se zde setkávají s protestanty a společně svědčí o tom, co je v jejich víře spojuje.

Živé kameny pro mladé lidi nepředstavují pouze službu nebo možnost, jak se zdokonalit v jazycích a získat nové známé po celém světě. Jsou pro ně především komunitou, ve které nacházejí svůj domov. „Uvědomila jsem si, že Živé kameny nejsou jen jeden zážitek, jedna zkušenost, ale že to znamená vstoupit do společenství,“ popisuje své pocity studentka práva v Lisabonu Débora, pro kterou mnichovské setkání představovalo teprve druhý kontakt s Živými kameny. „Během prohlídek jsem také jasně pociťovala svůj vztah s Bohem. Stávalo se mi, že někdy něco nevyšlo podle mých představ. Při modlitbě po prohlídce jsem to odevzdala Pánu a následující prohlídky mě přivedly zpět přesně k těmto věcem a daly mi možnost je vylepšit. Bylo to, jako bych s Bohem vedla dialog,“ dále se o svůj zážitek dělí Débora.

Mladé dobrovolníky přijeli do Mnichova podpořit také tři zakládající členové první skupinky Živých kamenů, která vznikla právě před deseti lety ve Frankfurtu nad Mohanem a nabízela prohlídky v tamním dómu. Dnes Živé kameny působí zhruba ve dvanácti evropských metropolích, především v Itálii (např. Řím, Neapol, Bologna, Padova, Milano, Turín), ale také na Maltě, ve Španělsku, v České republice a na Slovensku. Tradicí se již stala také mezinárodní setkání, během nichž mají dobrovolníci možnost blíže poznat jednotlivé komunity a tak posílit vzájemné vazby v celém společenství. Letošního roku se mezinárodní setkání již uskutečnila v Římě, na Maltě a v Santiagu. Další je plánováno na 13. až 17. listopadu v Praze.


Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout zde. Bližší informace o Živých kamenech najdete tady .

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
1.1.2015 Mezinárodní setkání Taizé a Živé kameny v Praze
2.1.2014 Živé kameny na pouti důvěry ve Štrasburku
9.1.2013 Živé kameny ve Věčném městě
13.12.2012 Adventní Živé chrámy u Salvátora
21.7.2012 Kostel Nejsvětějšího Salvátora již podruhé v létě obživneIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil