Články / Články Dnes je 16. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Živé kameny na pouti důvěry ve Štrasburku

Čtvrtek, 2.1.2014
Mladí dobrovolníci ze tří kontinentů provázeli ve „městě smíření“

Lenka Češková

Ve dnech 28. prosince 2013 až 1. ledna 2014 se ve francouzském Štrasburku uskutečnilo 36. novoroční setkání mladých lidí, které každoročně pořádá ekumenická komunita bratří z Taizé jako evropskou etapu tzv. „Poutě důvěry na zemi“. Společně s více jak dvaceti tisíci mladých lidí z Evropy i dalších kontinentů do Štrasburku přijeli také členové mezinárodního ignaciánského společenství Živé kameny, aby účastníkům setkání přiblížili některá z významných míst alsaské metropole - symbolu francouzsko-německého smíření a evropské jednoty.


Pro mladé účastníky štrasburského setkání Živé kameny připravili workshop nazvaný „Procházka ulicemi Štrasburku: poznávání významných míst městského centra“. Během workshopu měl každý z účastníků možnost projít si historické centrum města a na několika vybraných místech si vyslechnout komentované prohlídky, připravené mladými dobrovolníky z Živých kamenů.

Výchozím bodem procházky byl kostel Saint-Pierre-le-Vieux, který je symbolem štrasburského ekumenismu, a dobře tak odrážel ducha celého setkání. Jedná se o tzv. dvojitý či simultánní kostel, jehož jedna část je vyhrazena protestantům a druhá katolíkům. Obě jsou spojeny tzv. bránou ekumenismu, která byla slavnostně otevřena roku 2012.

Vedle nové synagogy a sídla evropského parlamentu se dále provázelo také na náměstí při arcibiskupském paláci a štrasburské katedrále Notre-Dame. Jedním z hlavních témat výkladu o katedrále byl její historický orloj z 16. století, který poukazuje na pomíjivost lidské existence. „Orloj přináší poselství i pro mě samotného,“ svěřuje se Domenico z Neapole, který při katedrále provázel. „Díky němu jsem si uvědomil, jak rychle čas plyne a že není na co čekat; že máme žít v přítomnosti a naplno.“

Štrasburk je místem se silnou protestantskou tradicí a Živé kameny zde vůbec poprvé provázeli také v nekatolickém kostele. Dnešní kostel Saint-Pierre-le-Jeune protestant ovšem původně býval katolickým chrámem a jeho zachovaná středověká umělecká výzdoba pochází právě z tohoto období. „Freska znázorňující všechny národy Evropy, které jdou za Kristem na kříži, mi připomínala modlitbu u kříže, jež tvoří součást modliteb Taizé,“ přibližuje výzdobu chrámu Friederike, která je členkou mnichovské skupiny Živých kamenů. Také při ní totiž mladí lidé z celé Evropy přicházejí za Kristem, aby se mu poklonili a odevzdali mu své radosti i trápení.

Čas rozlišování a důvěry v Boha

Workshop připravilo patnáct mladých dobrovolníků, pocházejících z devíti zemí a tří různých kontinentů - Evropy, Asie a Afriky. Vedle vysokoškolských studentů a mladých pracujících z různých evropských států (Francie, Itálie, Malta, Německo, Portugalsko a Česká republika) do Štrasburku přijeli také tři jezuitští scholastikové z Indie, Toga a Ugandy, kteří v současné době studují teologii na jezuitské univerzitě Centre Sèvres v Paříži. „V Paříži trávíme většinu času studiem a na práci s lidmi nemáme moc času. Ve Štrasburku jsem se díky našemu společenství a jeho službě naučil novým věcem a dozvěděl se i něco o sobě samotném,“ vypráví mladý jezuita Sooraj z Indie. „Celá naše zkušenost mi připomínala zkušenost sv. Ignáce, který vypráví, že v Manrese s ním Bůh zacházel, jako učitel zachází s žákem. Také nás Bůh učil novým věcem a my jsme dělali, co jsme mohli.“ S dobrovolníky se krátce setkal také jezuita Christian Motsch, který pochází ze Štrasburku; ve Francii má na starosti pastoraci mládeže a v současné době působí v Paříži.

Do organizace programu novoročních setkání Taizé se Živé kameny zapojili již podruhé. Poprvé tomu bylo loňského roku během setkání v Římě, kde připravili dva workshopy, v kostele San Clemente a Quattro Santi Coronati. Letošní štrasburské setkání bylo pro mladé dobrovolníky především zkušeností rozlišování, budování společenství, navazování a prohlubování přátelství a přizpůsobování se novým nečekaným podmínkám. Jako sv. Ignác a jeho první „přátelé v Pánu“ společně hledali Boží vůli a snažili se rozlišit a pak uskutečnit to, co bude za dané situace k největší slávě Boží.

Byl to také čas důvěry v Boha a příležitost k posílení a prohloubení víry. „Uvědomil jsem si, že musím více důvěřovat,“ popisuje svou zkušenost Alessandro z italské Perugie. „Přijel jsem pozdě, nevěděl jsem, kde budu bydlet, měl jsem provázet v protestantském kostele, o kterém jsem vůbec nic nevěděl… A nakonec to všechno bylo přesně tak, jak jsem potřeboval.“


Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
1.1.2015 Mezinárodní setkání Taizé a Živé kameny v Praze
2.10.2013 Živé kameny tentokrát provázely v Mnichově
9.1.2013 Živé kameny ve Věčném městě
13.12.2012 Adventní Živé chrámy u Salvátora
21.7.2012 Kostel Nejsvětějšího Salvátora již podruhé v létě obživneIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil