Citáty

29.12.2020 

Vybral P. Jan Rybář

"Jistým bodem počínaje není již návratu. Toho bodu je třeba dosáhnout." (Franz Kafka)

"Nebeský Otče, neprosím tě ani o zdraví, ani o nemoc, ani o život, ani o smrt. Prosím, abys ty sám nakládal mým zdravím a mou nemocí, mým životem i mou smrtí ke své slávě a k mému spasení. Jen ty sám víš, co je pro mne prospěšné. Ty sám jsi Pán: učiň, co se tobě jeví dobré. Dávej mi, vezmi mně, ale poddej mou vůli vůli tvé." (matematik a filozof Blaise Pascal)

Jan Rybář

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.