Otec generál svolal kongregaci prokurátorů

27.1.2021 

Řím. V dopise zaslaném 15. ledna všem vyšším představeným Tovaryšstva Ježíšova otec generál Arturo Sosa oznámil konání sedmdesáté první kongregace prokurátorů. Bude se konat v Loyole od 16. května 2022. Předcházet jí budou duchovní cvičení, která podle vyjádření generálního představeného umožní delegátům „hlouběji naslouchat Duchu Svatému, který je aktivní v našem Tovaryšstvu“.


Kongregace prokurátorů sdružuje delegáty z každé provincie a regionu Tovaryšstva. Ti jsou voleni na provinční kongregaci a mají za úkol navštívit jezuity a jezuitská díla, aby dokázali vytvořit obraz situace Tovaryšstva v jejich provinciích a odpovědět na otázky, které otec generál navrhuje jako téma dalších setkání. To vyžaduje dlouhou přípravu.

Již druhá generální kongregace v roce 1565 vytvořila kongregaci prokurátorů. Od samého počátku Tovaryšstva vyvstala potřeba častějších setkání na univerzální úrovni než setkání generálních kongregací, která se měla konat zejména v době, kdy generál zemřel. Proto se předpokládalo, že každé tři roky se může konat setkání „prokurátorů“. Později bylo rozhodnuto, že se bude konat každé čtyři roky a že se bude střídat se setkáním kongregace provinciálů, která byla vytvořena později.

První rolí kongregace prokurátorů je rozhodnout, zda má být svolána generální kongregace, poté co informovala P. generála o „stavu Tovaryšstva“. Od třicáté první generální kongregace (1965-66) přibyl další účel: vypořádat se s důležitými záležitostmi na úrovni univerzálního Tovaryšstva. To výrazně rozšířilo její roli. Jednou z výhod tohoto setkání je, že umožňuje zastoupení „řadových členů“ Tovaryšstva, protože prokurátoři - kteří se musí připravit návštěvou své provincie nebo regionu - nejsou provinciály ani vyššími představenými. Ti mají další příležitosti vyjádřit své názory otci generálovi.

Několik kongregací prokurátorů muselo být během staletí zrušeno, jednou kvůli nemoci generála, čtyřikrát kvůli epidemii, sedmkrát kvůli válkám nebo evropskému sociálnímu napětí. Pandemie Covidu-19 není první zkouškou, kterou Tovaryšstvo zažilo na univerzální úrovni!

Otec Sosa ve svém svolávacím dopise situuje příští kongregaci prokurátorů do rámce Ignaciánského roku se stejným tématem: „Vidět v Kristu všechno nově“. Konkrétněji píše: „Kongregace může být dobou, kdy společně zkoumáme světla a stíny Tovaryšstva, konkrétní výzvy, kterým čelíme, a působení Ducha Svatého, který nás volá ke stále větší štědrosti ve službě Církvi a našemu světu. Není pochyb o tom, že jednou z největších výzev, kterým náš svět čelí, je Covid-19, jehož důsledky budou v dohledné budoucnosti s námi i nadále.“

Pokud jde o záležitosti, které generální představený požaduje od provinčních kongregací, o nichž budou muset prokurátoři informovat, jedná se o první krok v návaznosti na široký projekt Univerzálních apoštolských preferencí, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat podle přání papeže Františka první z nich - „ukázat cestu k Bohu pomocí duchovních cvičení a rozlišování“. Druhým zásadním bodem je doprovázení mladých a jeho souvislost s podporou jezuitských povolání.

Do roka se musí setkat provinční kongregace, aby si zvolily svého prokurátora. Mají připravit zprávu o stavu Tovaryšstva ve své oblasti a odpovědi na otázky otce generála před příjezdem do Loyoly na začátku května 2022. Očekává se, že se setkání zúčastní osmdesát sedm účastníků, včetně P. generála a jeho asistentů.


Zdroj: Světové Tovaryšstvo.
Foto: Poslední kongregace prokurátorů v roce 2012 v Nairobi v Keni (Světové Tovaryšstvo).

Alena Rousová

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.