Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc únor

29.1.2021 

Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ

Úmysl všeobecný: Modleme se za ženy, které se staly oběťmi násilí, aby je společnost chránila, brala vážně jejich utrpení a byla ochotna je vyslechnout.

Nelze slovy vysvětlit, proč existuje ve světě bolest. Ze zkušenosti v srdci se dá pochopit, jak Bůh věci prožívá, ale vysvětlit to nelze. Jen ten, kdo dokáže plakat se Srdcem plačícího Boha, ten, kdo dokáže krvácet se Srdcem krvácejícího Boha, také dokáže hluboce vstoupit do utrpení druhého člověka. Násilí na ženách nás nemůže nechat lhostejnými. Nemůže se stát pouze diskuzí na internetu nebo předmětem zveřejnění na sociálních sítích, který má vyvolat diskuzi. To je málo. Takový způsob navíc může podněcovat nenávist či touhu po pomstě. Popřávat pozornost zlu z falešných důvodů je stejně nebezpečné jako zlo samotné. Rozhořčení je zdravé jako síla k reakci na závažnou nespravedlnost, ale je škodlivé, když prostupuje všechny naše postoje k druhým. A nevede k odpouštění jako k daru milosti, který člověka přetváří. I při pomoci obětem násilí jsme vedeni k tomu, abychom rozlišovali, jak obětem pomoci a jak pomoci i těm, kteří se ho dopouštějí. Zamlčovat zlo nelze, vždy se však zároveň ptáme, jak můžeme přispět k obrácení. Místo rozněcování zvědavosti a strhávání pozornosti „samozvaných“ spasitelů utlačovaných je třeba o nejrůznějších bolestech, které můžeme prožívat různorodě (jedna z životních bolestí třeba bodá, jiná nás zase trhá a další možná drtí), zejména ustavičně v srdci mluvit s Pánem.

Úmysl národní: Děkujeme za dobré zdravotnictví v naší zemi a prosíme za všechny, kdo pečují o potřebné, aby v nich viděli obraz Boží a svou službu jim prokazovali s úctou a láskou.

Být solidární znamená slabšího člověka vést na cestě osobního a sociálního růstu tak, aby jednoho dne mohl sám pomáhat druhým – tak jako se dobrý lékař neomezí na podání léku, nýbrž doprovází pacienta až do úplného vyléčení. Být solidární znamená být nablízku. Pandemie nám ukázala, že nelze žít jeden bez druhého či ještě hůře jeden proti druhému. „Buď s lékaři, sestrami, výzkumníky a všemi zdravotníky, kteří se snaží všechny zasažené léčit a pomáhat jim, a sami se přitom vystavují riziku. Ty sám je ochraňuj a dávej jim svůj pokoj.“


Videoposelství papeže Františka k modlitebním úmyslům můžete shlédnout ZDE.

8

Pavel Ambros

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.