Příprava na Ignaciánský rok ve frankofonní oblasti

8.2.2021 

Dne 20. května bude zahájen Ignaciánský rok, který se vztahuje k pětistému výročí zranění svatého Ignáce z Loyoly v bitvě u Pamplony a jeho obrácení. V rámci přípravy na naplnění motta roku „Vidět v Kristu všeho nově“ zahajují jezuité frankofonní západní Evropy několik iniciativ.


Od ledna vybírají na každý měsíc určitou pasáž z duchovních cvičení. Je doplněna konkrétním svědectvím, které pomáhá vydat se svatým Ignácem navrženou cestou, která přivádí k Bohu a zodpovědnosti za svět. Podněty jsou k dispozici online na webu, sociálních sítích a ve zpravodaji, ale také prostřednictvím kalendáře, který je distribuován do komunit, škol, sdružení a děl.

V lednu byl dán prostor jezuitským kaplanům studentů, žáků, dětí v obtížných situacích. P. Benoît de Maintenant, který působí ve Versailles, hovořil o tom, jak studenti objevují smysl svého studia a berou do rukou svůj vlastní život. Spolupráce se spolužáky jim umožňuje překonat vlastní omezené úvahy, se vstřícností přijímat návrhy druhých a obohatit se jejich individuálními objevy. Snaha lépe porozumět tomu, co říká ten druhý, je jednoduchý způsob, jak mít druhého více rád.

Mezi další témata patří: vnitřní svoboda, opakované čtení, osobní vztah ke Kristu.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / France.

8

Alena Rousová

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.