V albánské Tiraně se staví nový kostel

10.2.2021 

Tirana. Již dvacet pět let si přáli jezuité, kteří působí v Tiraně, rozšíření prostor pro farnost Nejsvětějšího Srdce. V prosinci loňského roku konečně začaly stavební práce.


Třípodlažní budova, jejíž styl odpovídá stylu kostelu a urbanistickému kontextu města, bude poskytovat několik místností pro setkávání a současně se zvonicí bude postaven konferenční sál. Plánuje se, že práce budou trvat asi tři roky. Jezuitská komunita, která se nachází jen sedm set metrů od hlavního náměstí v Tiraně, bude dosažitelnější pro doprovázení věřících i nevěřících pomocí programů osobního růstu a formace.

Následuje rozhovor s duchovním správcem P. Zefem Bishou SJ:

„S podporou mnoha přátel a partnerské spolupráce se nám daří i přes mnoho obtíží pokračovat vpřed,“ říká P. Zef Bisha SJ, který je současně představeným albánské jezuitské oblasti. Součástí projektu je také zvonice, na jejíž stavbu nedošlo spolu s kostelem v roce 1938. „Mnoho lidí projekt dokončení kostela uvítalo. V těchto dnech začneme kopat, až dokončíme pilíře budovy.“

Kolik lidí navštěvuje komunitu?

„Farnost Nejsvětějšího Srdce zahrnuje více než čtvrtinu města Tirana a do roku 2000 byl její kostel konkatedrálou. Již více než dva roky má hlavní město více než milion obyvatel. Katolíků je asi dvacet procent. V tuto chvíli nevíme, kolik věřících je v naší farnosti. Začali jsme se sčítáním před dvěma lety, ale kvůli Covidu bylo přerušeno. Je zde velmi silná vnitřní a vnější imigrace, způsobená potřebou najít si práci. Do kostela chodí solidní počet katolíků. Každý den slavíme dvě mše svaté, v neděli čtyři: tři v albánštině a jednu pro italskou komunitu. Jejích členů je hodně a mnoho jich navštěvuje naši farnost. Před pandemií jsme slavili mše svaté také na vesnicích v domovech lidí, střídali jsme jednotlivá místa. Je třeba poznamenat, že spolu s katolickou komunitou navštěvuje naše aktivity mnoho lidí jiných náboženství.“

Které aktivity přitahují také nekatolíky?

„Naše mise v Tiraně se vyznačuje také různými aktivitami spojenými s univerzitami, zejména sociálněpolitickými kurzy ve spolupráci s institucemi Magis Italia a Centro Arrupe v Palermu. Tyto aktivity jsou nyní omezené, ale podařilo se nám udržet spojení s univerzitami a dále pokračovat v kurzech.“

Jaké potřeby vnímáte?

„Jednou z hlavních potřeb jsou školicí kurzy. Ve městě, které se hodně rozvíjí, si lidé přejí mnoho věcí. Uspořádat si život a připravit se na život v metropoli, jako je Tirana, je velmi důležité. Stejně tak důležité je mít prostory pro mladé lidi, vhodné pro studium a setkání.“

Která díla přesně projekt rozšíření předpokládá? Jaké další prostory budou vytvořeny? K čemu budou použity?

„Nová budova poskytne další prostory pro naše aktivity, pro pastorační a společenské využití. V současné době máme pouze interiér kostela, který neodpovídá pastoračním potřebám. Budeme mít různé prostory na pastorační a společenské aktivity, místa setkání, konferenční sál pro sto třicet osob, prostory, které nám pomohou udržet naši činnost. Dvě podzemní podlaží budou sloužit pro různé potřeby kostela, nejen pro skladování a parkování. Kromě toho, jak jsem řekl, bychom také chtěli postavit zvonici. Náš kostel je centrální, jsme asi sedm set metrů od hlavního náměstí v Tiraně. Náš kostel je pro město Tirana důležitý také jako místo umění, je velmi navštěvovaný.“

Jak prožíváte tento konkrétní čas mezi Covidem a sny o budoucnosti?

„Je to období reflexe. Jsme schopni vykonávat několik činností, ale s větším úsilím. Mnoho aktivit bylo zatím pozastaveno a fungují pouze online. Lidé však stále hledají a reagují na návrhy, které předkládáme.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Albania.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.