Otec generál vyzývá k podpoře obyvatel Myanmaru

25.2.2021 

Myanmar. Dne 1. února se myanmarské vojenské síly násilím chopily moci a zatkly státní poradkyni Aun Schan Su Ťij. Zprávy myanmarských jezuitů poskytují obraz situace a vyzývají k solidaritě s obyvateli této asijské země.


Jako výchozí bod, aby se zabránilo vypuknutí násilí, navrhli náboženští vůdci vyhnout se příliš rychlým reakcím ze zahraničí. Kardinál Charles Mang Bo napsal: „S láskou ke všem a při hledání trvalého řešení se modlíme, aby navždy skončila tato opakující se temnota, která obklopuje náš drahý národ.“ Vyzval své spoluobčany, aby „zůstali klidní a nedali se strhnout k násilí“, protože už „jsme prolili dost krve. Ať už se v této zemi neprolévá žádná krev“. Podle něj je jedinou cestou smíření; mír je možný, dialog je cesta, demokracie je světlo, které osvětluje tuto cestu.

Po uplynutí určitého času vůdci z několika zemí vyjádřili znepokojení nad opatrným postupem řešení, ale také se opravdově vyslovili pro podporu obyvatel Myanmaru. Papež František již dvakrát požádal svět, aby se v tento nepokojný čas modlil za obyvatele Barmy. Tuto prosbu vložil do naléhavého úmyslu Apoštolátu modlitby na měsíc únor. V duchu univerzálního bratrství, které nám vštěpuje, zdůraznil: „Naše životy jsou propleteny dohromady a trvale s obyčejnými lidmi - často zapomenutými - kteří bezpochyby právě v těchto dnech píší rozhodující události naší doby.“ Vyzval také k propuštění uvězněných politických vůdců a k respektování hlasů milionů občanů.

Otec Arturo Sosa jako generální představený jezuitů vyzval k modlitbě celé Tovaryšstvo Ježíšovo:

"Vojenský puč v Myanmaru získal velkou pozornost v mnoha částech světa. Jedná se o velmi znepokojivý vývoj, zejména když těsně následuje po volbách v listopadu 2020, které přinesly silnější mandát pro civilní vládu a které pozorovatelé považovali za důvěryhodné a odrážející vůli lidu. Obávám se zejména dalších represí a omezování základních lidských práv, větší chudoby a utrpení v kontextu současné pandemie a sklonu k násilí. Není nutné říkat, že se znepokojuji o bezpečnost jezuitů a všech partnerů v misi.“

Přímo myanmarským jezuitům řekl:

"Mohlo by pro vás být důležité začít rozhovory, které vám pomohou k hlubší analýze situace a zmapování alternativní cesty vpřed. Připojuji se k mnoha dalším jezuitům ve vroucí modlitbě za Myanmar. Prosím o přímluvu Panny Marie, abyste skrze to všechno mohli i nadále vydávat svědectví o tom, co to znamená být křesťany a syny svatého Ignáce.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.