Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc březen

26.2.2021 

Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ

Úmysl evangelizační: Modleme se, abychom prožívali svátost smíření s obnovenou vroucností a mohli zakoušet nekonečné Boží milosrdenství.

„Zpovědnice nemá být mučírnou, nýbrž místem Pánova milosrdenství, které nás podněcuje ke konání možného dobra.“ Při slavení svátosti smíření se necháváme obejmout Otcem. Když se jako kajícníci necháváme takto obejmout, znamená to, že si přejeme, aby Bůh naše pády proměnil způsobem, který může nabídnout pouze Boží milosrdenství. Žádný hříšník nepřestává být člověkem, který byl křtem naroubován na Krista a také na církev – jestliže sešel z cesty, pak je volán nazpět jako hříšník, který je milován. Ono nechat se obejmout z naší strany znamená vnější gesto pokory a jednoty. Kajícník se skrze své vnitřní zápasy rozhoduje k tomu, aby své pády skrze zpověď přinesl do společenství církve a vyjevil jí své špatné smýšlení, pokušení a slabosti – to, že zapomněl žít jako dítě Boží, nedbal na své Boží dětství, nebo dokonce zcela opomenul, že je milován Otcem. Tehdy putující Boží lid volá po tom, aby církev sdílela situaci jeho duchovní neplodnosti a marnosti jeho sebestředných snah po dokonalosti. A církev je v této chvíli místem, kde se znovu rodí jeho dětství. Je hříšníkem milovaným Otcem.

Úmysl národní: Děkujeme za dar postní doby a prosíme o požehnané využití darovaného času, abychom poznali, co všechno ke svému štěstí nepotřebujeme a v čem je pravá radost.

Půst, almužna a modlitba jsou tři prostředky, které mají moc odpouštět hříchy. V této době častěji uslyšíme: „Svlečte ze sebe člověka starého s jeho počínáním a oblečte člověka nového, který se obnovuje k správnému poznání, aby se podobal svému Stvořiteli.“ (Kol 3,9–10) Hodnota tohoto „svlečení“ v době postní se ovšem měří podle toho, co se má hned nato obléci: křesťanské „zbraně“, změna smýšlení, všeobecně nový život. O těchto textech meditovaly celé generace křesťanských duší. Plodem jsou naše očištěné smysly: zatímco neproměněnými smysly nenávidím, odmítám lásku a nalézám zejména chyby (ať své nebo druhých), očištěnými smysly v proměněném srdci druhé miluji, přijímám od nich jejich lásku a mohu si uvědomit jejich i své vlastní přednosti. Proměněný zrak a sluch je tou nejvyšší odměnou za postní námahu.


Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

Videoposelství papeže Františka k modlitebním úmyslům můžete shlédnout ZDE.

8

Pavel Ambros

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.