Nová středoevropská provincie má své logo

1.3.2021 

Mnichov. Počátek existence středoevropské provincie je stanoven na 27. dubna. Bude zahrnovat území dosavadních čtyř provincií: rakouské, německé, litevské a švýcarské. Do příprav na tento krok spadá i vytvoření loga provincie.


Nové logo navazuje na tradiční znak zakladatele řádu svatého Ignáce z Loyoly - slunce s písmeny IHS, které se v různých formách používá v celém Tovaryšstvu. Připomíná moderní jednoduchý design předchozího čtvercového loga IHS, který od roku 1998 používá asistence střední a východní Evropy.

Paprsky jsou symbolem slunce a oslavení ukřižovaného Pána. Písmena IHS představují takzvaný Ježíšův monogram, který vznikl z řecké podoby Ježíšova jména. Než byl svatý Ignác v roce 1541 zvolen generálem Tovaryšstva, umístil tento znak do čela seznamu kandidátů, aby poukázal na skutečnou hlavu Tovaryšstva Ježíšova. Bylo to jeho výslovné přání, aby byl znak umístěn nad vchody do jezuitských budov. Chtěl tím zdůraznit, že nový řád má nést jméno odvozené od Ježíše, nikoli od Ignáce. Od té doby je znak IHS na začátku všech důležitých dopisů a dokumentů, dodnes se nachází na fasádách jezuitských kostelů a vysokých škol, na oltářích, na rytinách a na obálkách knih jezuitských autorů.

Již v Ignácově době se písmena IHS pod vlivem latiny (Iesus Hominum Salvator) vykládala například jako „Ježíš, Spasitel lidí“ nebo „Ježíš, hříšníků Spasitel“.

S určitým předstihem před datem vzniku provincie se bude nové logo používat na webových stránkách, hlavičkových papírech a brožurách a na sociálních sítích.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Germany.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.