Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc duben

31.3.2021 

Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose

Všeobecný úmysl: Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za základní lidská práva v diktaturách, autoritářských režimech a nezřídka i v demokraciích, které procházejí krizí.

Často zjišťujeme, že lidská práva ve skutečnosti neplatí stejně pro všechny lidi. Podle papeže Františka „uznávání těchto práv je vstupní podmínkou pro sociální a ekonomický rozvoj dané země. Když je respektována důstojnost člověka a jsou uznávána a zaručována jeho práva, rozvíjí se také tvořivost a podnikavost a člověk může rozvinout mnoho činností pro společné dobro“. (Fratelli tutti, 22) V České republice sice nežijeme v diktatuře nebo autoritářském režimu, přesto sociální nerovnost je pociťována velmi silně. V posledních měsících zažíváme, jak snadno se může stát skutečností, že někdo přijde o základní prostředky k živobytí. To, že oběti zneužití moci se nemohou dovolat spravedlnosti, se týká celé společnosti a nevyhýbá se ani církevnímu společenství: s rozmanitými podobami porušování lidských práv (klerikalismus, mocichtivost, kmotrovství, stranictví, arogantnost) musíme zápasit stále.

V dnešní křehké době se častěji ocitáme v situacích, kdy si hlouběji uvědomujeme vlastní bezmocnost. Modleme se za ty, kteří statečně usilují o aktuální a účinné řešení, zejména tam, kde se porušují základní lidská práva. Zároveň se modleme také sami za sebe, abychom v době, kdy se nás hlouběji dotýkají nejrůznější limity, dokázali za nimi spatřovat Tvář toho, který se pro nás na kříži učinil Bezmocným.

Národní úmysl: Děkujeme za velikonoční radost a naději v životě nás křesťanů a prosíme, abychom byli světlem světa a solí země, jak to od nás svět právem očekává.

Velikonoční Kristus je všude tam, kde člověk trpí, věří, chválí a dovolává se jeho svatého jména. „Pane, kde chceš, abychom měli Velikonoce?“ (srv. Mt 26,17) V letošním roce, více než jindy, je pro nás platné Ježíšovo slovo: „Dnes musím zůstat v tvém domě.“ (Lk 19,5) Nenechme si ujít velikonoční radost v našich domovech, když nebudeme moci do kostela. Oblékněme se svátečně, celý dům naplňme vůní, požehnejme našemu jídlu a zazpívejme své velikonoční aleluja.

Naším křesťanským svědectvím je vztah – láska, která proměňuje naše lidství. Nestačí propagovat křesťanství, aby se v očích světa stalo jednou ze zajímavých forem života. Křesťan netouží po tom, aby se zalíbil nebo byl sympatický, a tím si druhé podmaňoval. Vítězí jiným způsobem: necháváme se milovat Tím, jehož krev činí naše lidství „bílým“, totiž projevem Boží slávy, jeho lásky, místa jeho vlastní přítomnosti a zjevení. Když je naše láska milovaná, naše lidství se proměňuje a zjevuje Boha.


Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

Videoposelství papeže Františka k modlitebním úmyslům můžete shlédnout ZDE.

8

Pavel Ambros

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.