Zájem svatého Ignáce o Konžské království

1.4.2021 

Řím. Čtvrtý historický exkurz P. Festa Mkendy SJ z římského Archivu Tovaryšstva Ježíšova, který hovoří o počátcích Tovaryšstva.

4. Svatý Ignác a Konžské království

Na základě dobově podmíněných znalostí považoval svatý Ignác Konžské království v západní části střední Afriky (nezaměňovat s dnešní Konžskou demokratickou republikou) za další místo v Etiopii. Název „Etiopie“ označoval velkou část afrického kontinentu, která odpovídá subsaharské Africe. Ignác stejně jako ostatní používal výraz „Afriku“, když mluvil o části kontinentu severně od Sahary. Když psal v červenci 1550 dopis sicilskému místokráli Juanovi de Vega (1507–1558), který velel tažení v dnešním Tunisu, hovořil o „armádě v Africe“. Ostatní první jezuité používali termíny podobně a označovali každé místo v subsaharské Africe jako Etiopii. Například v dopise z roku 1561 jezuitský kněz André Fernandes napsal: „Jsem zde v Kaffrarii, tedy v Etiopii, nedaleko mysu Dobré naděje.“

Při tomto chápání si první jezuité vyslaní do Konga mysleli, že odcházejí do Etiopie. Kongo bylo jediné katolické království v celé Africe. Králové z Konga měli přímou kontrolu nad činností církve. Vyzývali kněze v Lisabonu a Římě a nově založené Tovaryšstvo, aby jim poslali misionáře. V roce 1548 dorazili první čtyři jezuité do M´banzy-Konga, hlavního města Konga. Toho bylo do značné míry dosaženo vlivem konžského kněze a velvyslance Dioga Gomese († 1560).

Vazby mezi Ignácem a konžskou misií lze posoudit z několika zdrojů. Jako generál dostával pravidelné informace o Kongu od portugalského provinciála. V dopise z července 1550 Šimonu Rodriguezovi (1510–1579) sám Ignác zapsal Kongo na seznam misií, které by mohly těžit ze zvláštních jubilejních odpustků udělených papežem Juliem III. (1487–1555), které se vztahovaly na Indii, Brazílii a zvláště Afriku.

Velvyslanec Gomes byl nejlepším spojením mezi Ignácem a Kongem. Gomes jako konžský občan portugalského původu vstoupil do Tovaryšstva v roce 1549 pod jménem Cornelius Gomes a stal se pravděpodobně v historii prvním jezuitou narozeným v Africe. V červenci 1552 Gomes informoval Ignáce o nadějích konžské misie, která zažívala problémy. Gomes s největší pravděpodobností hrál hlavní roli při vydání katechismu v konžském jazyce, který byl poprvé vytištěn v roce 1556. Je považován za základ dosud existující verze z roku 1624. V souladu s pokyny, které Ignác připravil pro Etiopii, zřídil Gomes a ostatní jezuité v Kongu školy pro mladé. Ignác si Gomese velmi vážil, a dokonce uvažoval o návrhu na jeho jmenování patriarchou pro Etiopii.

Jezuitská misie v Kongu, nyní pod vedením Gomese, těžce zápolila ve sporech o správný výklad a praktikování víry. Jednalo se o záležitosti s vážnými politickými důsledky. Jezuité se nemohli srovnat s místní církví, která nepřijímala jinou teologii než svou vlastní, a proto v roce 1555 opustili Kongo. První jezuitská misie, která začala v subsaharské Africe za života svatého Ignáce, také za jeho života skončila.


Zdroj: Světové Tovaryšstvo.
Foto: Kříž z doby rané evangelizace Konga.

8

Alena Rousová

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.