Kritéria potřebnosti a užívání

22.4.2021 

Svatý Ignác a internet III

Skutečnou potřebnost nových technologií a komunikačních prostředků pro náš všední život, práci i zábavu si musíme vždy znovu vybojovávat. Druhou otázkou je jejich praktické užívání co do rozsahu, intenzity a četnosti. Je rozdíl, jestli je možno vyplnit sčítaní lidu pomocí internetu, i když je nabízena i klasická metoda sčítání komisařem, který nás doma navštíví, nebo chci surfovat po okamžitých nápadech. Potřebnost a užitečnost jsou dobrým vodítkem pro rozlišování. S výjimkou expertů některých oborů máme obecně za to, že ne vždy nejnovější technické možnosti umožňují nejvyšší možnou výkonnost nebo účinnost. Brzy poznáme stinné stránky sociální komunikace založené na sítích. Cit pro pravé potřeby a realistické užívání pomáhá čelit konzumistickým náladám a očekáváním, které jsou s technologiemi spjaty dobře promyšleným poutem možných zisků.

„Co se týká jídel, musí se zachovávat co největší a nejúplnější zdrženlivost, poněvadž v tomto směru je chuť snáze ochotnější jak k nespořádanosti, tak k pokušení vybočení. A tak zachovávat zdrženlivost v jídlech, aby se člověk vyhnul nespořádanosti, lze dvojím způsobem:
první: že si člověk navykne jíst hrubší jídla;
druhý: pokud jemná, tak v malém množství.“ (Duchovní cvičení č. 212)

Pavel Ambros

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.