Tovaryšstvo Ježíšovo působí v Mikronésii již sto let

26.4.2021 

Mikronésie. Do oblasti Mikronésie patří ostrovy či souostroví Palau, Karolíny, Pohnpei, Chuuk, Saipan, Marshallovy ostrovy, Mariany a Guam v západní části Tichého oceánu. Často jsou od sebe velmi vzdálené a zřídka se jim v tisku věnuje pozornost. Pro jezuity je to však oblast aktivní misionářské činnosti, která v sobě nese kreativitu a smysl pro dobrodružství, a je tomu tak již 100 let.


Ve skutečnosti již v dobách „prvního Tovaryšstva“ mohli jezuité oslavovat století misijní činnosti na Mariánských ostrovech. V roce 1668 tam totiž dorazili španělští jezuité z filipínské provincie a mohli v oblasti pracovat až do vyhnání Tovaryšstva ze všech území spojených se španělskou korunou v roce 1769. Je pozoruhodné, že prvních pět španělských jezuitů na Mariánských ostrovech doprovázel třináctiletý filipínský chlapec Pedro Calungsod, který nabízel své služby jako sakristán. Pocházel z Cebu, stal katechetou a v roce 1672 zemřel jako mučedník na Guamu. V roce 2012 byl svatořečen papežem Benediktem XVI.

Teprve v roce 1921 se jezuité vydali opět do tohoto regionu. Loď vezla dvacet dva jezuitů a vysadila je na pobřeží několika ostrovů v malých skupinách po dvou až čtyřech misionářích. Tímto způsobem znovu vybudovali misii, která byla v osmnáctém století násilně opuštěna. Vyslání jezuitů do regionu bylo odpovědí na žádost papeže Benedikta XV., který nedokázal přesvědčit žádnou jinou řeholní kongregaci, aby převzala odpovědnost za tuto misii. Obrátil se na jezuity s odvoláním na jejich zvláštní slib poslušnosti pro poslání svěřená papežem.

Na ostrovech, kde působili jezuité, rychle přibývalo kostelů a škol, zejména po druhé světové válce, kdy za misii převzali odpovědnost jezuité ze Spojených států amerických. Byl vydán slovník místního jazyka užívaného v Palau, evangelizační programy byly přizpůsobeny místním kulturám a stavební projekty vzkvétaly. Bylo to období výjimečné dynamiky.

Dnes asi tucet jezuitů v regionu tvoří komunitu, která náleží do východní provincie USA. Nachází se na Chuuku v souostroví Karolíny, ale působí na několika dalších ostrovech v regionu. Ačkoli administrativně náleží do jezuitské konference Spojených států a Kanady, má velmi úzké vazby s asijsko-pacifickou konferencí. V oblasti působili mimo jiné filipínští, indonéští a malajští jezuité.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo / Jesuit Asia-Pacific Conference.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.