Oslava výročí školy svatého Aloise na Maltě

10.11.2022 

Malta. Oslavu sto patnáctého výročí St. Aloysius College na Maltě prožili její příznivci 10. října řadou aktivit ve všech třech školách. Den zahájil průvod skautů a skautek. Následovalo speciální historické představení na základní škole a společná eucharistická slavnost na střední škole. Aktivity spojily zaměstnance a studenty a připomněly vzácné dědictví s ohledem na budoucí výzvy.


Letošní školní téma Mosty míru směřovalo k oslavě tohoto výročí. Byla předána cena Muži a ženy pro druhé, kterou sponzoruje Pamětní fond P. Charlese Caruany SJ. První, kdo ji obdržel, byla bývalá studentka a známá ředitelka Jezuitské služby uprchlíkům Katrine Camilleri, která byla oceněna za svoji obětavost a nasazení pro uprchlíky.

„Ocenění,“ zdůraznil rektor školy P. Jimmy Bartolo SJ, „je nejvyšší poctou, kterou škola svatého Aloise uděluje lidem, kteří se ve svém životě snaží žít podle jejích ideálů. Je nám ctí, že je můžeme udělit Katrine Camilleriové, která celý svůj profesní život strávila jako právnička hájením práv uprchlíků. To je ideál, který bychom chtěli našim studentům nabídnout: využít naši inteligenci a další nadání ke službě druhým, zvláště těm, kteří jsou v naší společnosti potřebnými a zranitelnými. Nejde o sebeprosazování nebo o vlastní zájmy, jde o velkorysou službu. Poselství papeže Františka ve prospěch uprchlíků umírajících ve Středozemním moři je velmi jasné: nemůžeme dovolit, aby tito lidé umírali na místě, které se stalo největším hřbitovem. Je to trestný čin! Katrine zasvětila svůj život boji proti určitým rasistickým postojům a chování, které v naší zemi bohužel stále převládají. Děkujeme Pánu za to, že na naší škole máme tolik studentů, kteří jsou skutečně muži a ženami pro druhé. To je hlavní účel našeho vzdělávání na Maltě a ve světě.“

Pamětní fond založila skupina Studentů P. Caruany SJ se záměrem uctít jeho památku a roli formátora, kterou sehrál ve škole. Za správní radu se ceremonie zúčastnili Gordon Caruana Dingli a architekt Nicholas Bianchi.

Při této příležitosti byla také odhalena multismyslová zahrada, která se nachází v blízkosti kostela školy. Vznikla na základě daru zesnulých rodičů rektora P. Jimmyho Bartola SJ, který umožnil také instalaci dvou výtahů na střední škole. Zahrada bude pro studenty dalším učebním nástrojem k rozvoji jejich dovedností.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Malta.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2023 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.