Exercicie na téma usmíření pro region Rwanda-Burundi

23.8.2023 

Rwanda-Burundi. Již potřetí byl P. Franck Janin SJ pozván představeným jezuitského regionu Rwanda-Burundi, aby od 10. a 20. července vedl duchovní cvičení o dialogu a usmíření pro jezuity z těchto dvou zemí. Spojil se s Italkou Luisou Rossi, která žije ve Švýcarsku. Oba patří do sítě ESDAC, což je ve francouzštině zkratka pro společná duchovní cvičení pro apoštolské rozlišování. Otec Janin SJ informuje o průběhu.


V procesu se střídají doby osobní modlitby, sdílení v malých skupinách a společná shromáždění. Cílem je neustále se posouvat od „já“ k „my“, od osobní ke společné dimenzi. Snaha směřuje k vybudování těla ve společenství, naslouchání Duchu. Je snadné si představit, jak náročné to může být, když se ponoříte do historie tak zraněných a trpících zemí, jako jsou Rwanda a Burundi. Úkolem exercicií je ale také zjistit, že Bůh neopouští naše lidské příběhy a že život je silnější než smrt. To byl silný a útěšný zážitek, který jsme zakusili během těchto týdenních exercicií. Přezkoumání osobních příběhů, historie těchto zemí a historie Tovaryšstva Ježíšova v tomto regionu bylo silné. Klíčem k takové příležitosti je vytvořit bezpečné prostředí, kde může každý mluvit a být slyšen bez posuzování, s naprostou benevolencí.

K tomu je výjimečným nástrojem cvičení hluboké a odpovídající duchovní konverzace. Dlouho si budu pamatovat večer zaměřený na odpuštění a smíření, kdy byl každý vyzván, aby položil před Krista na kříži kámen svých břemen a toho, co v nich brání Božímu působení; všechny tyto kameny nakonec tvoří nový kříž. Mnozí z účastníků svědčili, že tato bohoslužba – na konci prvních čtyř dnů intenzivního sdílení – jim přinesla netušený mír a radost.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Conference of European Provincials.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.