Bohoslužba k výročí jezuitského duchovního centra St Beuno´s

26.9.2023 

Wales. Jezuitské duchovní centrum St Beuno´s ve Walesu oslavilo sto sedmdesát pět let existence. Vděčnost za tuto dobu byla vložena do mše svaté.


„St Beuno´s je již sto sedmdesát pět let tím pravým místem pro lidi, kteří se tam chodí modlit, studovat, dělat důležité kroky ve víře a v duchovním životě. Vhodnost místa je v jeho kráse a klidu. Tam se dá něco pochopit. Upřednostňuje se kontemplace a moudrost a od nich přichází pomoc. Krásné místo má výhledy na další krásná místa. Snowdonia, údolí Clywd a vše, co je dál, dokonce až do nebe. Šíří se mír. Krása je rozpoznána. Bůh je znovu slyšen, zahlédnut a hledán,“
řekl P. Peter Gallagher SJ v homilii při mši svaté ke sto sedmdesátému pátému výročí.

Od teologické fakulty, která proměnila muže v jezuity, až po duchovní centrum pro ty, kteří hledají duchovní stravu a ignaciánské doprovázení, se dokázal St Beuno´s přizpůsobovat měnící se době, a přitom zůstat naprosto věrný svému základnímu účelu. V jeho kapli byly kdysi vysvěceny na jezuitské kněze stovky mužů, a přestože tyto dny jsou již minulostí, jeho poslání zůstává stejně důležité. Ředitelka centra Ruth Holgateová uvedla, že dva tisíce lidí loni podniklo cestu do severního Walesu, aby se přiblížili Bohu. Sto sedmdesát pět let od doby, kdy jeho dveřmi prošli první novicové, má St Beuno´s naplněný a prosperující program duchovních cvičení a kurzů po celý rok, od víkendových až po třicetidenní.

Aby ocenili dlouhodobý užitek St Beuno´s, sešli se jezuité, zaměstnanci a příznivci v kostele Farm St v Mayfair, aby slavili mši svatou a zamysleli se nad těmito sto sedmdesáti pěti lety. Nový provinciál britských jezuitů P. Peter Gallagher SJ ve své homilii řekl, že St Beuno´s přetváří naše obavy do kontextu naděje a vděčnosti. Vyjádřil velkou vděčnost za práci personálu v St Beuno´s a ocenil jeho místo v širší jezuitské misii. Jak zdůraznil představený jezuitské komunity v St Beuno´s Tom McGuinness SJ, oslavy spadají do čtyřstého výročí britské provincie.

Po mši svaté si návštěvníci prohlédli vybrané obrazy a knihy přibližujících dlouhou historii duchovního centra, které jsou nyní uchovávány v jezuitském archivu. K vidění byly architektonické nákresy Josepha Hansoma ze čtyřicátých let devatenáctého století, které obsahovaly prvky jako věž, která však nikdy nebyla postavena, a mapy původního rozsahu farmy a pozemků. Zahrnuty byly také deníky, které zaznamenávaly každodenní život na St Beuno´s a širší události, včetně bombardování Chesteru a Liverpoolu v roce 1940. Debatní klub St Beuno´s si po mnoho desetiletí pečlivě zapisoval schůze a sbor uchovával knihu se zápisy o svých koncertních programech, což bylo obojí k nahlédnutí. Z novější doby se dochovaly programy kurzů spirituality, které v osmdesátých letech dvacátého století organizoval P. Gerry Hughes, a fotografie od počátku St Beuno´s ve čtyřicátých letech devatenáctého století až do devadesátých let dvacátého století.

Na recepci v londýnském jezuitském centru se po mši mohli přátelé a příznivci setkat se zaměstnanci a osobně vyjádřit svou podporu a obdiv. Ředitelka Ruth Holgate poděkovala minulým i současným podporovatelům za jejich štědré dary, které umožňují, aby duchovní cvičení v St Beuno´s byla dostupná i těm, kteří by si je jinak nemohli dovolit.


Zdroj/Foto: Jesuits in Britain.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.