V Mnichově zemřel P. Eugen Hillengass SJ

23.10.2023 

Otec Pavel Ambros SJ o zemřelém spolubratrovi

Německý jezuita P. Eugen Hillengass zemřel usmířen s Bohem i lidmi den po svých třiadevadesátých narozeninách, v noci z 15. na 16. srpna 2023 v mnichovském domově důchodců. Byl prvním ředitelem u nás velmi dobře známé nadace pro pomoc lidem ve východní Evropě Renovabis a dlouholetým generálním ekonomem Tovaryšstva. Otec Hillengass velmi dobře znal i naši českou provincii, které vydatně pomáhal. Ale nejen jí. Plody projektů, které u nás (a všude ve východní Evropě) podporoval, jsou viditelné až dodnes. A protože se dobře vyznal v české politické i církevní situaci, byl to on, kdo usměrňoval velkorysou pomoc do celé východní Evropy po roce 1989. Lze mít za to, že církev v českých zemích má ještě nesplacený dluh, totiž vyjádřit věrohodněji svoji vděčnost. Vzpomínka na tohoto velkého muže je jen nepatrnou splátkou.

Jak informují webové stránky středoevropské provincie, otec Hillengass se narodil 14. srpna 1930 jako syn hoteliérské rodiny ve Frankfurtu nad Mohanem. Zde získal znalost v různých obchodních a ekonomických záležitostí. Školní vzdělání absolvoval na prestižní koleji svatého Blažeje, kde se s pomocí tamních jezuitů, vynikajících pedagogů, naučil latinsky a řecky. Již tehdy se chtěl stát knězem. Dne 18. září 1950 vstoupil Eugen Hillengass do Tovaryšstva Ježíšova. Studoval filozofii a teologii v Pullachu u Mnichova, Innsbrucku, Mannheimu a ve Spojených státech. Dne 31. července 1962 byl vysvěcen na kněze v kostele svatého Michala v Mnichově. V letech 1968–1971 byl otec Hillengass sociem provinciála jihoněmecké jezuitské provincie v Mnichově.

V roce 1971 byl otec Hillengass vyslán do ústředí řádu v Římě. Tehdejší generální představený Pedro Arrupe jej jmenoval generálním ekonomem Tovaryšstva Ježíšova, kde byl jako jeho nejbližší spolupracovník dvaadvacet let zodpovědný mimo jiné za zajištění ekonomických základů Papežské univerzity Gregorianum a dalších akademických institutů řádu v Římě.

V roce 1993 jmenovali němečtí biskupové jezuitského kněze prvním ředitelem Renovabis, katolické organizace pro pomoc východní Evropě. Jako kněz a finanční expert budoval v letech 1993–2002 solidární kampaň německých katolíků s lidmi ve střední a východní Evropě a s velkým smyslem pro realitu a sobě vlastní diskrétností spojenou s hlubokou znalostí lidských charakterů radil svým partnerům v dialogu. Bylo mezi nimi nemálo biskupů a kardinálů, kteří klepali na dveře jeho freisingské kanceláře s žádostmi o projekty pomoci. V letech 2002–2009 byl vedoucím propagace projektů rozvojové pomoci německé provincie jezuitů v Mnichově a jako fundraiser sháněl podporu pro školy a další instituce svého řádu.

„Se střízlivou myslí, obrovskou energií, strategickou vizí a velkou důvěrou v Boha dokázal za svůj dlouhý život pro jezuitský řád velmi mnoho,“ vzdal zesnulému hold provinciál Bernhard Bürgler SJ. „Fundraising vždy znamená získávání přátel, o tom byl otec Hillengass přesvědčen. Stejně jako zakladatel našeho řádu svatý Ignác uměl spojovat lidi, aby společně konali dobro.“ Byl vždy tím správným člověkem na správném místě ve správný čas. Ohlédnutí za svým životem učinil otec Hillengass sám větou, která se stala slovutnou: „Být jezuitou znamená být k dispozici; být tu pro druhé a nacházet Boha v lidech.“

Tento podnikavý řeholník si díky obrovské disciplíně udržoval duševní i fyzickou kondici. Až do vysokého věku byl vyhledávaným nejen knězem, ale i poradcem ve finančních otázkách. Závěr svého života – od roku 2019 – strávil v domově pro seniory a pečovatelském domě svatého Michala Milosrdných sester svatého Vincence de Paul v mnichovské čtvrti Berg am Laim, kde 15. srpna 2023 odevzdal svůj život do rukou svého Stvořitele. Na tomto místě se patří připomenout, že navštívil několikrát Centrum Aletti. Zajímal se o myšlenku Centra a velmi se zasloužil o jeho založení. Dodnes vzpomínám na několik večerů, které jsme společně prožili. Na terase na hradbách mne s velkou laskavostí uváděl do celistvého uvažování o smyslu a poslání Tovaryšstva v Evropě, včetně její východní části. Vždy si byl vědom důležitosti přítomnosti jezuitů zde u nás, avšak vždy s rozhledem nadregionálním. Dodnes jsem vděčný Pánu, že jsem se s ním v životě setkal. Především nám ukázal, že velkodušnost k větší cti a slávě Boží je vždy nejlepší investicí. Praktický duch a schopnost uspořádat pořadí důležitosti podle naděje na větší užitek pro Boží království je jeho odkazem pro nás. Komunita Centra Aletti v něm nyní vidí svého nebeského přímluvce.

Pavel Ambros

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.