Otec generál Arturo Sosa poznával českou provincii

17.11.2023 

Praha. Ve čtvrtek 16. listopadu ukončil generální představený P. Arturo Sosa SJ svou návštěvu české jezuitské provincie. Od soboty 11. listopadu postupně zavítal na všechna místa, kde jezuité působí. Doprovázeli jej také dva spolupracovníci z generální kurie – P. Tomasz Kot SJ, který je asistentem pro provincie střední a východní Evropy, a P. Cipriano Díaz Marcos SJ, asistent pro jihoevropské provincie. Smyslem každé návštěvy generála je především osobně poznat jezuity v dané zemi a jejich apoštolskou činnost, které se spolu se svými spolupracovníky věnují.


V sobotu po příjezdu z vídeňského letiště pobyl otec generál v olomoucké jezuitské komunitě, kde v neděli ráno slavil eucharistii v kapli Centra Aletti. Bohoslužby se účastnili rovněž spolupracovníci z Centra Aletti, z akademické farnosti a Vysokoškolského katolického hnutí Olomouc, se kterými se neformálně setkal během společné snídaně v jezuitské komunitě. Homilii z bohoslužby si můžete přečíst v tomto článku.

Nedělní program otce generála pokračoval na Svatém Hostýně, kde členové jezuitské komunity blahopřáli otci generálovi v den jeho 75. narozenin (podobně tak učinili již v Olomouci den předem). Kromě seznámení s poutním místem hovořil s členy hostýnské jezuitské komunity o tom, proč chce, aby všichni jezuité a jejich spolupracovníci společně reflektovali zprávu o stavu Tovaryšstva, kterou jim zaslal 31. července. Smyslem tohoto společného „examenu“ (zpytování) má být otevřenost objevování toho, kam chce Duch Svatý vést jezuitský řád v budoucnosti.

Další den v pondělí byl věnován nejprve návštěvě Velehradu, kde se mimo jiné setkal se studenty jedné ze tříd Stojanova gymnázia Velehrad a odpověděl na jejich dotazy. Měl také důležité jednání s českým provinciálem a jeho konzultory, s nimiž mimo jiné hovořil o budoucnosti provincie v procesu restrukturalizace. Následně se přesunul do Brna, kde sloužil večerní mši svatou v angličtině pro studenty z Vysokoškolského katolického hnutí (VKH) v tamním jezuitském kostele. Jeho kázání z památky svaté Anežky České si můžete přečíst v tomto článku. Zastavil se také v kryptě kostela u ostatků ctihodného Martina Středy SJ. Po bohoslužbě následovala debata, při které asi hodinu odpovídal na dotazy věřících.

V úterý odjel otec generál do Prahy, kde odpoledne strávil prohlídkou centra našeho hlavního města a památek spojených s minulostí jezuitského řádu. Večer se setkal s členy pražské jezuitské komunity. Středa byla věnována návštěvě Děčína a Křesťanské základní školy Nativity, kde se setkal s jejími žáky a vyučujícími. Večer již zpět v Praze předsedal v kostele svatého Ignáce bohoslužbě v angličtině pro studenty z VKH Praha. Překlad jeho kázání bude zveřejněn později. Po mši měl možnost promluvit si osobně se studenty při neformálním setkání v Družinském sále jezuitského kostela.

Pro otce Artura Sosu byla tato návštěva první návštěvou v České republice. Před ním navštívil českou provincii naposledy otec generál Adolfo Nicolás SJ v listopadu 2012.

O návštěvě a o české jezuitské provincii referuje v několika článcích také web jezuitské generální kurie – zde.


Foto: František Ingr (Člověk a víra).
Další fotografie Františka Ingra (Člověk a víra) jsou ZDE.

Petr Havlíček

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.