Duchovní obnova moravských jezuitských komunit

22.11.2023 

Olomouc. V pondělí 20. listopadu se uskutečnila v olomoucké rezidenci duchovní obnova vedená slovenským jezuitou Jánem Benkovským, nyní představeným komunity v Prešově a Košicích. Zúčastnili se jí všichni členové komunit na Moravě: z Velehradu, Svatého Hostýna, Brna i Olomouce. Při impulsech k meditaci otec Ján vycházel z třetí kapitoly dokumentu De Statu Societatis Iesu – 2023. Ten zaslal všem členům Tovaryšstva otec generál Arturo Sosa a vyzval přitom všechny komunity, aby využily témat a návodu k uspořádání duchovních obnov ve všech komunitách a zaslaly pak relaci do Říma.


8

Jednodenní rekolekce začala snídaní a v 9 hodin prvními body k rozjímání. Otec Benkovský hovořil mimo jiné o Ježíši jako Božím vyslovení „ano“ člověku, takže i my máme žít „ano“ Bohu, člověku a světu, který potřebuje naději. V druhém dopoledním setkání se už Ján Benkovský plně věnoval textu otce generála a nabídl pár bodů k meditaci a duchovní četbě. Po obědě se někteří pod vedením Miroslava Herolda vydali na malou návštěvu kostela a města. Odpoledne v 15 hodin následovalo sdílení duchovních plodů a diskuse nad čtyřmi konkrétními body, které byly nejčastěji zmíněny během sdílení. Duchovní obnova pak skončila společnou bohoslužbou v kapli Centra Aletti od 17 hodin a večeří v rezidenci. Účastníci na závěr vyjádřili velkou vděčnost za vydařenou akci a radost z Božího působení mezi námi.


Foto: Tomáš Černošek.

Jan Regner

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.