V Paříži se setkali delegáti pro ochranu zranitelných osob

29.11.2023 

Paříž. Ve dnech 16. až 18. října se v Paříži konalo setkání delegátů Konference evropských provinciálů, kteří jsou pověřeni péčí o ochranu nezletilých a zranitelných dospělých. Za českou provincii se účastnil P. Josef Stuchlý SJ z brněnské komunity.


Celé setkání popisuje socius evropské středomořské provincie Paul Pace SJ:

„Už jsme se dobře znali, protože jsme se téměř dva roky scházeli každých pár měsíců online, takže když jsme se poprvé setkali tváří v tvář v Paříži, nebylo potřeba se představovat. Bylo nás celkem patnáct: prezident a socius konference spolu s delegáty dvanácti evropských provincií. Šest ze třinácti delegátů byli laici, pět žen a jeden muž.

Všichni pracujeme ve stejném oboru, ale ve velmi odlišných sociálních, kulturních a právních kontextech. Jako všechna podobná setkání to byly velmi obohacující tři dny: podělili jsme se o své zkušenosti s tím, co se daří a co považujeme za nejtěžší, o výzvách formace pro budování toho, co Tovaryšstvo nazývá novou kulturou ochrany. Jak jednáte s oběťmi zneužívání, co od nás požadují? Jak motivujete starší jezuity – a ty ve formaci –, aby se zapojili do tohoto procesu? Tolik otázek, s jasnými odpověďmi nebo bez nich, ale není pochyb o tom, že Tovaryšstvo v Evropě se vážně angažuje v budování nové kultury ochrany, poskytování bezpečných prostor těm, kteří k nám přicházejí.

Velké poděkování patří organizačnímu výboru a kurii západoevropské frankofonní provincie, zejména sociovi Gregoirovi Le Bel, za jejich velkolepou pohostinnost a krásnou jízdu lodí po Seině.“


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.