Dnes je 6. 10. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na říjen

Čtvrtek, 6.10.2022
S komentářem P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za představitele Ruské federace, aby zastavili spirálu násilí a smrti na Ukrajině, i za představitele Ukrajiny, aby zůstali otevřeni seriózním návrhům na mír. Papež František o první říjnové neděli s odkazem na Pannu Marii Růžencovou z Pompejí věnoval celý svůj projev výzvě k ukončení války na Ukrajině. Připomněl to, co řekl na závěr mše svaté při své nedávné cestě do Kazachstánu: „Nezvykejme si na válku, nerezignujme!“ Podobně ruští katoličtí biskupové po částečné mobilizaci Ruské federace dne 21. září vydali prohlášení, v němž podrobně popisují učení církve...

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na říjen

Neděle, 2.10.2022
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Úmysl papeže: Za církev otevřenou všem – Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality. Svět očekává, že mu společenství církve bude otvírat cestu k Bohu zázraků, něhy a milosrdenství. Proto na prvním místě úspěchu apoštolátu pro Boží království je věrnost evangeliu. Co z toho plyne? Nárok vracet se do školy evangelia, do školy Boha...

Prožíváme Boží mlčení

Pátek, 30.9.2022
Otec Pavel Ambros SJ k biblickým textům 27. neděle v mezidobí
Jedním z velkých dramat, kterým musí každý věřící čelit, je zkušenost, že se necítí být Bohem vyslyšen. Prožíváme Boží mlčení. Jsou přání, která předkládáme Pánu a která nejsou vyslyšena. Víra je tak podrobena zkoušce. Toto mlčení se často stává cestou, po které nás Boží ruka vede k sobě, před svoji tvář. Nutí nás ptát se, jakou představu o Bohu máme. Co od něj očekáváme? Proč zklamání? Rozbíjí naše hrátky, fantazírování. Odhaluje...

Jeho prvním bohatstvím je vztah

Pátek, 23.9.2022
Podněty P. Pavla Ambrose SJ k 26. neděli v mezidobí
Není těžké si představit, jaké bude peklo! Mluvíme o tom vždy, když máme dojem, že ho začínáme prožívat už v tomto životě. „Peklo – to je nemilovat,“ říká Bernanos. Ještě častěji zažíváme peklo osamělosti, peklo lhostejnosti a odcizení, a to i ve vlastním domově. Takto si představuje peklo jeden moderní filozof: muž je odveden do pekla a očekává, že tam najde strašná muka; místo toho se ocitne v místnosti se zavřenými dveřmi spolu s dvěma ženami. A tam...

John W. O'Malley SJ: Styl Druhého vatikánského koncilu

Čtvrtek, 22.9.2022
Připravil scholastik Pavel Banďouch SJ
Dne 11. září zemřel v požehnaném věku devadesáti pěti let významný historik církve (nejen) dvacátého století John W. O'Malley SJ. Časopis The America – The Jesuit Review při té příležitosti zpřístupnil článek tohoto autora, který původně vyšel v roce 2003. Jeho český překlad vám nyní na znamení úcty k tomu významnému členu jezuitského řadu přinášíme v českém překladu. Od zahájení Druhého vatikánského koncilu uplynulo čtyřicet let. Lidem narozeným...

Adolf Kajpr SJ jako předchůdce Druhého vatikánského koncilu

Pondělí, 19.9.2022
Vicepostulátor beatifikačního procesu jezuity P. Adolfa Kajpra Vojtěch Novotný nabízí jeden z úhlů pohledu na tuto osobnost
Dne 17. září jsme si připomněli výročí smrti Božího služebníka P. Adolfa Kajpra SJ (5. července 1902 až 17. září 1959), jehož proces blahořečení je nyní v římské fázi. Je tedy na místě oživit něco z toho, čím je tento martyr inspirativní. Tentokrát třeba to, že předjímal Druhý vatikánský koncil. Leccos by k tomu šlo podotknout, ale omezím se na následující: Kajpr konal především službu slova. Vědomě se ptal: „Jak přinést lidem dneška celé, nezfalšované poselství...

To, čemu říkám „moje“, není moje

Pátek, 16.9.2022
Otec Pavel Ambros SJ k 25. neděli v mezidobí
Upadáme rádi, a snadno, do jednostrannosti. Podvede-li nás někdo blízký, cítíme se hluboce oklamáni, zrazeni na nejcitlivějším místě. Dovedeme s druhým soucítit, když prožije zklamání, které nezavinil. Cítím však podobný šok, když si musím přiznat, že jsem se dopustil podvodu? Zde je ona nerovnováha: jak se mne dotýká zrada druhého a zrada moje. Chce to velkou odvahu si říci: Jsem ten, kdo druhého podvedl. Podváděl jsem. Byl jsem to já! Byl jsem to já, když...

Ve skutečnosti je třeba, aby nás někdo hledal

Pátek, 9.9.2022
Impulzy P. Pavla Ambrose SJ k biblickým textům 24. neděle v mezidobí
Každý chápe rozdíl, hledá-li na letišti ve ztrátách a nálezech zbloudilý kufr, nebo když zoufalí rodiče rozhlasem hledají ztracené děvčátko. Nesžírá nás více otázka, co ztrácíme, než koho ztrácíme? Hledání ztraceného stojí na počátku evropské civilizace: Odysseovi je znemožněn návrat domů a stále bloudí a celých deset let trvá, než se obejme se svou ženou Pénelopou. A ani cesta Červené Karkulky k babičce nebyla prosta těžko řešitelných zápletek. Někdy je...

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na září

Čtvrtek, 8.9.2022
S komentářem P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se k Panně Marii, aby získala dar míru pro celý svět, zejména pro sužovanou Ukrajinu. Modlitba na tento úmysl se má stát naší vnitřní povinností. Proč? Protože zasvěcení celého světa, Ruska a Ukrajiny Panně Marii v letošním roce vyslovené papežem Františkem vytváří novou duchovní situaci naléhavosti. Nestačí se ptát, co se to ve světě děje. Na místě je jiná otázka: co je naším, lépe mým osobním a nezastupitelným úkolem? Co postavím na první místo já...

Volba vždy znamená naši odpovědnost

Pátek, 2.9.2022
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k liturgii 23. neděle v mezidobí
Žijeme v epoše, kdy volby nejsou lehké. Nejen ty volby politické. Jaký svět jsme vytvořili? Plný možností! Paradoxně jsme se odsoudili k únavě z rozhodování mezi mnoha možnostmi. Modernost lze definovat právě prostřednictvím tohoto stále se zvětšujícího množství příležitostí a produktů. Rozhodování je namáhavé, protože vždy znamená, že musíme vynechat mnoho jiných cest, kterými jsme se nevydali: čím více je možností, tím nerozhodnější a frustrovanější budeme...

Starší články v rubrice


Náš tip

Rozhoduj se jako jezuita

Samuel Prívara, Pavel Banďouch

Denně stojíme před množstvím pro náš život méně nebo více důležitých rozhodnutí. Vždy bychom se ale chtěli rozhodnout správně. Co to ale vlastně je správné rozhodnutí? Křesťané věří, že rozhodování není záležitost pouhého rozumu, zároveň bychom se však neměli nechat vláčet emocemi…
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za církev otevřenou všem
Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.
Národní úmysl Za volby do senátu
Modleme se, aby nově zvolení senátoři vykonávali svůj úkol poctivě a spravedlivě.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

Kalendárium

Památka bl. Didaka de San Vitores

Památka bl. Jana Beyzyma


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil