Dnes je 8. 2. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

Zhloupne tím, že nečeká na svého Pána

Pátek, 3.2.2023
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ nad liturgickými texty 5. neděle v mezidobí
Minulou neděli jsme viděli jedno podstatné: blahoslavenství vlastně vystihují obraz Krista jako naplnění nové smlouvy. Nová smlouva je hmatatelně vyjádřená v jeho osobě. Božské a lidské v jednom se stávají skutečností. První slovo, které Kristus pronese po slavnostním vytesání nové smlouvy, blahoslavenství, zní: „Vy jste sůl země.“ Blahoslavenství přetváří pokřtěného v sůl této nové smlouvy, nového způsobu lidského bytí. V Lv 2,13 se píše: „S každým svým obětním...

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na únor

Úterý, 31.1.2023
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Úmysl papeže: za farní společenství – Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším. Je vůbec možné ideální farní společenství? „Dva lidé, tři názory.“ Změnit náhled nebo zříci se svého stanoviska je pro mnohé až nemožné. Středem společenství však nejsem „já“, ale Ježíš, který mě hledá. Když bude středobodem našich farností on, budou...

Co má zářit v našem srdci a co má být vidět na naší tváři

Pátek, 27.1.2023
Podněty k 4. neděli v mezidobí od P. Pavla Ambrose SJ
Když skauti zapalují táborový oheň, přistupují ze čtyř stran s pochodní: z východu hoří vatra ve znamení krásy, ze západu ve znamení pravdy, z jihu ve znamení síly, ze severu ve znamení lásky. Plamen ohně tvoří navždy živou vzpomínku toho, co pro skauta znamená jeho slib. To, čím je pro skauta táborový oheň, tím je pro zbožného žida hora Sinaj a pro křesťana hora Blahoslavenství. Perikopa o osmeru blahoslavenství se obvykle čte na svátek Všech svatých...

Pokušení spoléhat na mocné spojence

Pátek, 20.1.2023
Otec Pavel Ambros SJ k 3. neděli v mezidobí
Ježíš opouští Nazaret, oblast Dolní Galileje, dnes s převážnou většinou arabských obyvatel. V době Ježíšově jedna z nejvíce do sebe uzavřených částí Svaté země. Ježíš nejde do Jeruzaléma, do centra, ale na opačnou stranu. Země Zabulonova a Neftalímova proslula jako Galilea pohanů. Byla pravou periferií, jak by dnes řekl papež František. Tato národnostně smíšená společnost je pro Židy nečistá. Matouš chce zdůraznit univerzální zaměření Kristova...

Vydávat svědectví znamená přinášet druhého

Pátek, 13.1.2023
Impulzy otce Pavla Ambrose SJ k liturgii 2. neděle v mezidobí
Epizoda z dnešního úryvku se odehrává poté, co Jan Křtitel prohlásil, že není Mesiáš. Evangelista ho nenazývá předchůdcem, ale svědkem (ἐμαρτύρησεν [μαρτύρ]), a Janovo evangelium vlastně začíná svědectvím, které bude vydávat Synovi až do konce: „On musí růst, já však se menšit.“ (Jan 3,30) Vydávat svědectví znamená přinášet druhého. Ten druhý přichází v našem způsobu myšlení, života a jednání. Sám v sobě přivede na svět toho, o němž svědčí...

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na leden

Středa, 11.1.2023
S komentářem P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za ukrajinské i ruské matky, které ve válce ztratily své děti. Papež František vyzývá, abychom nezapomínali. Nezapomínejme! Když zbraně mlčí, je to vždy dobrý den. A vždycky je špatný den, když zbraně mohou mlčet, ale nemlčí. Ve válce o Evropu a o nový světový řád, která se už více než deset měsíců vede na Ukrajině, byl den, který je pro pravoslavné Štědrým dnem a pro zbytek křesťanstva Zjevením Páně, dnem velmi špatným, smutným a...

Bůh, který se postavil mezi hříšníky

Pátek, 6.1.2023
Podněty ke svátku Křtu Páně od P. Pavla Ambrose SJ
Jan Křtitel připravuje půdu pro příchod Mesiáše. U Jordánu řízným kázáním upozorňuje na hřích, ve kterém se lidé poznávají. Chtějí se osvobodit, vstoupit do nového života. Proto Jan nechává lid přejít řeku, stejně jako je Jozue nechal přejít Jordán na cestě do zaslíbené země. Jméno Jozue má stejný kořen jako jméno Ježíš, nový vůdce, který povede lid ke skutečnému vysvobození. Teprve s Ježíšem dochází k radikální novosti. Jan vidí Krista, jak k němu přichází mezi...

Benedikt XVI. – utrpení, vděčnost, nebeská hudba (3. část)

Středa, 4.1.2023
III. Uslyšel jsem z nebe hlas
Nelze zapomenout na ticho, které se rozestřelo při slavení mše svaté na tuřanském letišti, když Benedikt XVI. navštívil v roce 2009 české země. Velký zástup ztichl. Způsob, jímž papež pozvedal proměněnou hostii k nebesům, změnil celý zástup křesťanů ve vyznavače. Dostalo se jim podílu na milosti jáhna Štěpána. Ticho otevřelo nebesa: „Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici.“ (Sk 7,56) V budoucnu se o něm nebude psát jen...

Benedikt XVI. – utrpení, vděčnost, nebeská hudba (2. část)

Úterý, 3.1.2023
II. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus
Není to na prvním místě jeho teologická, právem nadmíru oceňovaná teologická práce, co nám zanechává jako svůj trvalý odkaz. Až budoucí generace si vytvoří s jistým odstupem vlastní úsudek nad celkem jeho díla, které připravuje Vatikánská fundace Josefa Ratzingera pod vedením Federica Lombardiho SJ. Zahrnuje desítky svazků jeho publikovaných děl celého jeho života. Nepochybně ho budou považovat za jednoho ze šesti nejvýznamnějších katolických teologů...

Benedikt XVI. – utrpení, vděčnost, nebeská hudba (1. část)

Pondělí, 2.1.2023
I. Spolu s Kristem jsem ukřižován
Dodnes bývalí žáci nadšeně vzpomínají na svého vnitřně zapáleného profesora Josefa Aloise Ratzingera. Můžeme onu atmosféru krásných chvil teologického bádání zakusit při četbě jeho Úvodu do křesťanství (česky Křesťanská akademie, Řím 1978). O to více nás strhne tato osvěžující vůně intelektuálního napětí spjatého s předkoncilním a pokoncilním zráním. Obsahuje dvojí: to, co svět prožívá, i to, čím církev žije. Obojí je událostí nepochopitelného tajemství...

Starší články v rubrice


Náš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za farní společenství
Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším.

Národní úmysl
Za kontinentální synodální setkání
Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

více »

Nejbližší akce

Odhodlaní putovať: Svatý Hostýn


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Památka sv. Klaudia la Colombiére


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil