Dnes je 23. 10. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

Vezmi mě s sebou

Pátek, 22.10.2021
Otec Pavel Ambros SJ k liturgickým textům 30. neděle v mezidobí
Jsme stále na cestě do Jeruzaléma spolu s Ježíšem. Nacházíme se na nejnižším bodě. Dvě stě metrů pod hladinou moře. Odtud začíná skutečný výstup do Jeruzaléma, který je až do výše 826 metrů nad mořem. Převýšení je tisíc metrů. Takové známe z Vysokých Tater. Kristův odchod z města je formulován termínem vyjít (ἔρχομαι), který najdeme ve Starém zákoně, když se hovoří o exodu Božího lidu z Egypta (Ex 13; Dt 11). Exodus stojí na počátku osvobození. O čem vypovídá slepec ležící na zemi a žebrající o almužnu? V zaslíbené zemi, kde se nachází, je třeba se osvobodit od falešné zaslíbené...

Život na Boží způsob

Pátek, 15.10.2021
Podněty P. Pavla Ambrose SJ k 29. neděli v mezidobí
Předpověď – reakce – poučení. Vždy je před námi Boží záměr, co v nás vyvolává a jak se z toho poučíme. Vzpomeňme jen na návštěvu papeže Františka na Slovensku. Jaké poučení si z ní můžeme učinit? Tři prosté postřehy na začátek: a) dojem. Byl jsem fascinován, spolu s mnoha jinými, radostností, která vyzařovala z papežovy návštěvy. Dlouho jsem nevnímal tak intenzivně radost, radost v Duchu; b) úderná věta: Mohlo by se citovat mnoho vět: pro sebe...

Kdo je můj Pán? Komu patřím?

Pátek, 8.10.2021
Nad biblickými texty 28. neděle v mezidobí se zamýšlí P. Pavel Ambros SJ
Kristus stále převrací náboženskou logiku své doby a zejména svých učedníků, kteří mu nemohou porozumět. Dnes se vypráví příběh o muži, který běží a vrhá se na kolena před Ježíšem. V Markově evangeliu jsou jen dvě postavy, které běží za Ježíšem: k výše uvedenému ještě posedlý muž z gerasenského kraje (Mk 5,1–20). Na Blízkém východě není zvykem běhat, protože se to považuje za urážlivé vůči osobě, ke které se běží. Místo toho je třeba k ní přistupovat...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc říjen

Úterý, 5.10.2021
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
V měsíci říjnu společně obnovme svůj závazek modlit se růženec. Máme ještě v živé paměti výzvu papeže z letošního května k modlitebnímu maratonu růžence. Důvod? Celosvětové spojení v modlitbě růžence za ukončení pandemie. Aktivně se zapojili jednotlivci, farnosti, řeholní rodiny, a především poutní místa všude na světě. Poutní místa v českých zemích nijak nezaostala. Právě naopak. Na závěr tohoto modlitebního maratonu za plné obnovení společenského života Svatý...

Tradice a otevřenost – P. Bernard Sesboüé SJ (1929–2021)

Pondělí, 4.10.2021
Otec Pavel Ambros SJ o zesnulém francouzském teologovi
Francouzský jezuita, mimořádně vzdělaný dogmatik a znalec církevních otců, zemřel dne 22. září 2021 ve věku 92 let. Tato bezesporu významná osobnost teologie 20. století se jako odborník na ekumenismus v letech 1967–2005 podílel na činnosti skupiny Dombes (skupina katolických a protestanských teologů, která vznikla v roce 1937 z iniciativy lyonského opata Laurenta Remillieuxe a Paula Couturiera, později spojená s Maxem Thurianem, bratrem komunity v Taizé)...

Bez vztahu nemůžeme dozrát k poznání a moudrosti života

Pátek, 1.10.2021
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k liturgickým textům 27. neděle v mezidobí
V desáté kapitole Markova evangelia nacházíme tři dvojice: muž a žena, dospělí a děti, boháč a chudák. Kristus v daných situacích vše obrací, mění zavedené pořádky, až nám vyráží dech. Nepřijímá vládu muže nad ženou, ani velkého nad dítětem, ani bohatého nad chudým. Kristus chce říci něco jiného, než se obvykle myslí, ale jeho tazatelé za ním nepřicházejí, aby ho vyslechli, ale spíše aby ho vyzkoušeli. Mají v ústech med a v srdci jed. Takže to, co jim řekne, jim bude...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc říjen

Čtvrtek, 30.9.2021
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Evangelizační úmysl: Modleme se, aby se všichni pokřtění zapojili do díla evangelizace a svědectvím života, z kterého vane evangelium, se nabídli k misijnímu poslání. „Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít.“ (Řím 6,8) Jistota víry je pro křesťana rozhodující, nezměnitelná a jednou provždy platná. V každém z nás se však teprve stává definitivní, dovršenou a úplnou. Prochází zkouškami. Když jimi projdeme v síle...

Vtírává touha vázat Boží tajemství na sebe

Pátek, 24.9.2021
Otec Pavel Ambros SJ k liturgickým textům 26. neděle v mezidobí
Kristus sestupuje z hory Proměnění. Lidé přinášejí učedníkům nemocného epilepsií, ale ti ho nemohou zachránit. Když to nedokážou sami, tak zabrání tomu, aby to učinil někdo jiný. Chtěli tomu zabránit (ἠκολούθει; ἀκολουθέω = následovat; sledovat; jít za kým; jít nenápadně vzadu). Z jakého důvodu? „Protože není tvým učedníkem.“ (Mk 9,38) Doslova: „Protože nechodil s námi.“ I když tak činili v jeho jménu. To znamená, v jeho síle. Nemohou vyhánět zlého...

Základem křesťanství je svobodné přilnutí

Pátek, 17.9.2021
Nad biblickými texty 25. neděle v mezidobí se zamýšlí P. Pavel Ambros SJ
Všimněme si pozoruhodné věci: Kristus kráčí cestou vzhůru směrem do Jeruzaléma, který není výslovně zmíněn. Cesta nejdříve sestupuje shora z Galileje podél Jordánu do Jericha, hluboko v proláklině, dvě stě metrů pod hladinou Středozemního moře. Sestup a výstup – to je stále se opakující situace: jsme na dně a zase nahoře. Je to cesta ztišení, nechce, aby se o ní mluvilo. Podle Jeronýma Pán často spojuje smutné zprávy s radostnými, aby ty první...

Papež František na Slovensku odkazuje na Fjodora Michajloviče Dostojevského

Pondělí, 13.9.2021
Reakce P. Pavla Ambrose SJ na návštěvu papeže Františka na Slovensku a jeho první řeč
Ještě před setkáním se slovenskými jezuity v neděli 12. 9. 2021 se papež František sešel v Bratislavě se členy Ekumenické rady církví. Při své promluvě citoval z Dostojevského románu Bratři Karamazovi slova, která najdeme v páté kapitole, v části známé pod názvem Legenda o inkvizitorovi. Proč právě tento odkaz? Otázka svobody v postkomunistickém světě je zásadní. Papež říká: „Cesta vašich společenství začala znovu po letech ateistického pronásledování...

Starší články v rubrice


Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Učedníci – misionáři
Modleme se, aby se všichni pokřtění zapojili do díla evangelizace a svědectvím života, z kterého vane evangelium, se nabídli k misijnímu poslání.
Národní úmysl Děkujeme za Papežská misijní díla a prosíme za všechny křesťany, aby přijali výzvu k misijnímu poslání doma i ve světě, nejen příspěvkem do sbírky na misie.
více »

Nejbližší akce

Bez cenzury o problémech v duchovním životě


Improvizace na jezuitská témata


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Exercicie se sv. Ignácem, vede P. Ladislav Nosek SJ


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Památka bl. Dominika Collinse


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil