Dnes je 17. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

Jediný scénář života určeného ke vzkříšení

Čtvrtek, 6.5.2021
Otec Pavel Ambros SJ k biblickým textům šesté neděle velikonoční
Velikonoční období se pomalu schyluje k závěru. Nahlížíme na opětovná zjevení Krista, jimiž vstupuje do života apoštolů. Podobně i do života dnešní církve. To není bez účinku. Kdo nechává Krista vstupovat do svého života a žije způsobem Božím? Ten, kdo odevzdává sebe sama. Kdo je obdarován, sám se chce stát darem. Nejen že dává, daruje se, věnuje druhým čas, odpouští, promíjí, podněcuje svobodu, otvírá prostor modlitby volající po dovršení. Kristus se...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc květen

Čtvrtek, 6.5.2021
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za pokojné řešení sporu na Ukrajině, jeho oběti a ty, které zasáhla bolest. Důrazně opakované výzvy papeže Františka k řešení mezinárodních sporů mírovou cestou se týkají všech ohnisek napětí. Jejich smyslem je zbořit hráz otupělosti, která je zahaluje a vrhá na ně příšeří umožňující nezměrné utrpení nevinných obětí a prohlubující se cynismus agresorů. Týká se to i oblasti východní Ukrajiny a poloostrova Krymu, který byl zabrán vojenskou invazí...

Sebedarování vinného kmene

Pátek, 30.4.2021
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ nad biblickými texty páté neděle velikonoční
Obraz vinice je dobře známý ze Starého zákona. Hospodin je vinař, který vysázel vinici. Ta představuje Izrael, jeho lid. Prorokům se stala příhodným obrazem neplodnosti. Co s vinící, když nepřináší plody? Syn je poslán Otcem, aby přinášel plody: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař.“ (Jan 15,1) Boží Syn se musel stát vinicí, aby vinná réva plodila pro věčnost. My jsme výhonky této révy, kterou je Kristus. Co vše se skrývá v tomto obraze, naznačují slova...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc květen

Pátek, 30.4.2021
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Všeobecný úmysl: Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost za finance, spolu s vládami usměrňovali finanční oblast a chránili občany před nástrahami s nimi spojenými. Dobře známe pořekadlo „mít jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou“. Zkušenost s penězi je různá. O Martinu Středovi se říká, že nevzal peníze do rukou, ale bral je vždy do kapesníku, aby na něm nezanechaly ani stín mamonářství. Když Titus Flavius Vespasianus (†79 po Kr.) nechal zpoplatnit...

Krása jako prostor svobody – dobrý pastýř

Pátek, 23.4.2021
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ nad liturgií čtvrté neděle velikonoční
Je před námi neděle Dobrého pastýře, který dává život za své ovce. Doslova biblický text hovoří o krásném pastýři. Slovo dobrý (καλός) není v našem českém překladu „úplné“. V původním jazyce Bible znamenalo zároveň krásný. Ke změně došlo v důsledku právního a morálního výkladu, který v překladu biblických výrazů nezřídka převládl. Hebrejský výraz vyjadřoval propojení: dobré je i krásné. Krása, která není dobrá, je protimluv. Můžeme si připomenout užití...

Kristus otevírá dveře a vyvádí nás z dusivých uzávěr

Neděle, 18.4.2021
Meditace P. Pavla Ambrose SJ nad liturgií třetí neděle velikonoční
Ježíš znovu odkazuje na viditelné známky utrpení, jeho ruce a nohy jsou svědectvím, že láska Boha Otce je jedinou nezničitelnou realitou. Jeho věrnost je jediná, kterou nelze obejít nebo zlomit. Vstup Otcovy lásky do našeho života znamená náš vstup do věčné paměti. Tajemství veliké noci bylo dovršeno, když Boží Syn své lidstvo obdaroval svým posledním výdechem Otci. Přinesl dar lidství svému Otci, učinil lidství součástí jeho věčné lásky. Ve čtyřiceti dnech...

Již nemusím žít za dveřmi!

Neděle, 11.4.2021
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ nad biblickými texty pro druhou neděli velikonoční
Být za dveřmi, na hanbě je vlastně docela nepříjemný trest! Je po Velikonocích a apoštolové jsou za zavřenými dveřmi. Ježíš doslova přišel zavřenými dveřmi. Evangelium neříká, že se objevil, zjevil, ale On přišel, postavil se, stanul mezi nimi. To nám dává nahlédnout, že je vystavěn první den nového stvoření, kde lidské tělo žije novou jakost, kterou před tím nepoznalo. Nejedná se o virtuální svět ani sen. Ježíš přišel, postavil se doprostřed. On je uprostřed, je středem...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc duben

Středa, 7.4.2021
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za představitele státní moci, aby se v době pandemie zasadili za urychlenou distribuci vakcíny a její spravedlivé sdílení zejména s nejchudšími zeměmi. Připomeňme si papežova slova: „Zmrtvýchvstalý Kristus je nadějí pro ty, kdo ještě trpí kvůli pandemii, pro nemocné, pro ty, kdo ztratili své drahé. Pán ať jim dá svoji útěchu a podpírá úsilí lékařů a zdravotníků. Všichni, zejména ti nejkřehčí, potřebují pomoc a mají právo na přístup k nezbytné léčbě. Je to...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc duben

Středa, 31.3.2021
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Všeobecný úmysl: Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za základní lidská práva v diktaturách, autoritářských režimech a nezřídka i v demokraciích, které procházejí krizí. Často zjišťujeme, že lidská práva ve skutečnosti neplatí stejně pro všechny lidi. Podle papeže Františka „uznávání těchto práv je vstupní podmínkou pro sociální a ekonomický rozvoj dané země. Když je respektována důstojnost člověka a jsou uznávána a zaručována jeho práva, rozvíjí se také...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc březen

Čtvrtek, 4.3.2021
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za všechny lidi, kteří trpí vzácným onemocněním, a zvláště se modleme za trpící děti. „Nemocný člověk je vždycky daleko víc než diagnóza. Láskyplná blízkost otevírá brány naději – a rovněž uzdravení. Situace nemoci nás upomíná na zásadní postoj člověka: umět se svěřit – bratru a sestře i Jinému s velkým „J“, který je naším nebeským Otcem. A upomíná nás také na hodnotu blízkosti, stávání se bližním, jak nás tomu učí Ježíš v podobenství o...

< předcházející   další >


Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil