Dnes je 18. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

Odpovědět na lásku láskou!

Středa, 8.5.2024
Otec Pavel Ambros SJ nabízí podněty ke slavnosti Nanebevstoupení Páně
„Odpovědět na lásku láskou!“ Co můžeme vyčíst z tohoto motta probíhajícího Jubilejního roku Božského Srdce v Paray-le-Monial? Při dnešním svátku Nanebevstoupení můžeme vnitřním pohledem vidět Ježíše, který vystupuje do nebe. Co vidíme duchovním zrakem? Nevystupuje sám nebo kvůli sobě! Přináší Otci lidstvo, které k sobě přivtělil. Tento pohled na dovršení života i dějin evangelium úzce spojuje s posláním svěřeným jedenácti apoštolům. „A já, až...

Moje láska všechna kouzla zruší

Pátek, 3.5.2024
Podněty P. Pavla Ambrose SJ k 6. neděli velikonoční
Když se zaposloucháme do pokladů, které nám přináší Rok české hudby, ocitneme se v podobné situaci jako apoštol Petr v prvním čtení. Možná s překvapením zjišťujeme, že nás křesťany Bůh předchází tím, že se nechává poznat těmi, kdo jsou mimo naše hranice, mimo naše přesvědčení, dokonce i náboženské, takže je zřejmé, že je to On, kdo rozsévá, a my jsme jen dělníci povolaní ke sklizni. Když v opeře Antonína Dvořáka Rusalka zpívá o tom, že je...

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na květen

Úterý, 30.4.2024
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Úmysl papeže: Za formaci řeholnic, řeholníků a seminaristů – Modleme se, aby řeholnice, řeholníci a seminaristé dozrávali na své cestě povolání díky lidské, pastorační, duchovní a komunitní formaci, a stávali se tak věrohodnými svědky evangelia. Obtíže formace se zařazují do širší – celosvětové – krize jakéhokoliv druhu autority, tedy krize pochopení velikosti služby a pedagogiky svobody. Nedostatek lidské formace a výchovy ve víře, nedostatek ryzího pojetí...

Odčinit, co odčinit nelze?

Úterý, 30.4.2024
Trvalá aktuálnost smíru, jak o něj žádal Ježíš prostřednictvím svaté Markéty Marie Alacoque
Řím. Mezinárodní teologické kolokvium Celosvětové sítě modlitby s papežem se koná v Římě 1. až 5. května. V Jubilejním roce Nejsvětějšího Srdce (27. prosince 2023 až 27. června 2025) si připomínáme 350. výročí zjevení Ježíšova Srdce svaté Markétě Marii Alacoque. V Římě se proto v těchto dnech koná setkání teologů celého světa na kolokviu s názvem Odčinit neodčinitelné? (Réparer l’irréparable) Je Ježíšova výzva ke smíru spíše minulostí, nadčasová nebo i...

V životě dobrých čteme Slovo Boží

Pátek, 26.4.2024
Impulzy P. Pavla Ambrose SJ k 5. neděli velikonoční
Bůh zůstává s těmi a v těch, kdo střeží Boží příkazy. A ten, kdo střeží Boží slovo, zůstává v Bohu. „A že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal.“ (1 Jan 3,24) Vzpomenete na evangelium minulé neděle o dobrém Pastýři, skutečně dobrém a krásném? Je nejlepším východiskem k dnešnímu: „Já jsem vinný kmen.“ (Jan 15,1) Doslova: Jsem ta pravá vinná réva. Jsem pravý, autentický, podobně, jako bychom řekli: Já jsem autentický, hodnověrný pastýř...

Křesťan zítřka bude mystikem, nebo nebude vůbec

Čtvrtek, 25.4.2024
Karl Rahner, část IV. (dokončení)
2. Světský život a služba světu jakožto zbožnost. Co je svobodně humánní, musí křesťanská zbožnost budoucna chápat jako vnitřní složku sebe samé. To je sice samozřejmost křesťanského pochopení existence, ale tuto samozřejmost křesťanská zbožnost ještě zdaleka dostatečně nedostihla: že totiž člověk je vnitřně plurální bytost, že ostatně nemusí vůbec jednotu tohoto svého plurálního rozměru řídit sám, tím že integralisticky utváří její syntézu; že smí nenuceně a...

Je to láska a pouze láska, která umožňuje poznání

Pátek, 19.4.2024
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky ke 4. neděli velikonoční
Vyvrcholením podobenství o dobrém pastýři je obraz řeky vytékající z Otcova pramene. Je to řeka, která vytéká z pramene, teče, umožňuje Duchu, aby touto vodou prostoupil celou stvořenou skutečnost, a poté, co pokropila svět, se opět vrací k prameni. „Mám moc život dát a mám moc ho zase přijmout.“ (Jan 10,18) Otec je pramen, řeka je Syn; voda, která prostupuje a činí zemi plodnou, je Duch Svatý. V Duchu se však skrze Syna vracíme k Otci. A to je trinitární dynamika...

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem

Pátek, 19.4.2024
Vyhlášený 14. dubna 2024
Modleme se, aby se všechny národy postavily na stranu míru. „Jenom tehdy se rodí naděje, pokud umíme uznat právo každého národa na existenci a právo každého národa mít svůj stát.“ Další výzva k umlčení zbraní, další bolestná prosba k odmítnutí války, neustále s pohledem upřeným na oběti na celém Blízkém východě, od Izraele po Gazu, od Sýrie po Libanon, a také s pohledem na sužovanou Ukrajinu: papež František vyzývá k míru. „Trápí mě konflikt...

Mají jezuité rádi hudbu?

Čtvrtek, 18.4.2024
Autor: Michal Altrichter
Nové číslo bulletinu Jezuité 1/2024 je věnováno hudbě. Do tématu, jaký vztah mají jezuité k hudbě, uvádí článek Michala Altrichtera SJ. Jeho podstatnou část přinášíme. V jezuitských Stanovách (268, 586) se dočteme, že hudební nástroje v řádových komunitách nemají být. Jak si to porovnat s tím, že se v naší spiritualitě objevovalo tolik skvělých hudebníků, nejen kovaných v praktické hře na leckterý nástroj, ale i tolik učitelů hudby, nebo dokonce uznávaných...

Křesťan zítřka bude mystikem, nebo nebude vůbec

Pondělí, 15.4.2024
Karl Rahner, část III.
3. Perspektivy křesťanské zbožnosti zítřka. Zachování duchovního dědictví je pro zbožnost zítřka důležité, ale není tím, co je nakonec rozhodující. Neboť dědictví se může zachovat jen tehdy, dobude-li se toho, co je nové v budoucnu. Pouhý konservatismus je sterilní a nedosáhne ani vlastních legitimních cílů. Co je v křesťanství nové, je přirozeně vždy tvůrčí objevení a současné době vyhovující utváření původního bytí. Pro zbožnost zítřka se snad dají zdůraznit tři věci, o...

< předcházející   další >


Náš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil