Dnes je 22. 2. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem

Čtvrtek, 11.1.2024
Vyhlášený 11. ledna 2024
Modleme se, aby Bůh zasel semínka míru do srdcí představitelů zemí trpících válkami. Papež František nás opět vyzval k modlitbě za mír. „Obnovujme svou blízkost modlitbou drahému ukrajinskému lidu, který je tolik zkoušen, a těm, kteří trpí hrůzami války v Palestině a Izraeli i v jiných částech světa. Modleme se, modleme se za všechny, kdo jsou vystaveni válce, a prosme Pána, aby zasel semínka míru do srdcí těch, kteří v těchto zemích vládnou.“ Hrůzná zloba války...

Ponořit se do hloubky a otevřít se výšinám

Sobota, 6.1.2024
Podněty P. Pavla Ambrose SJ ke svátku Křtu Páně
V neděli po Zjevení Páně slaví církev Křest Páně jako další projev Božího přibližování se. Stáváním se člověkem. Po zjevení pohanům, představovaným mudrci, kteří přišli do Betléma z Východu, se Mesiáš Ježíš zjevuje chudým a hříšníkům u vod Jordánu. Ukazují na něj dva svědci: Jan Křtitel, který ho noří do vody, a Otec, který otevírá nebe. V životě jsou oba pohyby důležité: ponořit se do hloubky a otevřít se výšinám. V Markově evangeliu je jeden odlišující znak...

Kde je v mém životě touha, která mě vyvede na cestu?

Pátek, 5.1.2024
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky ke slavnosti Zjevení Páně
První slovo, které mudrci vysloví, je otázka: „Kde je ten narozený?“ Velekněží a zákoníci Izraele určují v Písmu svatém fyzické místo, kde se měl Kristus narodit, v judském Betlémě. Je jejich odpověď dostatečná? Když se nás dnešní pohanský svět bude ptát, „kde je ten narozený?“, jsme vůbec schopni odpovědět a ukázat to místo, kde se narodil dnes? Až kam musí lidé putovat, aby jej objevili? Ta otázka „Kde se má narodit“ pohnula tyto cizince vypravit se na...

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na leden

Úterý, 2.1.2024
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Úmysl papeže: Za dar rozmanitosti v církvi – Modleme se, aby křesťanská společenství s pomocí Ducha Svatého v rozmanitosti charizmat rozpoznala své obdarování a v různosti liturgických tradic uvnitř katolické církve objevila své bohatství. V rozmanitosti nachází církev své největší bohatství Ducha. Jen připomeňme rozmanitost blahoslavenství. Hovoříme o pluriformitě. Plurál znamená mnohost. Vnímáme zde přítomnost společného my. Vzorem se nám...

Bůh je s námi, a to mění náš život

Neděle, 31.12.2023
Impulzy ke slavnosti Matky Boží, Panny Marie, od P. Pavla Ambrose SJ
Za námi je rok Léta Páně, Anno Domini 2023. A rok před námi? 2024 let od narození Krista. Sluší se vždy učinit na začátku tři vnitřní kroky. Říci: Důvěřuji Ti, Pane. Odpusť mi, Pane, co zanechávám za sebou jako prožitý rok. Pomoz mi, Pane. Mně i ostatním. Co má v sobě Boží začátek, má rovněž nadějeplné dovršení. Naděje neznamená snadnost. Neznámých není málo. Možná nás zarazí jedna zmínka v evangeliu. Nově narozené dítě Ježíš má být po osmi...

Ježíš hluboce rozumí tomu, co znamenají lidské vztahy

Pátek, 29.12.2023
Otec Pavel Ambros SJ uvažuje nad svátkem Svaté rodiny
K čemu nás přivádí liturgie o Vánocích? K obdivu a klanění narození Božího Syna v lidském těle. Učíme se mít oči andělů a pastýřů. K čemu nás vede svátek Svaté rodiny? K obdivu a klanění Božímu Synu, který se nám chce připodobnit i tím, že je dítětem, které roste v rodině a ve své náboženské komunitě. „Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.“ (Lk 2,40) Vložil svou božskou podobu do dorůstajícího člověka. Ví – a nikdy nezapomíná – co...

Opětovat lásku za lásku

Středa, 27.12.2023
Zahájení jubilejního roku Božského Srdce v Paray-le-Monial
Francouzští jezuité se hlásí o slovo. Právě dnes, 27. prosince, si připomínáme událost dodnes utvářející podobu autentické jezuitské spirituality. Tohoto dne před tři sta padesáti lety, v roce 1673, se svaté Markétě Marii Alacoque zjevilo Ježíšovo Božské Srdce poprvé. Díky blízkosti a mimořádné duchovní citlivosti sv. Claudia de la Colombièra SJ se stal tento mystický dar pramenem duchovní obnovy celé církve. Při adoraci v klášterní kapli jí Pán Ježíš ukázal své Srdce...

Kde je Bůh?

Neděle, 24.12.2023
Úvaha P. Pavla Ambrose SJ ke slavnosti Narození Páně v noci
Po adventních nedělích, prožitých v očekávání slavného příchodu Pána, naše čekání pokračuje, ba dokonce se obnovuje díky slavení Vánoc, vzpomínce na první příchod Pána, který přišel v křehkém těle člověka a v pokoře narození v Betlémě. Evangelium hlásané v noci začíná kronikou, která událost Ježíšova narození zasazuje do kontextu světových dějin: vládnoucím císařem je císař Augustus, Kvirinius je místodržícím země, kde se toto narození odehrává...

Tři lůna svatého Efréma

Pátek, 22.12.2023
Podněty P. Pavla Ambrose SJ ke 4. neděli adventní
Podle svatého Efréma jsou tři lůna, z nichž se rodí křesťan třikrát: první se děje v Marii při vtělení Krista. Bůh se ujímá člověka propadlého smrti. Druhým lůnem je církev: při křtu je člověk naroubován na Krista a stává se novým člověkem. Třetí lůno je šeol, do něhož se rodíme svou smrtí. Každý z nás se musí vypořádat s tvrzením, že smrtí „všecko nekončí“. Je to zrození z lidské zkušenosti nevykoupení do zvnitřnělé odpovědi na otázku: co to znamená, že jsem vstal...

Zbavit se závislostí na dopingu, který nabízí svět

Pátek, 15.12.2023
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky k 3. neděli adventní
Křesťan je nezřídka považován za ošlapek. V adventu se má učit i čekat. Co si osvojuje? Zvyká si vidět svět ne v šedi, ale v barvách. Je oděn do nového roucha, šatu ženicha, a je ozdoben šperky nevěsty. Proto dnes růžové ornáty. Tak nás vidí prorok Izaiáš. Kdo nepospíchá vstříc Pánu, obdrží snadněji než ten, kdo se domáhá a chce být vpředu. Vraťme se k úryvku z knihy Izaiáše: ohlašuje jubilejní rok. Ohlašuje „Hospodinovo milostivé léto“. Izraelský národ se vrací...

< předcházející   další >


Náš tip

Svoboda místo strachu z promeškání aneb FOMO jinak

Samuel Prívara, Miroslava Veselková

Někdy možná máme pocit, že o něco v životě přicházíme. Ostatní nám připadají spokojenější, úspěšnější, jejich život vypadá zajímavěji. Jindy se pro něco rozhodneme, ale vzápětí nás napadne, jestli na nás někde nečeká něco lepšího…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nevyléčitelně nemocné
Modleme se, aby nevyléčitelně nemocní i jejich rodiny měli veškerou kvalitní lékařskou péči a nezbytnou lidskou podporu.

Národní úmysl
Za správce církevního majetku
Modleme se, aby ti, kdo spravují majetek církve, měli dary prozíravosti, odvahy a zodpovědnosti.

více »

Nejbližší akce

Reportáž o P. Adolfu Kajprovi SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice Svatoantonínské


Duchovní obnova - Srdce Ježíšovo


Jednodenní duchovní obnova - Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil