Dnes je 21. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

Pravou horou Tábor je Kristův druhý příchod

Pátek, 23.2.2024
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky k textům 2. neděle postní
Proměnění Páně shrnuje tajemství Ježíše Krista s nevyčerpatelnou hutností významů! Jeho učedníci a s nimi i my, dnešní věřící, se učíme jeho proměnění. Proč to nemůžeme nechtít pochopit? Kéž bychom chtěli pochopit i to, co je obtížné vždy postihnout, plně proniknout, s potěšením se dovtípit. Ježíš, který zemřel, byl člověk jako my. A člověk nežije pro smrt! Jistě, že pro apoštoly byl okamžik osvícení, světla, záře, odrazu nebeského světa důležitý. Není jádrem...

Přijímat ty, kteří zápasí, a hledat ztracené

Pátek, 16.2.2024
Impulzy P. Pavla Ambrose SJ k liturgii 1. neděle postní
„Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“ (Mk 1,15) Řecky: μετανοεῖτε = přemýšlejte jinak a poté přehodnoťte minulé. Pokusme se vzít vážněji to, co prožíváme nad životem, který nám plyne pod rukama. Copak by nám – v té chvíli – vystačila slova slavného hitu první republiky? „Kde jsou ty chvíle, kde je ten čas, kdy jsem býval mlád! … Cítím, jak mne z toho pocit jediný, pocit smutku cele zaplavil.“ Limonádová vzpomínání, když lkáme sami...

Půst je křesťanský pouze tehdy, je-li pozitivní

Úterý, 13.2.2024
Podněty P. Pavla Ambrose SJ na začátku postní doby
Svatý Ignác povzbuzuje k modlitbě především tehdy, když nejsme v klidu, nejsme schopni se soustředit a nijak zvláště vyrovnaní se necítíme. Nemusíme se modlit jen z hloubky svého já, navíc zakotveného v sobě samém. Tehdy jsme si ve svých buddhistických polohách jisti sami sebou. A vůbec nemusíme rozumět našim motivacím, zvládat emoce, mít pod kontrolou minulost a pevně třímat v rukou příští dny. Ani se nemusíme opírat jen o pomoc našich nabytých...

Jeho slovo je zároveň jeho nejrozhodnější vůlí

Pátek, 9.2.2024
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky k textům 6. neděle v mezidobí
Jak mohl tak nečistý, zkorumpovaný, zhýralý rváč, hanobitel mladých žen, nezodpovědný kumpán, který poslední chvíli života prožil na hnojišti, vytvořit něco tak krásného, duchovního, zbožného svými obrazy? Takový můžete mít dojem z návštěvy výstavy Petra Brandla. Příběh bohéma. Jiskra božského nakonec proroste bahnem a ukáže něco z Boží moci, která zlé – symbolizované Kristovým křížem – promění. Podívejme se na úryvek evangelia o uzdravení...

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem

Středa, 7.2.2024
Vyhlášený 5. února 2024
Modleme se za národy východní Asie, aby přispívaly k tomu, že nikdo nebude připraven o svou důstojnost. Papež František se na začátku února se svým poselstvím obrátil k národům Dálného východu. Důvodem byl blížící se začátek lunárního nového roku (10. února). Ve svém poselství říká: „Tento svátek bude příležitostí k prožívání vztahů náklonnosti a gest péče, které přispívají k vytváření solidární a bratrské společnosti, kde je každý člověk uznáván a přijímán ve své...

Bůh je nemocný láskou k trpícímu lidstvu

Pátek, 2.2.2024
Podněty P. Pavla Ambrose SJ k 5. neděli v mezidobí
Za touhu po velké záři se platí zpravidla slepotou. Co nás dnes Ježíš učí? Hluboko se sklonit před chudým. Je bránou do svatyně slávy. Ježíš nehlásal radostnou zvěst z pozice moci nebo vyššího poznání. Neobracel se k privilegovaným, ale k nemocným; ne k radostným, ale k trpícím. Dotkl se srdce způsobem, v němž veškerá pozemská moc ztrácí svou hodnotu a veškeré poznání nemá smysl. Utrpení ruší veškeré ambice a naprostá nesmyslnost...

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na únor

Středa, 31.1.2024
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Úmysl papeže: za nevyléčitelně nemocné – Modleme se, aby nevyléčitelně nemocní i jejich rodiny měli veškerou kvalitní lékařskou péči a nezbytnou lidskou podporu. Nevyléčitelné nemoci vždy budou klást nesnadné, nezodpověditelné otázky. Nemocným s nepříznivou prognózou máme nabízet péči a úlevu, nikoli smrt. Péče o seniory a osoby na konci života, které je nutno doprovázet pomocí paliativní péče, je odrazem nás samotných, našeho smýšlení o životě, strhává...

Naléhavost vyžaduje připravenost

Pátek, 26.1.2024
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky ke 4. neděli v mezidobí
Ekologický žal každý z nás cítí. A také ekonomický či ekumenický. Někdy je jednodušší bojovat za práva velryb, za ochranu tuleňů nebo za vyřešení všech problémů světa, než se podívat pravdivě na sebe. Vždy se najde nějaký důvod hodit sochu do řeky, kontrolovat, co se říká médiím, odmítat minulost, odmítat Evropu, odmítat autority. Chtělo by to trochu pokory na všech stranách. Přesto můžeme doufat, že vlna hyperkritičnosti, hypersensitivity a neustálých obav...

Sté výročí narození kardinála Jána Chryzostoma Korce SJ

Čtvrtek, 25.1.2024
Narozen 22. ledna 1924, zemřel 24. října 2015
Společně se slovenskými jezuity si můžeme připomenout jedinečnou osobnost slovenského katolicismu, jezuitu a tajně vysvěceného biskupa, který již v době komunismu pracoval ve skrytosti v dělnických povoláních, žil velmi skromně, miloval hory, literaturu a všestranně přispíval k obnově církve. K českým jezuitům i české církvi měl blízko z vícero důvodů. Studoval od roku 1945 do 1947 na Filosofickém institutu v Brně, jehož rektorem byl otec Vojtek. Spolu s ním zde...

Na cestě k jednotě

Pátek, 19.1.2024
Otec Pavel Ambros SJ o jednotě křesťanů
Neděle Božího slova je dnes liturgicky spjata s možností slavit votivní mši svatou Za jednotu křesťanů. Podobně jako „Písmo svaté nelze pochopit do hloubky bez Pána, který nás je učí poznávat“ (Aperuit illis), tak ani jednotu církve bez setkávání s Kristem Zmrtvýchvstalým. „Mnohonásobně více je toho, co nám uniká, než toho, co chápeme. Jako ti, kdo žízní, pijeme z pramene“ (sv. Efrém). Dnes můžeme uvažovat o propojení památky Panny Marie, Matky jednoty...

< předcházející   další >


Náš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil