Dnes je 18. 5. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

Jak jsem prožil Den země

Čtvrtek, 13.5.2021
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ
Přiznám se, že už nevkládám příliš velkou důvěru v masově organizované akce, které navíc nesou všechny typické znaky komercializace. To se stává každé dobré myšlence. Bylo mi až líto, co všechno byli schopni udělat mediální vizážisté a různé prapodivné autority utvářející veřejné mínění s Gretou Thunbergovou, ať už její příznivci nebo její odpůrci. Čirou náhodou jsem slyšel v Rádiu Proglas pěknou relaci na téma Den země spojený s citátem papeže...

Být tentýž ve světě před obrazovkou i za ní, kde mne nikdo nezná

Úterý, 11.5.2021
Svatý Ignác a internet V
"Buďte autentičtí!" Oblíbený slogan dnešního kulturního světa. Opatrnost je na místě. Proč být jako na číhané, když zasedáme za svůj počítač? Použití internetu jako prostředku se může zvrtnout velmi rychle. Stane se oddělenou částí života. Ba, zbytek všeho ostatního se může stát menšinový. Pokušení anonymity, svůdnost, že mohu zůstat skrytý, můžeme odstranit jediným způsobem: transparentností. Můžeme si to přiblížit? Nick mi nebude pomáhat se skrývat...

Stále stejná písnička

Pátek, 7.5.2021
Básnířka Olga Sedaková přemýšlí o nevinnosti
Zlo nevymyslí nic nového, jeho kořen je stále stejný: tělo, svět a ďábel. Dobro naopak tvoří vždy něco zcela nového. Básnířka Olga Sedaková je dědičkou velké ruské kultury, která se rodí v nevinnosti uchovávané uprostřed režimu, v němž je přípustné vrazit kdykoli a komukoli dýku do zad. Otevřít Pandořinu skříňku neváhají ti, kteří se tlačí ke korytu. Po demonstracích a zatčení v Moskvě v minulých týdnech vepsala svou tíseň do veršů. Kolik hanebných věcí si...

Méně je více

Středa, 5.5.2021
Svatý Ignác a internet IV
Tendence jsou zřejmé. Užíváme digitálních prostředků v našem všedním životě stále více. Proč ne. Dlužno zvážit i líc. Virtuální svět nás zaměstnává stále více. Zaneprázdňuje nás natolik, že se ptáme: Co dělat se všemi těmi informacemi, které se nám dostávají v takovém množství a rychlosti, že nevidíme, čím nás infikují? Čím? Roste počet jednotek v přenosu dat, jednotlivostí, které jsou spojeny náhodou a netvoří smysl, který by se nás dotýkal. Nikdo už ani...

Kritéria potřebnosti a užívání

Čtvrtek, 22.4.2021
Svatý Ignác a internet III
Skutečnou potřebnost nových technologií a komunikačních prostředků pro náš všední život, práci i zábavu si musíme vždy znovu vybojovávat. Druhou otázkou je jejich praktické užívání co do rozsahu, intenzity a četnosti. Je rozdíl, jestli je možno vyplnit sčítaní lidu pomocí internetu, i když je nabízena i klasická metoda sčítání komisařem, který nás doma navštíví, nebo chci surfovat po okamžitých nápadech. Potřebnost a užitečnost jsou dobrým vodítkem pro rozlišování...

Ostražitá pozornost k virtuálnímu zprostředkování „vztahovosti“

Středa, 7.4.2021
Svatý Ignác a internet II
Přístupy ke zvyklostem a etiketě se mění. Dnes užití sítí pokládáme za součást běžné mezilidské komunikace a sociální přináležitost. Ba co více, mohou nahradit (a i nahrazují) skutečné vztahy a podoby utváření volného času. Již samotná omezení nutně spojená s virtuálním světem i chybějící osobní hloubka jsou více než dostatečným důvodem toho, že tyto náhradní přístupy zasluhují zvýšenou pozornost a duchovní bdělost. Kdo užívá technologie pro utváření...

Velikonoční vigilie a Hod Boží velikonoční

Neděle, 4.4.2021
Impulzy P. Pavla Ambrose SJ k hlubšímu prožití liturgie
Bohoslužba slova Bílé soboty je odpočinkem. Je tichem a čekáním, protože král spí a zároveň je pozorný ke každému. Proto křesťan navštěvuje Kristův hrob. V byzantské liturgii se hovoří o tom, že Kristův hrob je šťastný, protože přijal Stvořitele, který v něm spí. Tím se stal pokladnicí života. Hrob byl vytesán ve skále, a tak i celá stvořená příroda má podíl na tam, co se děje při vzkříšení. Přijímá svého Stvořitele tím, že přijímá jeho spánek. Ale tento spánek je...

Bílá sobota

Sobota, 3.4.2021
P. Pavel Ambros SJ o tichu Bílé soboty
Slova starověké homilie nás s velkou intenzitou zavádějí do tajemné milosti Svaté soboty. „Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho. Veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože Král spí. Země se zděsila a zmlkla, protože vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od věků spali. Vtělený Bůh zemřel a otřásl říší mrtvých.“ Ticho je nejvhodnějším hudebním a liturgickým doprovodem tajemství, které církev slaví v tento svatý den. Živíme jím všechny naše duchovní smysly...

Velký pátek

Pátek, 2.4.2021
P. Pavel Ambros SJ o tajemství kříže
Tichem začíná liturgie Velkého pátku. Kněží a přisluhující leží na zemi na znamení pokory a adorace. Liturgie nám připomíná, že je možné přiblížit se k trůnu kříže jako k tajemství podivuhodného vítězství tehdy, když není pro nás místem osudové porážky. Zdá se nemožné dívat se na nástroj kruté popravy, a představit jej jako jeviště nekonečné lásky a svobody člověka. Přesto zde může zaznít hlas proroka Izaiáše: „Hle, můj Služebník dojde úspěchu, bude povýšen...

Zelený čtvrtek

Čtvrtek, 1.4.2021
P. Pavel Ambros SJ přibližuje liturgii Zeleného čtvrtku
V ohnisku liturgického roku je Velikonoční triduum a srdcem tohoto třídenní je neděle Zmrtvýchvstání Páně. Některá klíčová slova nám otevírají hlubší přístup k jednotlivým dnům svatého třídenní. Pro Zelený čtvrtek je tímto slovem památka. Památka v liturgii neznamená připomenutí si minulosti. Nevzpomínáme na Ježíše jako na velkou historickou osobnost, která patří do minulosti. Činit to či ono na jeho památku znamená účastnit se života Krista, vstoupit do jeho...

Starší články v rubrice


Náš tip


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za finanční svět
Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost za finance, spolu s vládami usměrňovali finanční oblast a chránili občany před nástrahami s nimi spojenými.
Národní úmysl Děkujeme za mariánská poutní místa a prosíme, aby na nich lidé skrze Pannu Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu.
více »

Nejbližší akce

Zahájení Ignaciánského roku


Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Milan Palkovič


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil