Dnes je 4. 2. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

Ignaciánská síť mladých dospělých zahajuje svoji činnost

Pondělí, 9.1.2023
Dne 21. prosince uspořádala Ignaciánská síť mladých dospělých (Ignatian Young Adult Network) své zahajovací setkání prostřednictvím Zoomu. Sešlo se více než sto čtyřicet delegátů služby mladých dospělých, podporovatelů povolání a partnerů v poslání z Tovaryšstva Ježíšova. Tovaryšstvo Ježíšovo má touhu podat mladým ruku a doprovázet je, připojit se k jejich dobrodružství objevování Boha v dnešní době. Jeho snem je, aby mladí lidé cítili osobní péči o každého...

Zemřel litevský biskup Jonas Boruta SJ, svědek podzemní církve

Čtvrtek, 5.1.2023
Litva. Emeritní biskup Jonas Boruta SJ zemřel 19. prosince v domově důchodců v Marijampoli. Po ukončení školní docházky v roce 1962 se biskup Jonas Boruta SJ pokusil vstoupit do kněžského semináře v Kaunasu, ale sovětské úřady mu kvůli jeho původu vstup zamítly. V témže roce začal studovat fyziku na Vilniuské univerzitě a po ukončení studia v roce 1970 pokračoval v práci ve Fyzikálním ústavu. V roce 1975 zahájil podzemní teologická studia v semináři. V roce...

Rozvíjení ekologického přístupu v Taizé

Čtvrtek, 29.12.2022
Taizé. Na podzim roku 2021 European Laudato Si’ Alliance (ELSiA) zorganizovala svůj první ekologický workshop v Taizé. ELSiA je bruselská aliance několika organizací inspirovaných vírou, které spolupracují na podpoře ekologické vize a navrhovaných praktik encykliky Laudato Si‘ papeže Františka. Tento první workshop byl přijat velmi dobře, takže výzva k druhému workshopu letos v listopadu, který se věnoval „Ekologické konverzi“ a konal se také...

Pátý a šestý obraz ze série „Nebeské srdce“

Středa, 28.12.2022
Řím. Seznamte se s dalšími dvěma obrazy na chodbě před pracovnou otce generála, které jsou inspirovány Univerzálními apoštolskými preferencemi Tovaryšstva Ježíšova. Pátý obraz se nazývá „Dva životy“. Spolupracovali na něm P. Arturo Araujo SJ a student Alex Campagnella-Dose. Základní motiv je vzat z fotografie Alejandra Olayo Mendeze SJ z roku 2020, která zachycuje svobodnou matka ze Střední Ameriky migrující do Mexika se svými dvěma syny. Veze je...

Poutní slavnost v pražském kostele svatého Štěpána

Úterý, 27.12.2022
Praha. Poutní bohoslužba ve farním kostele svatého Štěpána 26. prosince s doprovodem sboru a orchestru od kostela svatého Gotharda přitáhla značný počet věřících. Zazněly skladby Františka Xavera Brixiho. Na začátku promluvy udělal P. František Hylmar SJ krátký historický exkurz. Kostel svatého Štěpána dal v polovině čtrnáctého století postavit Karel IV. Jeho titul byl přenesen z nedaleké rotundy ze dvanáctého století, která je dnes zasvěcena svatému...

Dva jezuité zařazeni mezi ctihodné

Středa, 21.12.2022
Řím. Papež František 17. prosince schválil nové dekrety Dikasteria pro blahořečení a svatořečení. Dva z nich připisují jezuitům otci Matteu Riccimu a bratru Marcosovi Figueroovi titul „ctihodný“. Uznáním hrdinských ctností se stal ctihodným jezuita otec Matteo Ricci, který byl apoštolem v Číně (1552–1610). Je uznáván jako jeden z největších misionářů církve a v Asii je stále uctíván. Jeho sláva se nyní šíří spontánně a zdá se, že je spojena s určitými znameními...

Obvinění proti Markovi Rupnikovi: Jezuité zveřejnili chronologii vyšetřování

Úterý, 20.12.2022
Řím. Otec Johan Verschueren SJ zve ty, kteří mají co oznámit, aby se přihlásili: „Jde mi především o ty, kteří trpěli.“ Na internetových stránkách generální kurie Tovaryšstva Ježíšova byly dnes zveřejněny podrobnosti o vyšetřování a krocích, které byly podniknuty v souvislosti s obviněními z psychického a sexuálního zneužívání, jež vzneslo několik zletilých zasvěcených žen vůči jezuitskému otci Markovi Ivanu Rupnikovi, známému umělci a kazateli. Jedná se o první...

Setkání Eucharistického hnutí mládeže

Pondělí, 19.12.2022
Poprvé od roku 2019 se všechny skupiny Eucharistického hnutí mládeže setkaly osobně na národní úrovni. Při předchozím, loňském setkání ještě platila pravidla sociálního distancování kvůli koronaviru. Pozváni byli pouze studenti vyšších ročníků středních škol a univerzitní studenti: vzájemné objetí a společné slavení eucharistie nebylo možné; bylo těžké vidět úsměvy za rouškami. Návrat do normálu byl velkým darem pro každého z pěti set šedesáti dospívajících a...

Návštěva otce generála v portugalské provincii

Čtvrtek, 15.12.2022
Portugalsko. Svoji návštěvu v Portugalsku na začátku prosince zahájil P. Arturo Sosa SJ v oblasti Algarve, vesnici São José de Alcalar a farnosti Panny Marie Pomocné. Byl přijat s radostí a prostotou. „Kéž jste na naší cestě hvězdou, která svítí, kompasem, který nás vede, plamenem, který nás rozněcuje, zahřívá a naplňuje láskou. Ciťte se dobře, velmi milován, oblíben jako posel našeho Pána Ježíše Krista.“ Těmito slovy, která napsala a přednesla učitelka Lutília Rocha...

Nová aplikace Jezuitská pouť

Středa, 14.12.2022
Řím. Komunikační tým generální kurie Tovaryšstva Ježíšova představil novou aplikaci pro mobilní telefony nazvanou Jezuitská pouť. Je k dispozici na platformách Android a iOS v angličtině, španělštině, francouzštině a italštině. Aplikace umožňuje virtuálně nebo fyzicky navštívit čtyřiačtyřicet míst souvisejících s životní cestou svatého Ignáce Loyoly. Je určena pro jezuity, ignaciánskou rodinu a katolíky z celého světa, kteří si přejí tuto speciální pouť...

< předcházející   další >


Náš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za farní společenství
Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším.

Národní úmysl
Za kontinentální synodální setkání
Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

více »

Nejbližší akce

Odhodlaní putovať: Svatý Hostýn


Akademická farnost Olomouc


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Památka jezuitských misionářů a mučedníků

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů

První mučedník jezuita


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil