Hlavní stránka Dnes je 20. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Poštovní známka k Ignaciánskému roku

Čtvrtek, 10.6.2021
Vatikán. Dne 25. května vydala vatikánská pošta poštovní známku při příležitosti začátku Ignaciánského roku. Na známce je obraz od andaluského umělce Raúla Berzosy. Berzosa se narodil roku 1979 a vytvořil řadu děl, zejména portréty, postavy lidí a mořské scény. Nejvíce je známý pro svá díla, kterými představuje různá náboženská sdružení laiků, která jsou rozšířená po celém Španělsku, ale zejména v Andalusii. Na známce k Ignaciánskému roku...

Doprovázení migrantů v době krize

Čtvrtek, 10.6.2021
Španělsko. Stejně jako v dalších zemích i ve Španělsku měla krize vyvolaná pandemií koronaviru největší dopad na lidi v obtížných situacích. Ve velkém městě, jako je Madrid, jsou tisíce přistěhovalců s více či méně pravidelným statusem, kteří si našli místo v neformální ekonomice. Mnoho z nich jsou ženy z Latinské Ameriky, které pracují například jako pomocnice v domácnosti. Tyto ženy jsou jednou ze skupin podporovaných Centrem otce Rubia, což je...

Být jezuitou v Pamploně

Středa, 9.6.2021
Pamplona. Město Pamplona ve španělské Navaře je známé bitvou, v níž byl roku 1521 vážně zraněn Ignác z Loyoly. Sídlí zde jezuitská komunita. Tovaryšstvo Ježíšovo má v Pamploně od roku 1580 školu, která však byla uzavřena roku 1767, když byli jezuité vyhnáni ze Španělska. V roce 1946 byla otevřena nová vzdělávací instituce „Colegio San Ignacio“, ve které se původních třicet dva studentů rozrostlo na téměř tisíc osm set. Jako učitelé a animátoři...

Zrnka ze života, poslání a utrpení Jacqua Berthieua

Úterý, 8.6.2021
Světec a misionář z Tovaryšstva Ježíšova
Otec Jacques Berthieu, francouzský jezuita (1838–1896), kněz a misionář na Madagaskaru. Vzdálené kraje lákají. A čtvrtý největší ostrov na světě, Madagaskar, voní dálavou, tropickým ovocem a cizokrajností. Kdysi před sto sedmdesáti miliony lety se původní kontinent rozdělil na Afriku a Jižní Ameriku a v pradávnu se přitom uvolnila z indického subkontinentu velká část, dnešní ostrov. Je zcela ojedinělý, jak dosvědčují stromy zvané baobab, které jsou...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc červen

Úterý, 8.6.2021
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za africký kontinent, který naléhavě potřebuje mír. V neděli 4. června 2021 papež František na náměstí svatého Petra prohlásil: „Rád bych vás ujistil o svých modlitbách za oběti masakru, který se odehrál v noci z pátku na sobotu v malém městě v Burkině Faso. Jsem blízko jejich rodinám a celému tamějšímu lidu, který těmito opakovanými útoky velmi trpí. Afrika potřebuje mír, ne násilí!“ V pozadí násilí nejsou náboženské konflikty, nýbrž prodej zbraní na...

Tradiční pouť Apoštolátu modlitby

Pondělí, 7.6.2021
Hostýn. V pátek 11. června na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se na Hostýně uskuteční tradiční pouť Apoštolátu modlitby. Od 7 do 10 hodin bude příležitost přijmout svátost smíření. Hlavním bodem programu je mše svatá v 10.15 hodin v bazilice, kterou bude sloužit národní ředitel Apoštolátu modlitby v České republice P. Pavel Ambros SJ. Od 11.30 hodin se můžete těšit na krátké slovo k meditaci v kapli svatého Josefa. Zaměří se na soucit Božského Srdce...

Dary a plody Ducha jsou základní podmínkou, abychom mohli následovat Ježíše

Pátek, 4.6.2021
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k liturgickým textům desáté neděle v mezidobí
Dnešní evangelní úryvek navazuje v Markově evangeliu na ustanovení Dvanácti. První výsledek před zástupy, které se začínají shromažďovat kolem Ježíše, se týká těch, kteří jsou nazýváni jeho příbuznými a kteří ho považují za někoho, kdo je mimo, „pomátl se na rozumu“. Kristova řeč posluchače silně zasáhne a vyvolá odezvu nečistých duchů. Osvobození od zla, které započalo jeho příchodem na svět, vyvolá odpor hluboce nenávistný. Proto je nevybíravě nařčen. Je obviněn...

Pierre Teilhard de Chardin – sto čtyřicet let od jeho narození

Pátek, 4.6.2021
Rozhovor Marcela Briona s P. Chardinem SJ z roku 1951
Výročí narození Pierra Teilharda de Chardina si zde můžeme připomenout památným rozhovorem. Tento francouzský jezuita, mimořádně tvůrčí náboženský myslitel a vědec, specialista v oboru geologie a paleontologie se narodil 1. května 1881. Jeho výročí si nedávno připomněla odborná společnost i mnohé instituce na celém světě. Nedávno jsme zde zveřejnili zprávu o tom, že se nedaleko Paříže se staví Centrum Teilharda de Chardina pro formaci, inovace...

Koordinátor Ignaciánského roku Pascal Calu SJ

Čtvrtek, 3.6.2021
Řím. Mladý belgický jezuita Pascal Calu se stal koordinátorem jubilejního Ignaciánského roku. Pracuje na generální kurii Tovaryšstva v Římě. Pro tento úkol si parafrázoval výrok svatého Ignáce: „Pokud celý Ignaciánský rok pomůže třeba jen jedinému člověku přiblížit se ke Kristu, bude to úspěch.“ O své práci vypráví: „Koordinátorem Ignaciánského roku na generální kurii v Římě jsem se stal překvapivým způsobem. Měl jsem jet do Myanmaru ujmout se svého úkolu...

V pražském Karolinu probíhá výstava o Amazonce

Středa, 2.6.2021
Praha. Od 6. května do 25. června můžete v Karolinu, Ovocný trh 5, Praha 1, zhlédnout výstavu s názvem „Amazonka“. Výstava vznikla při příležitosti dvacátého výročí českých expedic k Amazonce a životního jubilea jejího autora a kurátora profesora Bohumíra Janského, který je geografem a hydrologem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Výstava mapuje dvacet let, jež uběhlo od objevných výprav českých expedic k pramenům jihoamerické řeky Hatun...

< předcházející články   další články > 


Názory

Umění rozvrhnout čas a zamýšlet se

Pavel Ambros
Svatý Ignác a internet VIII
Jak vlastně začít? A je vůbec možné něco s našimi malými i většími, okrajovými či zotročujícími závislostmi dělat? Již jen to, že se u sebe snažíme jít k jádru věci a nezůstat na povrchu, je dobrá známka. Ale je zde malé pozor! Jít do hloubky znamená již dolů, do hlubin, dovnitř. Obrácení je spojeno s výší. Jít výš není protikladem toho, co nazýváme v sobě postojem jít hlouběji. Nemohu zůstat ve starém! Co to znamená? Znamená to vztáhnout svoje obrácení se od sebe...

Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil