Zakladatel řádu Česká provincie TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA
Česká provincie TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA
Naši svatí
Za 460leté historie Tovaryšstva Ježíšova bylo 49 jejích členů prohlášeno za svaté a na 146 za blahoslavené. Zde uvádíme krátké životopisy některých z nich:
Sv. Alfons RodriguezSv. Alois Gonzaga
Sv. Bernardin RealinoSv. Edmund Campion (Kampián)
Sv. František Borgia (Borgiáš)Sv. František Xaverský
Sv. Izák JoguesSv. Jan Berchmans
Sv. Jan de BrébeufSv. Jan de Britto
Sv. Jan OgilvieSv. Josef Pignatelli
Sv. Klaudius La ColombiéreSv. Melichar Grodecký
Sv. Štěpán PongrácSv. Ondeřej Bobola
Sv. Pavel MikiSv. Petr Claver
Sv. Petr KanisiusSv. Robert Bellarmin
Sv. Stanislav Kostka

Sv. František Borgia (Borgiáš) (1510 – 1572)
Narodil se r. 1510 jako syn vévody z Gandíe ve španělské provincii Valenciea Jany z Aragonie. V 17 letech vstoupil do dvorní služby Karla V. a jeho manželky Izabely; tam František poznal i svou pozdější manželku Eleonoru de Castro, Izabelinu dvorní dámu. V r. 1539 se jeho život zásadně změnil. Spoluprožil předčasnou smrt Izabely a byl hluboce otřesen uvědoměním si pomíjivosti lidského života. Výsledkem bylo, že se rozhodl zasvětit celý svůj další život Bohu. Avšak krátce na to byl jmenován vicekrálem Katalonie a musel zprvu všecky své plány odsunout. Po čtyřech letech se František představil Ignácovi z Loyoly a tajně si u něho vykonal exercicie. Když v r. 1546 ovdověl, vstoupil, aniž se o tom kdo dověděl, do jezuitského řádu. František měl se svou manželkou osm dětí; chtěl tedy napřed vidět svou rodinu zaopatřenou a uspořádat své vládní záležitosti, než oznámí svůj krok. Tak žil v nitru svého srdce po čtyři roky jako řeholník, navenek však jako vévoda Gandíe. Ve svých 40 letech se František „odtajnil“ ; roku 1551 přijal kněžské svěcení. Ve své funkci generálního komisaře od roku 1554 velmi přispěl k vývoji jezuitského řádu ve Španělskua a podporoval Tovaryšstvo Ježíšovo také při novém zakládání v jiných zemích. Po mnoha radostech ale i četných útocích od závistivých a nepřejících protivníků byl František de Borgia v r. 1565 zvolen třetím řádovým generálem jezuitů. Sedm let vykonával vévoda a řeholník pro řád velké věci. Za něho se Tovaryšstvo Ježíšovo uchytilo především ve Střednía Jižní Americe. Po naplněném životě zemřel František de Borgia 1. října 1572 v Římě. Svůj poslední odpočinek našel v jezuitském kostele v Madridě. Za svatého ho prohlásil papež Klement X. v roce 1671.

 
Stránky jsou optimalizovány pro IE 5.5 a vyšší s rozlišením 1024x768 a vyšším.
WEBMASTER