Aktivity / Tábory Dnes je 15. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Dvacátý čtvrtý ročník rytířských táborů

Termíny turnusů na rok 2021

Budkovice

Makolusky

pátek 25.6. - pondělí 5.7. Budování města pátek 30.7. - pondělí 9.8. Kingdom come
pondělí 5.7. - čtvrtek 15.7. Stát se rytířem! pondělí 9.8. - čtvrtek 19.8. Boj o uprázdněný trůn
čtvrtek 15.7. - pátek 23.7. Válečné tažení čtvrtek 19.8. - neděle 29.8. Stát se rytířem!
pátek 23.7. - neděle 25.7. Dobývání města
neděle 25.7. - úterý 3.8. Templářský noviciát

Aktuální seznam přihlášených účastníků

Co to jsou rytířské tábory?

S humorem říkáme, že trénink mezináboženského dialogu s Islámem. Děj našich her se zpravidla odehrává na historickém pozadí vrcholného středověku, v době křížových výprav.

Účastníci se zde vžijí do historických i méně historických postav, ale vždy do postav rytířů, pro které čest, odvaha, prozíravost, moudrost, spravedlnost a zbožnost nejsou neznámá slova, ale součást života.

Tábory jsou určeny pro chlapce od 10 do 15 let. Ubytováni jsou ve velkých historických stanech, do kterých se pohodlně vejde 5 lůžek, jež je vhodné vybavit karimatkou (může se použít i množné číslo), jinak se na nich již ne tak zcela pohodlně spí.

Dále zde na ně čekají meče (zcela nerytířky měkčené), luky, štíty, přilby a zbroje, jeden postarší dřevěný hrad, zcela nová mohutná dřevěná hradba vybavená dvěma bránami a barbakanem, katapult (přesněji trabuchet - prak střílející zpravidla několik litrů vody) a obléhací věž.

Letos jsme připravili 8 turnusů a jeden kratší, tzv. víkendovku. Stručný popis her, které na nich budeme hrát, si můžete přečíst na následujících řádcích:

Stát se rytířem!

Ve jménu Boha všemohoucího, svatého archanděla Michaela a svatého Jiří, tě prohlašuji rytířem. Přijmi zbroj, abys byl bojovníkem Božím.

To jsou slova, která touží uslyšet účastníci tohoto turnusu na jeho závěru. Jsou určena jen těm, kteří úspěšně projdou náročnými zkouškami a mohou být pasováni na rytíře.

Bohověda
Má-li rytíř hodně sloužit svému Bohu a králi, musí ovládat i královnu věd.

Bojové umění
Prim
kvart
terc
second
sept
sext
kvint
auuuu
tak ještě jednou dokud to nezvládneš lépe. Mezitím si běž zastřílet z luku a zkus se alespoň třikrát trefit.

Dovednost
Pokud si neumíte nabrousit meč a opravit zbroj, nezbývá nic jiného, než vyšplhat na strom. Výhodou u této zkoušky je, že z mnoha dovedností je možné si vybrat jen některé.

Heraldika
Už jste někdy viděli rytíře bez erbu na štítu? Všechny děti s nadšením kreslí svůj erb.
A ti co nemalují, mohou složit báseň - jako Kryštof Mráz.

Cesta k rytířství

Budoucí rytíř musí nejprve pážetem být,
dvorským zvykům a slušnosti se učit.
Pážetem musí být do čtrnácti let,
aby poznal společenský svět.

A od čtrnácti let,
stává se panošem hned.
Doprovází svého pána všude,
dává mu to naději, rytířem bude.

A až dospěje v jednadvacet let,
posune se o velký krok vpřed.
A po slavném pasování,
už se v novém brnění sklání,
před svým novým pánem,
který je celé říše králem.

Historie
Pro skutečné rytíře spíše "současná" politická situace.

Orientace v terénu
Zbloudilý rytíř = mrtvý rytíř.

Ranhojičství
V případě zranění je potřeba nalézt tu správnou bylinu, s jejíž pomocí je možné ošetřit ránu.

Statečnost
Chrabrost je základní vlastnost rytíře. Dokážeš třeba přenocovat sám v lese?

Vytrvalost
Vytrvalost se prokazuje přežitím jednoho dne bez táborové kuchyně. Zkouška se koná zpravidla na konci tábora, kdy už i tak není nic k jídlu.

Složení zkoušek ale samozřejmě není jedinou náplní tábora. Můžeme ještě zmínit odpolední hry a noční hlídky, při kterých se může stát téměř cokoliv, neboť o překvapení tu rozhodně není nouze.
A protože součástí rytířského života je také dobývání hradů, případně i měst - naši panoši je navštíví v přestrojení, aby prozkoumali terén.

Fotografie z jednotlivých turnusů můžete vidět v galerii 2006, 2/2007, 4/2007, 1/2009, 4/2009, 1/2010, 4/2010, 5/2010.

Turnusy pro veterány

V letošním roce bude opět na každém z turnusů pro veterány probíhat jiná hra.

Na druhém turnusu budeme hrát hru Zakládání města. V této hře bude tábor rozdělen na dvě městské čtvrti, které mezi sebou soupeří o omezené okolní zdroje a o královu přízeň.

Na čtvrtém turnusu bude strategická hra Boj o uprázdněný trůn. Popis viz níže.

Letošní hry:

Boj o uprázdněný trůn:
Hra je určena pro zájemce od 10 do 15 let. Je nepochybně nejkomplikovanější hra, jakou jsme kdy hráli, vyžaduje strategické myšlení. Účastníci nejsou rozděleni do žádných skupin (každý ale patří do některého ze tří zemských sněmů), každý hraje sám za sebe a může dle libosti v průběhu hry měnit strany, nebo vytvářet nové. Cíl hry je poměrně jasný – zvolit a posléze korunovat krále. K tomu kandidát potřebuje získat většinovou podporu v každém ze tří zemských sněmů. Podporu je možné získat jednáním nebo bojem. Hlasy totiž mají nejen rytíři, ale také jejich léna (hrady a města). K bojům je potřeba koupit výzbroj. Peníze je možné získávat daněmi a prodejem zboží, ovšem při vybírání daní hrozí vzpoury a do výroby zboží je potřeba něco investovat. Uchazeč o královský trůn se také musí vypořádat nebo dohodnout s dalšími evropskými panovníky, toužícími po Českém království. Musí získat souhlas se svou korunovací i od držitelů klíčů ke korunovačním klenotům. Doporučený věk pro účastníky tábora: od 12 do 16 let. Skupinky kamarádů jsou výhodou. Počet účastníků: plná kapacita tábora, tj. 30 hochů do 15 let plus několik do 16 let

Dobývání města
je víkendová hra určena pro všechny zájemce, především pro účastníky tábora z předešlých let, kteří se z různých důvodů nemůžou účastnit desetidenního turnusu a přesto by si rádi přijeli „zabojovat“ a setkat se s kamarády. Předpokládáme, že se velká část účastníků turnusu předcházejícího víkendovce i turnusu následujícího po víkendovce této akce zúčastní; očekáváme, že se podobně jako loni na tomto víkendu objeví kolem 130 (loni 136) účastníků, což je předpoklad pro zajímavou konfrontaci při dobývání a bránění opevnění či pro bitvy v terénu. Letos jsme se rozhodli víkendovku více proorganizovat, protože v tom množství účastníků se někteří mladší účastníci poněkud ztráceli a nevěděli, kdo je s kým a proti komu. Bylo stanoveno, že aktivními účastníky bitev mohou být jen ti, kteří uhradí „startovací poplatek 600 Kč, resp. 400 Kč se slevou, kteří obdrží očíslovanou barevnou šerpu, která bude sloužit pro rozlišení stran konfliktu a zároveň bude nejpozději při registraci zařazen do některého houfu, které budou mít každý svého velitele, který dohlédne jednak na správné vystrojení bojovníků zbraněmi a zbrojemi, jednak bude ručit, že jeho bojovníci budou dodržovat stanovená pravidla boje a pravidla pro dobývání a obranu opevnění, která jsou stanovena zvláště s ohledem na bezpečnost všech účastníků (schválené „bezpečné“ zbraně a štíty, povinnost nosit přilby při přiblížení se k hradbám, zákaz bodání meči, sekání kopími, povinnosti kopiníků při boji, pravidla o odebírání zbraní protivníkům, pravidla pro lukostřelce a střelce z kuší, pravidla pro manipulaci s obléhacími věžemi, pro střelbu z trebuchetu, pro vyrážení bran beranidly, atd. atd. Jelikož jsou tato pravidla hodně propracovaná a člověk si je neosvojí jen tak za chvíli, vyžadujeme od letoška, aby účastníci „víkendovky“ nebyli mladší 10 let a ti do 12 let aby předem strávili aspoň jeden turnus na našem táboře. Starší 12 let, kteří nebudou mít zkušenost aspoň jednoho dlouhodobého turnusu, se budou muset držet ve svém houfu a nebudou pověřováni samostatnými akcemi. O zcela řídkých výjimkách pro dospělé účastníky, kteří budou mít zkušenosti s podobným způsobem boje odjinud, bude rozhodovat „ředitel víkendovky“, který bude také ustanovovat velitele jednotlivých houfců – vesměs z mužů starších 18 let. Uvažujeme o tom, že bychom v jarních měsících, dovolí-li to pandemická situace, svolávali v jednotlivých regionech setkání „záložníků“, při kterých by se některé houfce už předem organizovaly. Zde by se také mohla dohodnout společná doprava na akci a zpět.

Válečné tažení
V této hře všichni účastníci tábora táhnou za jeden provaz a snaží se vytvořit stmelenou bojovou skupinu, která obstojí v konfrontaci s početnými vnějšími nepřáteli. K porážce nepřítele se postupuje přes splnění jednotlivých taktických kroků, které si bojovníci zvolí jako nejlepší cestu k dosažení cíle. V této hře bývá nejvíce bojových střetnutí, takže je hlavně pro ty, kdo si chtějí hodně „zabojovat“. Hra je určena pro zájemce od 10 do 16 let. Jelikož nepřátelé se rekrutují ze zkušených válečníků, je dobré, aby jim mohla čelit početná skupina patnáctiletých bojovníků. Pro mladší účastníky je zase výhodou, že se mohou leckdy „skrýt“ v bitevní sestavě a nepodstupovat individuální souboje, ve kterých by neměli mnoho šancí…. Počet účastníků: Letos byl stanoven limit: maximálně 30 hochů do 16 let. Navíc se bude tým vedoucích chtít s přihlášenými účastníky předem zkontaktovat cestou elektronických medií – to se týká i „nepřátel“. Takže k přijetí na tento turnus se bude vyžadovat i odsouhlasení adepta řídícími hry – nestačí jen zaslat přihlášku. Do seznamu přihlášených budou tedy zájemci definitivně zapsáni až po jejich potvrzení týmem vedoucích.

Budování města:
Na tomto turnuse bude tábor a tedy i účastníci rozděleni na dvě či tři městské čtvrtě, které budou mezi sebou soupeřit. Půjde o rozšiřování svého území, o získání různých výnosů či privilegií. Se hrou jsou podstatně spojeny i skutečné tesařské a jiné práce při stavění, opravování a zdokonalování táborových staveb. Vítězem hry je ta městská čtvrť, která nasbírá největší počet bodů (za získaná a udržená území, za počet získaných cechovních licencí, za postavení katedrály, za nashromážděné vytěžené drahokamy a za vystrojení a vycvičení bojových jednotek. Předpokládaný počet účastníků: plná kapacita tábora , tj. 30 účastníků do 15 let a 6 ve věku 15-16 let.

Kingdom come
Letos poprvé a experimentálně zařazujeme novou hru, která bude poněkud romantizujícím způsobem imitovat, jak to asi mohlo vypadat v templářském noviciátu. Hra je určena pro ty, kdo už „z toho mohou mít rozum“, tedy účastníci by měli být ve věku 14 – 17 let. „Novici“ budou probírat templářské stanovy formou komentované četby a budou se učit templářským zásadám, budou vnikat do základů latiny, aby se mohli účinně zúčastnit společných modliteb a snad je i v latinském gregoriánském chorálu zpívat?? Budou studovat dějiny řeholního života a templářů a rytířských řádů obzvlášť. A protože se jedná o noviciát rytířského řádu, nelze rozhodně vynechat ani cvičení v bojových uměních a údržbu výstroje a výzbroje. A samozřejmě ani ochranu křesťanských poutníků do Svaté země, hlavní důvod pro vznik templářského řádu…. V případě zájmu o tento turnus, prosíme, abyste do přihlášky uvedli i telefonní číslo na samotného adepta, abychom si mohli předem ověřit, s jakými motivy se na tento turnus někdo hlásí a jestli vůbec něco ví o templářích a jestli si je neplete s rytíři Jedi nebo s něčím úplně jiným  aby teprve na tábořišti nezjistil, že je někde úplně jinde než chtěl být.

Templářský noviciát
Hra je do jisté míry inspirována stejnojmennou počítačovou hrou, která se shodou okolností odehrává ve stejné středočeské krajině. Asi nejtrefnější je označit ji za vyšší stupeň hry „Stát se rytířem!“, určené pro nováčky. I zde účastníci usilují o složení různých zkoušek. Předpokládaný počet účastníků: do 25

V uplynulých letech jsme hráli tyto hry:

Zrušte templáře!
Ochránci Božího hrobu svolají výpravu, která by provedla papežský výnos o zrušení templářského řádu. Na Moravě se místní templáři odmítají podrobit, protože, jak tvrdí, papež ten výnos nechal sepsat ve svém avignonském sídle pod hrubým nátlakem francouzského krále a že tak neučinil svobodně, tudíž je takový výrok neplatný. Výprava má za cíl vykořenit zrušené templáře a vyhnat je z jejich držav.

Kolonizace:
Jedná se o strategickou hru, při které dva nezávislé táboru bojují proti sobě. Cílem hry je zabrat co největší území (na kterém se nachází různé zdroje – dřevo, kamen, hlína, zlato …). Je možné bojovat nejen o tyto zdroje, ale také přímo o města (tábory) a to nejen ve dne, ale i v noci.

Boj o krále:
Skupina rytířů přijede do neobydlené oblasti, kde musí založit město, osvobodit okolí od nepřátelských banditů a zvolit mezi sebou krále – nic těžkého, pokud by banditi nebyli výrazně silnější než tábor. Takhle nezbývá nic jiného, než nalézt způsob, jak je o jejich moc připravit.

Obléhání nepřátelského hradu: Královské vojsko (tábor) je uloženo ve stanech pod rozlehlou pevností, kterou brání horda barbarů. Královské vojsko se pokouší všemi prostředky dobýt pevnost. Nejprve je potřeba dobýt předhradí, poté zkusit ztečí po žebříkách dobýt hlavní hrad. Nevyjde-li to, přijde na řadu vyhladovění (brání v průchodu zásobovací karavaně), ostřelováním pevnosti katapultem a nakonec stavba obléhací věže. Mezitím je třeba bránit se protiútokům, při kterých hrozí zničení katapultu a obléhací věže (především krádež jejích koleček, bez kterých se přesouvá jen těžko). Podle vyjádření barbarů (kteří celý turnus strávili uzavřeni v pevnosti) je hra naprosto neopakovatelná.

Vzhledem k tomu, že nedílnou součástí těchto turnusů je překvapení, na informace o letošní hře si účastníci budou muset počkat na tábor.

Fotografie z jednotlivých turnusů můžete vidět v galerii 2006, 1/2007, 3/2007, 2/2009, 3/2009, 2/2010, 3/2010, nebo na fotkách google:
2020/8, 2020/7, 2020/6, 2020/5, 2020/3, 2020/2, 2020/1
2019/8, 2019/7, 2019/6, 2019/5, 2019/4, 2019/3, 2019/2, 2019/1
2018/6, 2018/5, 2018/4, 2018/3, 2018/2, 2018/1
2017/6, 2017/5, 2017/4, 2017/3, 2017/2, 2017/1
2016/6, 2016/5, 2016/4, 2016/3, 2016/2, 2016/1
2015/6, 2015/5, 2015/4, 2015/3, 2015/2, 2015/1
2014/6, 2014/5, 2014/4, 2014/3, 2014/2, 2014/1,
2013/6, 2013/5, 2013/4, 2013/3, 2013/2, 2013/1,
2012/5, 2012/4, 2012/3, 2012/2, 2012/1,
2011/5, 2011/4, 2011/3, 2011/2, 2011/1,
2010/5, 2010/4, 2010/3, 2010/2, 2010/1.

Více informací, přihlášky

Václav Dlapka SJ
Nádvoří 206,
687 06, Velehrad
Tel. 603 193 373
e-mail: taborjesuit(zavináč)volny.cz

Zde si můžete stáhnout přihlášku na tábor, seznam věcí, prohlášení o zdravotním stavu dítěte a informace s popisem cesty k táboru.Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil