Zakladatel řádu Česká provincie TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA
Česká provincie TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA
O TOVARYŠSTVU KAŽDODENNÍ MEDITACE S JEZUITY RÁDIO VATIKÁN REZIDENCE KALENDARIUM
Nový web českých jezuitů
Při příležitosti 450. výročí příchodu jezuitů do Prahy vznikly zbrusu nové internetové stránky České provincie Tovaryšstva Ježíšova. Nový web je možné navštívit na prozatímní adrese http://jesuit.omadeg.cz a nějaký čas bude fungovat paraelně s dosavadními stránkami. Postupně budou doplněny všechny chybějící texty, aby pak mohl být přesunut na adresu www.jesuit.cz.
450. výročí příchodu jezuitů do Prahy
21. dubna jsme si připomněli příchod jezuitů do Prahy. Letos je to již 450 let, kdy se první spolubratři jezuité usídlili na místě dnešního Klementina. Ti, kdo se zajímají o dějiny působení tohoto řádu u nás, mohou při této příležitosti navštívit třeba Klementinum, kde bude od 24. dubna do 15. června otevřena výstava "Jezuité a Klementinum". Mohou také vyrazit na přednášky mezinárodní konference "Jezuité v Českých zemích", která se ve dnech 25.-27. dubna bude konat na KTF UK. K oslavám jubilea je připravena řada dalších akcí. Nabízíme vám program oslav tohoto výročí v měsíci dubnu. Už nyní vás na všechny srdečně zveme a těšíme se na setkání s vámi.
Rozhovor s jezuitským novoknězem
Cesta konvertity ke kněžství. Tak se nazývá rozhovor s P. Petrem Havlíčkem SJ, který v sobotu 25. března v pražském jezuitském kostele sv. Ignáce přijal kněžské svěcení. Havlíček v rozhovoru s redaktorkou Johanou Bronkovou vypráví o svém obrácení, kněžském a řeholním povolání. Nevyhýbá se ani odpovědi na otázku, jak na jeho rozhodnutí reagovalo jeho nevěřící okolí.
Nové číslo bulletinu Jezuité
Před velikonočními svátky vyšlo nové číslo bulletinu Jezuité. V rozhovoru s Františkem Líznou se dozvíme o jeho připravované knize, přátelství s Václavem Havlem i sociálním apoštolátu. Působení jezuitů v Brně je obsahem druhého dílu seriálu, v kterém vám chceme přiblížit naše komunity. O 450. výročí pražského Klementina píše Petr Kolář. Nechybí ani články dvou jezuitských kardinálů Carla M. Martiniho a Tomáše Špidlíka.
Oslava prvních jezuitských výročí
Jezuité na celém světě v nedávné době oslavili dvě významná jubilea. 500. výročí od narození svatého Františka Xaverského (7. dubna) a blahoslaveného Petra Fabera (13. dubna). Oba světci patří mezi první Ignácovy "přátele v Pánu". V kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze se 7. dubna konala slavná mše svatá, které předsedal generální vikář Mons. ThDr. Michael Slavík.
Sváteční slovo s provinciálem Hylmarem
Hostem pořadu ČT Sváteční slovo byl 2. dubna provinciál českých jezuitů František Hylmar. "Žít znamená prožívat," začal své nedělní zamyšlení Hylmar a zavzpomínal na oslavy velikonočních svátků ve Španělsku, kterých se sám jednou zúčastnil. Obřady mohou přinést do života novou naději. Člověk, který dokáže meditovat nad bolestí a utrpením paradoxně dokáže lépe pochopit, co je to život a vzkříšení...
Nová kniha o ignaciánských exerciciích
Vyšel překlad knihy "O Duchovních cvičeních Ignáce z Loyoly", kterou napsal jezuita Joseph A. Tetlow exkluzivně pro Karmelitánské nakladatelství. Ignác z Loyoly během svého obrácení a následného pobytu v samotě manreské jeskyně prožil velké duchovní dobrodružství. Plodem jeho meditací a jeho zkoumání, co od něho Bůh žádá, je jeho kniha Duchovní cvičení. Co pomohlo jemu při rozhodování a volbě životního povolání, to Ignác nabízí i druhým...
Historický magazín ČT24 o jezuitech
Historický magazín na ČT 24 byl 1. dubna ve znamení jezuitského řádu. Při příležitosti 450. výročí příchodu prvních bratří do Prahy si moderátor Vladimír Kučera do studia pozval historičku Ivanu Čornejovou a provinciála Františka Hylmara. „Českých knih hubitelé lítí, prašivina, mol, jezoviti,“ napsal kdysi Karel Havlíček Borovský. Toto dvojverší jakoby ztělesňovalo předsudky vůči působení tohoto řádu u nás, formované Jiráskovým románem Temno a po čtyřicet let také komunistickou ideologií.

strana [1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]

 
Stránky jsou optimalizovány pro IE 5.5 a vyšší s rozlišením 1024x768 a vyšším.
WEBMASTER