Hlavní stránka Dnes je 4. 9. 2015  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Jezuitou dnes
Domy, kontakty
Akce

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Blíží se duchovní obnova a pouť jezuitských přátel

Čtvrtek, 3.9.2015
Svatý Hostýn. Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova zve své přátele a spolupracovníky z celé republiky na společnou duchovní obnovu, která začne 18. září na Svatém Hostýně a vyvrcholí 20. září poutní bohoslužbou v tamější bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Do 9. září je stále možno se přihlašovat. Během duchovní obnovy bude přátele a spolupracovníky jezuitského řádu na našem nejnavštěvovanějším poutním místě doprovázet jezuita P. Josef Čunek. Program začne 18. září večeří v 18 hodin. Duchovní obnovu pak zahájí ve 20 hodin prosba k Duchu svatému...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc září

Úterý, 25.8.2015
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Nedostatek práce pro mladé lidi je negativním znamením naší doby. Co může mladý člověk bez práce dělat, jakou má budoucnost? Jakou životní cestu si zvolí? Za to nenese zodpovědnost jenom město, stát, ale svět! Proč? Protože tu existuje ekonomický systém, který odepisuje lidi, a nyní je na řadě odpis mladých lidí, tedy jejich nezaměstnanost. Problém není jídlo, vážnější problém je být bez možnosti přinášet domů denní chléb a vydělávat si na něj!...

Apoštolským vikářem Anatolie se stal italský jezuita Paolo Bizzeti

Neděle, 23.8.2015
Vatikán. Papež František jmenoval v polovině srpna nového apoštolského vikáře Anatolie, jež zahrnuje i území východní poloviny Turecka. Stal se jím sedmašedesátiletý P. Paolo Bizzeti z jezuitského řádu, který až dosud zastával funkci rektora koleje Antonianum a ředitele formačního centra pro laiky v Padově. Bizzeti přebírá úřad apoštolského vikáře po italském kapucínovi Ruggerovi Franceschinim. Apoštolský vikariát v Anatolii...

Evangelizace kmene Dassanech

Sobota, 15.8.2015
Zrod nové misie mezi rudimentálními kmeny
Dassanech patří k 16 kmenům, které žijí v jihovýchodní části Etiopie, v údolí řeky Omo. Jde o poměrně malý kmen s asi 20.000 obyvateli. Žijí okolo delty řeky Omo, která se vlévá do jezera Turkana na hranicích s Keňou. Podle antropologů patří tyto kmeny k nejrudimentálnějším vůbec. Po staletí žili na okraji každé civilizace, částečně z vlastního rozhodnutí, ale také proto, že obývají velmi odlehlé končiny, které v minulosti nebyly nikdy spojeny...

Papež opět naléhavě vyzval k míru

Neděle, 9.8.2015
Vatikán. Papež František ve své pravidelné nedělní promluvě na svatopetrském náměstí připomněl 70. výročí "hrozivého" útoku atomových bomb v Hirošimě a Nagasaki. Podle jeho slov tato tragická událost i po letech "stále vzbuzuje zděšení a odpor". Stala se symbolem nesmírně ničivé síly, kterou člověk má, když zneužije vědecko-technický pokrok, a jako stálé varování. Znovu tak tedy vyzval k zákazu atomových zbraní...

Po stopách sv. Ignáce v jubilejním roce

Čtvrtek, 30.7.2015
Manresa. O svátku sv. Ignáce z Loyoly, v pátek 31. července, zahájili španělští jezuité první jubilejní rok ignaciánské poutě z Loyoly do Manresy (Camino Ignaciano). Jubileum otevřela slavnostní mše svatá v Manrese, kde byla nedávno nově zrekonstruována jeskyně sv. Ignáce; vyvrcholí přesně za rok, 31. července 2016. Další jubilejní rok bude následovat v letech 2021 až 2022 při příležitosti 500. výročí obrácení sv. Ignáce...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc srpen

Čtvrtek, 30.7.2015
Úmysly Apoštolátu modlitby s krátkými úvahami P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl všeobecný: Za dobrovolníky, aby se velkoryse věnovali službě potřebným. Církev stojí na dobrovolnících. Církev žije tam, kde člověk rozvíjí schopnost svobodně přilnout k Bohu tím, že přijme z jeho rukou osobní poslání ve světě. Když papež František mluvil v římské farnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova k dobrovolníkům, prozradil jim, kde se nachází zdroj k dobrovolné lásce. „A teď bych chtěl, abyste udělali tohle: zavřeme oči...

Papež František vyzval k propuštění uneseného italského jezuity

Středa, 29.7.2015
Vatikán. Ve středu 29. července si připomínáme dva roky od únosu italského jezuity Paola Dall´Oglio, který dlouhodobě působil v Sýrii a usiloval o mezináboženský dialog mezi křesťany a muslimy. K jeho propuštění vyzval při nedělní promluvě také papež František. „Za pár dnů uplynou dva roky, kdy byl v Sýrii unesen otec Paolo Dall´Oglio. Naléhavě a důrazně znovu vyzývám k propuštění tohoto váženého řeholníka,“ uvedl v neděli 26. července...

Pomoc chudým v okolí Buenos Aires

Středa, 22.7.2015
Nadace Protagonizar poskytuje mikroúvěry pro chudé
Již více než 15 let se nadace Protagonizar (Průkopník) věnuje pomoci tisícům rodin. Toto jezuitské apoštolské dílo působí v Argentině a je koordinováno organizací Fe y Alegria (Víra a radost). Patronát nad ní drží Sdružení podnikatelů a odborníků. Nadace umožňuje rodinám v oblasti San Miguel – jedné z ekonomicky nejzanedbanější oblasti provincie Buenos Aires – se ekonomicky postavit na své nohy. Nadace organizuje celkovou podporu...

Jak se rodí Tichá srdce

Úterý, 14.7.2015
Rozhovor s autorkou Alenou Ježkovou o druhém dílu publikace mapující život řeholníků
Nedávno vyšel už druhý díl překvapivě úspěšné publikace Aleny Ježkové Tichá srdce. Ta se snaží nahlédnout za zdi klášterů a představit tuzemskému čtenáři život řeholních řádů v Čechách a na Moravě. Po benediktinech, cisterciácích, premonstrátech, františkánech, dominikánech a boromejkách (Práh, 2013) se v hledáčku pilné novinářky a spisovatelky tentokrát ocitli maltézští rytíři, templáři, augustiniáni, karmelitáni, jezuité, křižovníci...

další články > 


Názory

In memoriam Jiří Šindler

Jan Rybář
Vzpomínka na letos zesnulého brněnského výtvarníka
Před třemi měsíci zemřel Jiří Šindler, akademický malíř a grafik, ve věku 93 let. Umělec a katolický křesťan. Čekal jsem v našem tisku nekrolog; asi jsem nenašel. Parte bylo radostné: jeho pevnou rukou vytvořený dřevoryt dává vyniknout bílému kříži. Když měl Jiří sedmdesát, napsala o něm paní Gabrielová: „Umělec vytříbeného citu“. Měl rád ruská a židovská témata. Jeho kaligrafie visí v mnohých bytech. Typy jeho písmen užívají v Rusku...

Novinka z Refugia

Integrální poznání

Symbol jako nejdokonalejší výpověď

Tomáš Špidlík, Marko Ivan Rupnik

Klademe-li úporně důraz na „racionálnost“, končíváme často v „iracionalitě“ a naopak. Jedno nemůže zdravě růst bez druhého. Rozum a city nestojí proti sobě, ale vzájemně se potřebují, jen tak je možné poznávat integrálně (plně, celistvě). Český jezuita, kardinál Tomáš Špidlík, se v samém závěru svého života důkladně zaobíral důsledky roztříštěnosti celku života na fragmenty. Bystře a kompetentně nás provází tím, co dnešní civilizace postrádá: úctou k celku života. Zároveň jde o objasnění zkušenosti člověka se symbolem, zejména existuje-li záplava jeho nesprávných interpretací, a o způsob vnitřního, tedy celkového nahlížení na realitu kolem nás...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

1. Aby rostly příležitosti pro vzdělávání a práci pro všechny mladé lidi.
2. Za katechety, aby jejich život byl v souladu s vírou, kterou hlásají, a tak o ní věrohodně svědčili druhým.
3. Aby všichni lidé poznali Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání.
více »

Nejbližší akce

Duchovní obnova a pouť jezuitských přátel


Manželské večery I.


Koncert k jubileu Zdeňka Pololáníka


Manželské večery II.


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení


Filmové exercicie (Kurz 108)


Úvod do meditace (Kurz 110)


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Památka sv. Melichara Grodeckého

Památka bl. Františka Garate


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil