Hlavní stránka Dnes je 27. 11. 2015  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Jezuitou dnes
Domy, kontakty
Akce

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec

Pátek, 27.11.2015
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Úmysl všeobecný: Abychom všichni zakoušeli milosrdenství našeho Boha, který se nikdy neunaví nám odpouštět. Papež František přichází všude na světě jako svědek Božího milosrdenství a víry v Ježíše Krista. Odkazuje na slova proroka: „Věčný Bůh je Hospodin, který stvořil končiny země; nezemdlí a neunaví se, nelze vystihnout jeho moudrost. Znavenému dává sílu, bezmocnému rozmnožuje zdatnost“ (Iz 40,28b-29). Takové je srdce našeho Otce. Bůh je takový, neunaví se! Takto jednal po mnoho staletí, během četných odpadů, kdy jeho lid zradil. On se však vrací neustále...

Učit se z moudrosti jiných náboženství

Čtvrtek, 26.11.2015
Generální představený Adolfo Nicolás na vizitaci východoafrické provincie
Ve středu 25. listopadu se papež František vydal na apoštolskou cestu do Afriky, během které navštíví Keňu, Ugandu a Středoafrickou republiku. Mezi hlavní témata jeho cesty patří otázky pokoje, mírového soužití a mezináboženského dialogu. K dialogu různých náboženských tradic a jejich vzájemnému obohacování nedávno vyzýval také generální představený jezuitského řádu Adolfo Nicolás, který africký kontinent navštívil...

Intelektuální apoštolát a společenská angažovanost

Středa, 18.11.2015
Rozhovor Johna Dardise s otcem generálem Adolfem Nicolásem
V těchto dnech si připomínáme angažovanost studentů českých vysokých škol v boji proti nesvobodě a totalitní zvůli v naší zemi. Práce se studenty a působení na vysokých školách jsou a vždy byly jednou z hlavních oblastí působnosti Tovaryšstva Ježíšova. O poslání, společenské úloze i současné situaci jezuitských vysokých škol rozmlouval v polovině září předseda Jezuitské konference vyšších představených Evropy a Blízkého východu...

Zkušenost, která člověka změní na celý život

Středa, 11.11.2015
Rozhovor s polským jezuitou Pawłem Kowalskim o programu Magis
Příští rok se v Krakově uskuteční další Světový den mládeže (SDM). Také tentokrát jezuité připravují předprogram zvaný Magis, který mladým lidem nabídne duchovní přípravou na SDM. Co je to Magis a na co se mladí mohou těšit, přibližuje polský jezuita a mediální koordinátor programu Magis 2016, Paweł Kowalski SJ. Příští rok se v Krakově bude konat Světový den mládeže. Před nimi jezuité organizují tzv. Magis. Co je to Magis?...

Zemřel jezuitský teolog Michael Paul Gallagher

Úterý, 10.11.2015
Dublin. Po delší nemoci zemřel v pátek 6. listopadu Michael Paul Gallagher, irský jezuita, profesor fundamentální teologie a někdejší děkan teologické fakulty Papežské gregoriánské univerzity, autor řady knih o vztahu víry, nevíry a moderní kultury, známý také českým čtenářům. P. Michael Paul Gallagher zemřel po několikaměsíční nemoci v pátek 6. listopadu v noci v soukromé nemocnici sv. Vincence v Dublinu, těsně po přijetí svátosti...

MAGIS - jezuitský předprogram Světového dne mládeže

Čtvrtek, 5.11.2015
Praha. Jako předprogram Světového dne mládeže, který se bude konat 25. až 31. července 2016 v polském Krakově, jezuité organizují již tradiční setkání zv. MAGIS. Mladým lidem ve věku 18 až 30 let opět nabídnou možnost prožít něco „více“ a naučit se nacházet Boží přítomnost v každém okamžiku jejich života. Program MAGIS 2016 začne ve dnech 15. až 17. července úvodním setkáním jezuitské mládeže, na kterém se ve městě Lodži ve střední části...

Ustavičná modlitba a vnitřní boj

Čtvrtek, 5.11.2015
Praha. Ve dnech 13. až 14. listopadu 2015 pořádá Pastorační středisko pražského arcibiskupství tradiční každoroční rekolekce s polským jezuitou Józefem Augustynem. Tématem tentokrát bude ustavičná modlitba a vnitřní boj podle učení Otců pouště (Evagrius Ponticus, Jan Kassián). Program začne v pátek 13. listopadu v 18:00 registrací a mší svatou v 18:30; vyvrcholí o den později, v sobotu 14. listopadu, v 17:00 slavením eucharistie...

Ignaciánská rodina se modlí za mladé

Čtvrtek, 5.11.2015
Toronto. O svátku všech svatých a blahoslavených Tovaryšstva Ježíšova, který připadá na čtvrtek 5. listopadu, zvou kanadští jezuité všechny členy ignaciánské rodiny po celém světě ke společné modlitbě za mladé lidi. Modlitba a úvodní úvaha jsou dílem skupiny jezuitů a jejich spolupracovníků (John O’Brien SJ, Edmund Lo SJ, Matthew Charlesworth SJ a s. Gill Goulding CJ), kteří studují na Regis College v Torontu...

Modlitba za 36. generální kongregaci

Pondělí, 2.11.2015
Modlitba za nadcházející generální kongregaci Tovaryšstva Ježíšova
V rámci příprav na 36. generální kongregaci jezuitského řádu, která bude zahájena 2. října příštího roku, zřídil otec generál Adolfo Nicolás na římské kurii několik komisí. Jednou z nich je komise liturgická, v jejímž čele původně stál rakouský jezuita Severin Leitner, někdejší regionální asistent pro střední a východní Evropu a poradce otce generála. Před svou tragickou smrtí v červnu letošního roku složil modlitbu za 36. generální kongregaci...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc listopad

Čtvrtek, 29.10.2015
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Úmysl všeobecný: Abychom se uměli otevřít osobnímu setkání a dialogu se všemi lidmi, také s těmi, kdo mají jiné přesvědčení než my. „Nelze si namlouvat, že uzdravíme svůj vztah k přírodě a životnímu prostředí bez uzdravení všech základních lidských vztahů. Požaduje-li křesťanské myšlení, aby člověku byla přiznána zvláštní hodnota převyšující ostatní tvory, otevírá tím prostor k docenění každého lidského jedince, a tak podněcuje k respektu...

další články > 


Názory

Věrchuška

Jan Rybář
Předvánoční úvaha o opravdové moci
„Věrchuška“ je něžné ruské označení špiček společnosti, mocenských struktur. Ty ovšem něžné nebývaly. Okolo Vánoc nám to připomínají postavy římského císaře Augusta a judského krále Heroda. Jejich vinou se Ježíš narodil mimo domov, stal se běžencem a imigrantem v Egyptě. Za velekněží Annáše a Kaifáše byl zajat, mučen a popraven. Ale stačil za svůj krátký život dát lidem radu, jak změnit svět, jak změnit společnost shora i zdola...

Náš tip

Integrální poznání

Symbol jako nejdokonalejší výpověď

Tomáš Špidlík, Marko Ivan Rupnik

Klademe-li úporně důraz na „racionálnost“, končíváme často v „iracionalitě“ a naopak. Jedno nemůže zdravě růst bez druhého. Rozum a city nestojí proti sobě, ale vzájemně se potřebují, jen tak je možné poznávat integrálně (plně, celistvě). Český jezuita, kardinál Tomáš Špidlík, se v samém závěru svého života důkladně zaobíral důsledky roztříštěnosti celku života na fragmenty. Bystře a kompetentně nás provází tím, co dnešní civilizace postrádá: úctou k celku života. Zároveň jde o objasnění zkušenosti člověka se symbolem, zejména existuje-li záplava jeho nesprávných interpretací, a o způsob vnitřního, tedy celkového nahlížení na realitu kolem nás...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

1. Abychom se uměli otevřít osobnímu setkání a dialogu se všemi lidmi, také s těmi, kdo mají jiné přesvědčení než my.
2. Za církevní pastýře, aby hluboce milovali své stádce, a tak ho mohli doprovázet na cestě a udržovat jeho naději živou.
3. Za Boží útěchu pro ty, kdo trpí ztrátou svých blízkých zvláště z důvodu nenávisti a válek.
více »

Nejbližší akce

Manželské večery VII.


Výtvarný víkend s nádechem adventu


Manželské večery VIII.


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní cvičení


Duchovní obnova


Adventní duchovní cvičení


Mezi duší a Duchem I. (Kurz 118)


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil