Hlavní stránka Dnes je 18. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Papež František připravuje dokument o Nejsvětějším Srdci Ježíšově

Úterý, 18.6.2024
Při své obvyklé středeční katechezi (5. června 2024) papež František začal slovy: „Vítr vane, kam chce; slyšíš, jak hučí, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“ (Jan 3,8) Kde je Duch Boží, tam je svoboda. Připomněl 350. výročí prvního zjevení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova svaté Markétě Marii Alacoque v Paray-le-Monial a oznámil, že v září vydá dokument o kultu Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Za dvě věci se máme modlit: za jakostní obsah a jeho přijetí Božím lidem. „Prožíváme měsíc zasvěcený Nejsvětějšímu Srdci. Loni 27. prosince uplynulo...

Mladí lidé podněcují péči o společný domov

Pondělí, 17.6.2024
Řím. Ve dnech od 3. do 7. června se na generální kurii v Římě sešla rada otce generála. Na programu byla především péče o společný domov, jak je vytyčena v Univerzálních apoštolských preferencích. Tovaryšstvo Ježíšovo pokračuje v naplňování svého závazku spolupracovat na péči o společný domov. Pokrok se projevuje nejjasněji ve školách a na jezuitských univerzitách. Nyní se prosazuje i na komunitní a místní úrovni. „Byli jsme trochu pomalí, než jsme se tohoto...

Duchovní cvičení v běžném dni

Pondělí, 17.6.2024
Průvodce modlitbou na (téměř) každý den v roce
Nakladatelství Alpha Book vydalo knihu P. Samuela Prívary SJ, která nabízí další pokrok v životě modlitby. Mnoho lidí uprostřed dnešního rychlého světa, hektického životního stylu i rostoucích pracovních nároků pociťuje silnou touhu po plnějším, svobodnějším a smysluplnějším životě. Některým v tomto hledání pomohla duchovní cvičení v některém z exercičních domů. Po návratu do běžného života však „narazili“ na realitu a nezřídka i na otázku, zda to, co zakusili, je vůbec možné dlouhodobě udržet a rozvíjet i při práci, studiu či jiných povinnostech. Ignác z Loyoly, zakladatel jezuitského řádu, si již v šestnáctém století dobře uvědomoval, jaké nároky na...

Víkend pro zájemce o jezuitský řád

Neděle, 16.6.2024
Praha. Zveme mladé muže, kteří uvažují o vstupu do jezuitského řádu, na víkend pro zájemce, který se bude konat v Praze v termínu od 28. do 30. června. Akci budou doprovázet Samuel Prívara SJ a Václav Novotný SJ. Účastníci budou mít možnost seznámit se se spiritualitou jezuitů, s historií, ale i současností toho, co Tovaryšstvo Ježíšovo vnímá jako své priority. Samozřejmostí je možnost rozhovoru a společně strávený čas. "Usilujte s...

Moudrost a radost z vyhlížení Pána

Pátek, 14.6.2024
Podněty P. Pavla Ambrose SJ k biblickým textům 11. neděle v mezidobí
Minulé neděle jsme se naučili rozlišit, co to znamená být vně, mimo a být uvnitř, postihnout to či ono zevnitř. Příbuzenství není věcí krve, rodu. „Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka.“ (Mk 3,35) Tak je tomu i s Božím královstvím: je to malá skutečnost, ale má v sobě tajemnou, tichou, neodolatelnou a účinnou moc, která se rozšiřuje, aniž bychom cokoli udělali. Zemědělec vlastně nemůže nic dělat: musí jen zasít semeno do země, ale pak...

Sto padesáté výročí Univerzity svatého Josefa v Bejrútu

Čtvrtek, 13.6.2024
Bejrút. Během ceremonie, na níž se sešlo více než sedm set lidí v amfiteátru Pierra Y. AbouKhatera v kampusu humanitních věd, oznámila Univerzita svatého Josefa v Bejrútu (University Saint-Joseph, USJ) dne 30. dubna dvě velké události: zahájení aktivit ke sto padesátému výročí akademického působení, které je významným přínosem pro společnost na frankofonním území, a podepsání dohody o vytvoření Univerzity svatého Josefa–Pobřeží slonoviny...

Změny v české jezuitské provincii

Středa, 12.6.2024
Brno / Olomouc / Praha. Přelom června a července s sebou přináší personální změny v pastoraci vysokoškoláků. Otec Petr Hruška SJ z brněnské komunity přesídlí do Prahy, kde bude mít na starosti Vysokoškolské katolické hnutí u kostela svatého Ignáce a bude působit také v Akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora. Na jeho místo do Brna přijde z Olomouce P. Jan Regner SJ. V Olomouci bude o studenty pečovat P. Václav Novotný SJ, který dokončil...

V Tiraně bylo slavnostně otevřeno kulturní centrum a knihovna

Úterý, 11.6.2024
Albánie. V rámci své návštěvy Albánie v první polovině května generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Arturo Sosa slavnostně otevřel nové kulturní centrum farnosti Nejsvětějšího srdce v Tiraně. „Projekt, na který se léta čekalo a který se konečně naplňuje, vznikl z potřeby mít vedle kostela prostory na pastorační a společenské aktivity,“ vysvětlil představený P. Zef Bisha. V roce 1939, kdy byl kostel postaven, již jezuité plánovali centrum kulturního...

Péče o mladé a nová duchovní povolání

Pondělí, 10.6.2024
Drongen. Od 20. do 25. května se v belgickém Gentu nedaleko Drongenu konalo setkání šestnácti osob, které mají na starosti péči o nová povolání a mladé dospělé z celé Evropy. Za českou jezuitskou provincii byl přítomen P. Samuel Prívara SJ. Toto každoroční setkání koordinuje Konference evropských provinciálů ve spolupráci se skupinami odpovědnými za obě oblasti. Letos se setkání konalo v malebném historickém Starém opatství (Oude Abdij), které je...

Kdo je skutečně mimo a kdo uvnitř prostoru vztahu a společenství s Ježíšem?

Pátek, 7.6.2024
Otec Pavel Ambros SJ k liturgii 10. neděle v mezidobí
O blízkosti k Ježíši nerozhoduje rodičovské pouto, nýbrž je založena na naslouchání Božímu slovu, na plnění jeho vůle, na bratrském životě ve svazku lásky jako synové a dcery jednoho Otce: Boha. Musíme si proto položit otázku: kdo je skutečně mimo a kdo uvnitř prostoru vztahu a společenství s Ježíšem? Ježíš je nyní uznáván jako spolehlivý učitel, některými jako prorok, který pokračuje v poslání Jana Křtitele. Ježíš však nežije na poušti, nežije v samotě...

další články > 


Názory

Může být náš půst pestřejší, než si obvykle myslíme? (2)

Pavel Ambros
Druhá desítka nápadů od P. Pavla Ambrose SJ
Jestli vás něčím inspirovala první desítka nápadů, jak prožít dobu postní, nechte si vnuknout jiné. 11. Dejte si budík o pět minut dříve. Prvním pokáním vašeho dne nechť je vyskočení z postele při prvním zazvonění budíku. A těch pět minut navíc? Využijte je moudře. 12. Fotografovat bez přestání? Prohlížíte si svět kolem sebe nejčastěji přes hledáček mobilu? Zkuste se v postní době dívat na přítomné lidi a krásy prostým okem. Poděkujete Bohu za dar tohoto...

Náš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil