Hlavní stránka Dnes je 24. 11. 2014  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Jezuitou dnes
Domy, kontakty
Akce

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Jezuitští studentští kaplani hovořili o zraněních dnešní doby

Úterý, 18.11.2014
Lisabon. Ve dnech 10. až 13. listopadu se uskutečnilo páté setkání jezuitských univerzitních kaplanů a jejich laických spolupracovníků. Téměř třicet účastníků ze všech koutů Evropy se tentokrát sjelo do Portugalska. Vedle přednášek, diskuzí a vzájemného sdílení zkušeností nechyběl ani čas na společné poznávání jezuitských památek Lisabonu a návštěvu místního studentského centra. Účastníci se také seznámili s programem MAGIS 2016, který bude předcházet Světovému dni mládeže v Krakově v červenci roku 2016. Hlavní téma letošního setkání...

Adolf Kajpr oceněn in memoriam

Pátek, 14.11.2014
Praha. Jezuitský kněz Adolf Kajpr byl 13. listopadu večer vyznamenán in memoriam Cenou Václava Bendy, kterou uděluje Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Slavnostní událost se uskutečnilo v reprezentačních prostorách Staroměstské radnice. Ocenění a pamětní medaili „Za svobodu a demokracii“ převzal od náměstka pražského primátora Jiřího Nouzy a ředitele ÚSTR Zdeňka Hazdry mladý jezuita Ladislav Nosek. Součástí slavnostního večera bylo také vystoupení Spirituál kvintetu. Cenu Václava Bendy dostalo...

Budu se za vás modlit, abyste rostli v lásce

Pondělí, 10.11.2014
Před třiceti lety promluvila k věřícím v naši zemi Matka Tereza
V neděli 9. a v pondělí 10. listopadu jsme si připomněli třicet let od okamžiku, kdy tehdejší Československou socialistickou republiku navštívila bl. Matka Tereza. Během své návštěvy promluvila 9. listopadu k věřícím shromážděným v kostele sv. Ignáce v Praze a o den později zavítala do Brna, kde byla opět přijata v někdejším jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Za její návštěvu jsme poděkovali při mších svatých...

Tam, kde je obdiv, většinou najdeme i závist

Pátek, 7.11.2014
První část promluvy P. Miroslava Herolda SJ o zrušení a obnově jezuitského řádu
V těchto dnech se na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě koná mezioborová vědecká konference „In unum corpus coalescent.“ Tovaryšstvo Ježíšovo od zrušení (1773) ke znovuzřízení (1814). Jedná se o jednu z událostí, které uzavírají celý jubilejní rok 2014, během něho jsme s vděčností vzpomínali na obnovení jezuitského řádu papežem Piem VII. 7. srpna 1814. V české provincii jsme Pánu za to, že jezuité mohou mezi námi působit...

Evropští provinciálové na Ukrajině diskutovali o smíření

Úterý, 4.11.2014
Lvov. Ve druhé polovině října se v ukrajinském Lvově uskutečnilo pravidelné zasedání Konference evropských provinciálů. Vedle prezentací a diskuzí na aktuální témata měli představení jednotlivých provincií a regionů také možnost vzájemně se sdílet, ale i blíže poznávat ukrajinskou kulturu a historii. Nezapomenutelnou zkušeností byla pro účastníky rovněž účast na kněžském svěcení ukrajinského jezuity Mykhaila Stanchyshyna v byzantském ritu...

Víkend pro zájemce o jezuitský řád

Pondělí, 3.11.2014
Praha. V polovině listopadu opět Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova ve spolupráci s pražskou komunitou pořádá víkend pro zájemce o jezuitský řád. Tentokrát se zaměří na duchovní rozlišování a hledání Boží vůle. Po čase jsou zváni i ti, kteří se už zúčastnili některé předchozí akce, nebo o ni alespoň projevili vážný zájem. Víkend začne v pátek 14. listopadu večeří od 18.30 a skončí nedělním obědem. Akci moderuje P. Jan Regner SJ. Zájemci...

Jezuité a Brno

Sobota, 1.11.2014
Město Brno vydalo sborník o dějinách brněnské jezuitské koleje
Počátkem letošního roku byl v Brně představen sborník Jezuité a Brno, který je výsledkem několikaleté práce interdisciplinárního týmu badatelů. Recenzi sborníku z pera církevního historika P. Miroslava Herolda SJ jsme ve zkrácené podobě otiskli v letošním třetím čísle bulletinu Jezuité, které vyšlo koncem října. Zde přinášíme její plnou verzi. 25. března letošního jubilejního roku Tovaryšstva Ježíšova byl v Rytířském sále Nové radnice v Brně představen sborník Jezuité a Brno. Sociální a kulturní interakce koleje a města (1578-1773)...

Vtisknout přítomnosti Kristovu tvář

Středa, 29.10.2014
Teolog Vojtěch Novotný o osobnosti mučedníka komunismu Adolfa Kajpra
Ve středu 17. září jsme si při mši svaté slavené v kostele sv. Ignáce v Praze „na poděkování za to, jak se Boží sláva projevila na P. Adolfu Kajprovi“ připomněli tohoto výjimečného jezuitského kněze, novináře a mučedníka komunismu. Jednou z osobností, které během setkání po mši svaté přiblížily význam Kajprova odkazu, byl teolog Vojtěch Novotný, autor knihy Maximální křesťanství, věnované Adolfu Kajprovi a jeho působení v listu Katolík...

Nový bulletin o doprovázení krajinou nitra

Úterý, 28.10.2014
Praha. V posledních říjnových dnech vychází třetí letošní číslo bulletinu Jezuité, které se věnuje duchovnímu doprovázení a duchovním cvičením v kontextu poslání jezuitského řádu. Nabízí pohled na tuto tématiku z perspektivy historické tradice i současné doby. K tématu čísla se váže rozhovor s ředitelem exercičního domu v Kolíně Petrem Vacíkem SJ. Ve druhém z rozhovorů vzpomíná bývalý prezident univerzity Georgetown ve Washingtonu Leo J. O‘Donovan SJ na Karla Rahnera i na Václava Havla. V rubrice Jezuité ve světě přinášíme ohlédnutí za letošním Magisem...

Jezuité na biskupské synodě o rodině

Pondělí, 13.10.2014
Vatikán. Mimořádné biskupské synody o rodině, která se již druhým týdnem koná ve Vatikánu, se účastní také několik členů jezuitského řádu. Jeho generální představený Adolfo Nicolás SJ patří mezi šest prelátů, které papež František pověřil vypracováním souhrnné zprávy ze synodální diskuse. V rozhovoru, který jezuitský generál při příležitosti zasedání synody poskytnul, mimo jiné upozorňuje, že mezi partnery nesezdanými...

další články > 


Názory

Znovu ticho a dusno

Jan Rybář
Úvaha nad svobodnou diskusí v církvi
Už ani muk! Tak končila moje maminka diskusi se mnou vždycky, když jsem trval na svém. S rodiči přece mohou diskutovat pouze dospělí potomci! – Už ani muk! slyším také v české církvi. „Se širší diskusí se nepočítá, tato fáze už proběhla“. (KT 44-14). Asi opravdu proběhla, jako myška proběhla, že jsme si to ani neuvědomili, tato fáze… Diskuse k jednání biskupské synody v Římě. Nejedná se tam o uvolnění morálky, ale o řešení situace milionu katolíků, postižených rozvodem nebo jinou sexuální orientací...

Náš tip

Evangelium pro rodinu dnešní doby

Pastorační výzvy v podmínkách evangelizace
Kolektiv autorů

Kolektivní monografie se snaží pozitivně podat ruku v nesnadných podmínkách, s nimiž je konfrontován rodinný život. Mechanismus stále větší spotřeby, dítě jako překážka atraktivnějších „nabídek“: naše rodiny znají podobná dilemata důvěrně. Jan Pavel II. hovořil v té souvislosti o kultuře smrti, papež František zase upozorňuje na tyranii peněz. O tom všem jednala Všeobecná III. mimořádná synoda biskupů v Římě. Mimořádně naléhavé téma reflektuje i naše kniha, zohledňující české specifikum...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

1. Aby opuštění lidé zakoušeli Boží blízkost a podporu bližních.
2. Za dobré formátory, aby moudře vedli mladé seminaristy, řeholníky a řeholnice.
3. Aby Boží království bylo posledním cílem, ke kterému každým dnem svého života směřujeme vědomě.
více »

Nejbližší akce

Kurz Alfa v Brně “u jezuitů“


Kurz Alfa v Brně “u jezuitů“


Kurz Alfa v Brně “u jezuitů“


Mezinárodní setkání Živých kamenů


více »

Nejbližší duchovní akce

Kurz meditace Sádhana (068)


Duchovní obnova pro členy Matice Svatohostýnské


Adventní duchovní cvičení


Duchovní cvičení - III. týden


více »

Kalendárium

Památka sv. Jana Berchmanse

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil