Dnes je 8. 2. 2016  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Jezuitou dnes
Domy, kontakty
Akce

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Názory

Pakt z katakomb

Pátek, 29.1.2016
Na okraj úvah o chudé církvi pro chudé
Budu psát o zjevení. Nejprve o lurdském; to začalo v únoru 1858. Maria tam řekla důležitou pravdu o sobě, která se podstatně týká nás všech. Je to její jediné zjevení ze všech, co znám, přímo se vztahující k evangeliu, ba k centru evangelia: ke Zvěstování. K okamžiku, nejdůležitějšímu v lidských dějinách: lidstvo se spojilo navždy s Absolutnem. Církev si to připomíná třikrát denně a Lurdy to měly umocnit. Jenže - nás zajímá spíše budoucnost...

Jména Boží

Čtvrtek, 31.12.2015
Novoroční zamyšlení Jana Rybáře
Malý Matyáš, 5 roků: Taťák říkal, že Bůh je, ale že to můžeme jen věřit. Nevíš, jestli "bucha" někdo viděl? Odpověděl jsem, že Boha viděl jen Pán Ježíš. Debata pokračovala. Uvědomil jsem si, jak je slovo "Bůh" abstraktní; navíc znevážené, zatížené, posmívané. Nic neříkající. Ve jménu Boha se i válčilo, nenávidělo, hádalo. Dnes navíc hledáme rozdíly mezi Bohem, Alláhem, Ádónáiem, Jehovou, Manitu - Velkým Duchem...

Věrchuška

Středa, 25.11.2015
Předvánoční úvaha o opravdové moci
„Věrchuška“ je něžné ruské označení špiček společnosti, mocenských struktur. Ty ovšem něžné nebývaly. Okolo Vánoc nám to připomínají postavy římského císaře Augusta a judského krále Heroda. Jejich vinou se Ježíš narodil mimo domov, stal se běžencem a imigrantem v Egyptě. Za velekněží Annáše a Kaifáše byl zajat, mučen a popraven. Ale stačil za svůj krátký život dát lidem radu, jak změnit svět, jak změnit společnost shora i zdola...

Moje osobní Krédo

Středa, 18.11.2015
Krédo otce Jana Rybáře
Ve jménu Otce i Syna i jejich Radosti! Věřím, že většina lidí žasne nad světem, který poznává. Věřím, že jen citlivý člověk přijme zprávu: Neznámý Autor vesmíru a lidstva chce být nazýván Otcem. Věřím, že Ježíš je Kristem – vyvoleným – aby nám zvěstoval pravdu o našem oslavení, tvrdě zaplacenou jeho životem. Věřím, že jeho smrt byla vrcholným úkonem lásky k nám. Věřím, že jeho zmrtvýchvstání je potvrzením skutečného Synovství Božího. Věřím v čisté mateřství jeho matky Marie...

Ten pohled!

Středa, 11.11.2015
Jak synodu hodnotí papež František
Četl jsem, jak světový tisk hodnotí výsledek synody o rodině v Římě (CIG 44). Ale jak ji hodnotí papež? Stačí se jen podívat do jeho tváře. Ani nemusíme číst, co řekl v promluvě na závěr synody: „Obnažila tvrdá a uzavřená srdce, která se tradičně skrývají za církevním učením a bohulibými záměry… Zkušenost synody nám umožnila lépe poznat, že skutečnými obhájci učení nejsou ti, kdo se ho drží do poslední litery, nýbrž ti, kdo se drží jeho ducha...

Oč šlo na synodě

Čtvrtek, 29.10.2015
Úvaha nad Božím milosrdenstvím
Paní Věru opustil manžel. Zůstala se třemi dětmi. Ráno před šestou spěchávala kolem mých oken. Nejprve do jeslí, pak do školky, pak do družiny, nato sama rychle do fabriky ke stavu. Po čase si ji vzal muž mladší než ona a měl rád i její děti. Lidé ho obdivovali a přáli jí ho. Jenže církev ne: žádné svátosti! Žijete ve hříchu – a to veřejném! Po ráně od nevěrníka další rána od církve?! Vážení, tak TOHLE chce papež řešit. Drží se evangelia...

Za lepším životem

Pondělí, 28.9.2015
Zamyšlení nad tím, co nám dnes v životě chybí
V dobách protektorátu, kdy nám Hitler odměřil stravu dle potravinových lístků, mně maminka vyprávěla, že za 1. světové války viděla zoufalé ženy, které vzaly útokem sklady mouky a brambor, aby nasytily hladové děti. A tak se divím, že desetitisíce imigrantů z Asie i Afriky, kteří zaplavili Evropu, nezaútočí na supermarkety a přepychové hotely. Vždyť oni u nás hledají lepší život! Táta Vladimíra Menšíka odešel kdysi se svými bratry do Francie...

In memoriam Jiří Šindler

Pátek, 4.9.2015
Vzpomínka na letos zesnulého brněnského výtvarníka
Před třemi měsíci zemřel Jiří Šindler, akademický malíř a grafik, ve věku 93 let. Umělec a katolický křesťan. Čekal jsem v našem tisku nekrolog; asi jsem nenašel. Parte bylo radostné: jeho pevnou rukou vytvořený dřevoryt dává vyniknout bílému kříži. Když měl Jiří sedmdesát, napsala o něm paní Gabrielová: „Umělec vytříbeného citu“. Měl rád ruská a židovská témata. Jeho kaligrafie visí v mnohých bytech. Typy jeho písmen užívají v Rusku...

Jde o život!

Neděle, 30.8.2015
Úvaha nad potřebou aktivního jednání
Ano, ale jde o život věčný! – Řekl mi kdosi: pořád rozebíráte tu eucharistii, že je to Ježíšův tělesný dotek, že posvěcený Chléb se vydává pro nás denně jako strava ducha, že Krev se prolévá z našich kalichů jako Víno radosti z Těla oslaveného do Těla mystického atd. Ale mezitím se ve světě dějí hrozné věci: Evropa je ve zmatku, a to vás nezajímá? Odpověděl jsem: Evropě už nikdo nepomůže. Otočila se zády ke Kristu. Musíme jednat sami...

Prapor nad Hradem

Úterý, 16.6.2015
Zamyšlení nad důležitostí Kalicha
Jsem důchodce, a přece se těším na prázdniny. To sem do Krkonoš přijedou lidé „ze světa“, a jeden se diví, kolik je u nás hledajících i nalézajících, kolik lidí ze živých farností na liturgické úrovni. Jakou já mám radost, když někdo při převzetí posvěceného Chleba řekne: prosím také o Kalich! Vždyť jsme dědici vyznavačů kalicha, který si museli vybojovat. Teď vlaje na Hradě prapor, a to ne s rudým kalichem na černém podkladě, pod kterým se vraždilo...

Starší články v rubrice


Náš tip

Svatý rok milosrdenství

Průvodce na každý den

Tomáš Špidlík

Svatý rok milosrdenství je pro celou církev mimořádnou událostí. Co v něm máme dělat? Především "Obnovit hodnotu mlčení při rozjímání Slova, které nám je určeno. Takto lze rozjímat Boží milosrdenství a osvojovat si je jako vlastní životní styl" (papež František). Předložené body ke každodenní meditaci jsou vybrány z díla otce Tomáše Špidlíka a sledují tento záměr: obdržet stravu pro vnitřní život a zároveň čerpat podněty pro apoštolskou činnost z osvědčených pramenů....
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

1. Abychom pečovali o stvořený svět, který jsme dostali jako nezasloužený dar, a rozvíjeli jej a ochraňovali pro budoucí pokolení.
2. Aby přibývaly příležitosti pro dialog a setkávání mezi křesťanskou vírou a asijskými národy.
3. Ať nemocné, seniory a trpící přijímáme v našich farnostech a společenstvích s úctou a láskou a umíme jim citlivě dát najevo svou vděčnost za jejich modlitby, oběti a životní moudrost.
více »

Nejbližší akce

Seminář Sexuální zneužívání – oběti a agresoři


Velehradský seminář duchovního filmu


Manželské večery u jezuitů I.


Manželské večery u jezuitů II.


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské duchovní cvičení


Duchovní cvičení pro zaměstnance Charity


Ignaciánské exercicie


Víkendová duchovní obnova


více »

Kalendárium

Památka sv. Klaudia la Colombiére


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil