Dnes je 28. 9. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

Umění rozvrhnout čas a zamýšlet se

Pondělí, 7.6.2021
Svatý Ignác a internet VIII
Jak vlastně začít? A je vůbec možné něco s našimi malými i většími, okrajovými či zotročujícími závislostmi dělat? Již jen to, že se u sebe snažíme jít k jádru věci a nezůstat na povrchu, je dobrá známka. Ale je zde malé pozor! Jít do hloubky znamená již dolů, do hlubin, dovnitř. Obrácení je spojeno s výší. Jít výš není protikladem toho, co nazýváme v sobě postojem jít hlouběji. Nemohu zůstat ve starém! Co to znamená? Znamená to vztáhnout svoje obrácení se od sebe...

Stačí někdy jen málo, abych byl před obrazovkou svobodnější

Pondělí, 31.5.2021
Svatý Ignác a internet VII
Jazyk nám utíká před rozumem. O to více naše oči. Snažme se vyhnout bezcílnému surfování po internetu bez jasné představy, kam a proč klikáme. Nedovolme, aby se internet stal pánem času, celodenní či celonoční náplní dne. Když otevřeme vyhledávač nebo e-mail, je důležité mít až hluboce v podvědomí postoj založený na dispozici, kterou jsme si museli namáhavě vybojovat. Odvahu, odvahu je třeba mít, když se ptáme: kam a proč! Bezcílnost v nás je...

Vytvářet osobní prostor mimo internet

Středa, 26.5.2021
Svatý Ignác a internet VI
Kdykoliv přistupujeme k internetu, položme si otázku, jak bohatý, nápaditý a tvořivý je a může být život mimo prostor virtuálního světa. Spočítejme si tu a tam: čas odpojení od internetu (offline) s časem připojení na internet (online). Před každým z nás stojí úkol pečovat o svoji kulturu života. Budeme mít vrch nad online a můžeme mít poslední slovo při vytváření vlastního prostoru offline? Zachovejme si vliv na své hospodaření s časem, abychom zcela neztratili čas...

Jak jsem prožil Den země

Čtvrtek, 13.5.2021
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ
Přiznám se, že už nevkládám příliš velkou důvěru v masově organizované akce, které navíc nesou všechny typické znaky komercializace. To se stává každé dobré myšlence. Bylo mi až líto, co všechno byli schopni udělat mediální vizážisté a různé prapodivné autority utvářející veřejné mínění s Gretou Thunbergovou, ať už její příznivci nebo její odpůrci. Čirou náhodou jsem slyšel v Rádiu Proglas pěknou relaci na téma Den země spojený s citátem papeže...

Být tentýž ve světě před obrazovkou i za ní, kde mne nikdo nezná

Úterý, 11.5.2021
Svatý Ignác a internet V
"Buďte autentičtí!" Oblíbený slogan dnešního kulturního světa. Opatrnost je na místě. Proč být jako na číhané, když zasedáme za svůj počítač? Použití internetu jako prostředku se může zvrtnout velmi rychle. Stane se oddělenou částí života. Ba, zbytek všeho ostatního se může stát menšinový. Pokušení anonymity, svůdnost, že mohu zůstat skrytý, můžeme odstranit jediným způsobem: transparentností. Můžeme si to přiblížit? Nick mi nebude pomáhat se skrývat...

Stále stejná písnička

Pátek, 7.5.2021
Básnířka Olga Sedaková přemýšlí o nevinnosti
Zlo nevymyslí nic nového, jeho kořen je stále stejný: tělo, svět a ďábel. Dobro naopak tvoří vždy něco zcela nového. Básnířka Olga Sedaková je dědičkou velké ruské kultury, která se rodí v nevinnosti uchovávané uprostřed režimu, v němž je přípustné vrazit kdykoli a komukoli dýku do zad. Otevřít Pandořinu skříňku neváhají ti, kteří se tlačí ke korytu. Po demonstracích a zatčení v Moskvě v minulých týdnech vepsala svou tíseň do veršů. Kolik hanebných věcí si...

Méně je více

Středa, 5.5.2021
Svatý Ignác a internet IV
Tendence jsou zřejmé. Užíváme digitálních prostředků v našem všedním životě stále více. Proč ne. Dlužno zvážit i líc. Virtuální svět nás zaměstnává stále více. Zaneprázdňuje nás natolik, že se ptáme: Co dělat se všemi těmi informacemi, které se nám dostávají v takovém množství a rychlosti, že nevidíme, čím nás infikují? Čím? Roste počet jednotek v přenosu dat, jednotlivostí, které jsou spojeny náhodou a netvoří smysl, který by se nás dotýkal. Nikdo už ani...

Kritéria potřebnosti a užívání

Čtvrtek, 22.4.2021
Svatý Ignác a internet III
Skutečnou potřebnost nových technologií a komunikačních prostředků pro náš všední život, práci i zábavu si musíme vždy znovu vybojovávat. Druhou otázkou je jejich praktické užívání co do rozsahu, intenzity a četnosti. Je rozdíl, jestli je možno vyplnit sčítaní lidu pomocí internetu, i když je nabízena i klasická metoda sčítání komisařem, který nás doma navštíví, nebo chci surfovat po okamžitých nápadech. Potřebnost a užitečnost jsou dobrým vodítkem pro rozlišování...

Ostražitá pozornost k virtuálnímu zprostředkování „vztahovosti“

Středa, 7.4.2021
Svatý Ignác a internet II
Přístupy ke zvyklostem a etiketě se mění. Dnes užití sítí pokládáme za součást běžné mezilidské komunikace a sociální přináležitost. Ba co více, mohou nahradit (a i nahrazují) skutečné vztahy a podoby utváření volného času. Již samotná omezení nutně spojená s virtuálním světem i chybějící osobní hloubka jsou více než dostatečným důvodem toho, že tyto náhradní přístupy zasluhují zvýšenou pozornost a duchovní bdělost. Kdo užívá technologie pro utváření...

Velikonoční vigilie a Hod Boží velikonoční

Neděle, 4.4.2021
Impulzy P. Pavla Ambrose SJ k hlubšímu prožití liturgie
Bohoslužba slova Bílé soboty je odpočinkem. Je tichem a čekáním, protože král spí a zároveň je pozorný ke každému. Proto křesťan navštěvuje Kristův hrob. V byzantské liturgii se hovoří o tom, že Kristův hrob je šťastný, protože přijal Stvořitele, který v něm spí. Tím se stal pokladnicí života. Hrob byl vytesán ve skále, a tak i celá stvořená příroda má podíl na tam, co se děje při vzkříšení. Přijímá svého Stvořitele tím, že přijímá jeho spánek. Ale tento spánek je...

Starší články v rubrice


Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
Národní úmysl Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.
více »

Nejbližší akce

Co nám dnes může nabídnout svatý Ignác?


Jezuité v proměnách staletí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Jan Mach


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


více »

Kalendárium

Památka sv. Františka Borgiáše


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil