Dnes je 27. 9. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

Dny vděčnosti za stvoření v letošním roce

Pátek, 1.9.2023
Doba stvoření 1. září až 4. října 2023
Je před námi měsíc, v němž obracíme pozornost k času, který měříme odpočíváním zániku planetárního ekosystému. Probouzí obavy, strach, nejistotu. Jaké místo v této atmosféře globální společnosti najdu já osobně ne se svými názory, ale svým postojem? Papež František ve svém Poselství ke světovému dni modlitby za péči o stvoření předkládá odpověď slovy proroka Ámose: „Ať se valí právo jako voda, spravedlnost jako mohutný potok!“ (Am 5, 24). Připojíme...

Po Lisabonu

Úterý, 8.8.2023
Impuls k tomu, jak přemýšlet o preferenci Tovaryšstva Ježíšova – Doprovázet mládež při vytváření budoucnosti plné naděje
Mladí lidé, kteří se účastnili Světového dne mládeže v Lisabonu, nejsou ani cizinci, ani nostalgici po idealizované minulosti. Patří ke své generaci mileniálů či Y. Těchto více než milión mladých lidí patří budoucnosti. Mezi nimi byla i velmi početná česká skupina, která s sebou zkušenost Lisabonu ponese. Nesou si obavy a nejistoty své generace. Na co zapomínáme? Jak moc se pandemie covidu dotkla právě této věkové skupiny, ať už pochází z Asie, Evropy nebo...

Závěrečného shromáždění synody o synodalitě se zúčastní dvacet tři jezuitů

Čtvrtek, 27.7.2023
Za církev synodální (23)
V minulých dnech Vatikán zveřejnil seznam tří set šedesáti tří mužů a žen, kteří se zúčastní závěrečného shromáždění synody o synodalitě, jež začala před dvěma lety. Na seznamu účastníků je dvacet tři jezuitů. Většina jezuitů jsou kněží, kteří se dlouhodobě věnují sociální a humanitární práci s uprchlíky, postiženými, diskriminovanými. Jsou zde však rovněž jezuité činní v tiskovém apoštolátu. Nechybí ani jezuité z řad odborníků, kteří se tématu synodality...

První letmý pohled nad Instrumentum laboris

Pátek, 23.6.2023
Za církev synodální (22)
V říjnu tohoto roku se uskuteční v Římě první zasedání synody biskupů o synodalitě (16. generální shromáždění). Podklady pro tuto událost byly zveřejněny 20. června. Nyní je čas Instrumentu laboris studovat, meditovat, rozebírat, diskutovat, a především toto vše spojit s modlitbou za synodu. Již svátek Navštívení Panny Marie, který připadl na 31. květen 2023, se stal dnem celosvětových modliteb na tento úmysl. Hlavní myšlenku synodálního procesu...

Synodální proces v dialogu křesťanských tradic? II.

Pátek, 5.5.2023
Za církev synodální (21)
Obraťme ještě jednou pozornost k pražskému setkání, na němž jsme hostili Kontinentální shromáždění pro Evropu (5.–12. 2. 2023). Kromě zřejmých a očekávaných pokusů zvládnout poměrně extrémně do sebe samých zaměřené teologické návrhy přicházející z německé synodální cesty (v Praze zazněly, ale nezpůsobily žádný dominový efekt) se objevila řada dělicích hranic uvnitř širšího povědomí toho, co katolíci na starém kontinentu představují, jak sami sebe...

Synodální proces v dialogu křesťanských tradic? I.

Úterý, 2.5.2023
Za církev synodální (20)
Možná by si to i někteří přáli: Vyčerpávající, a nic neřešící spory. Ve schopnosti komunikovat i v nelehké věci si církev, jak se zdá při četbě závěrů jednotlivých kontinentálních setkání, nestojí tak špatně. Pravdou je, že nevíme, jaký bude konečný výsledek synody o synodalitě. Co víme již nyní? Synodální proces je klíčovým momentem pro uskutečnění přechodu od eurocentricky katolické církve ke globální katolické církvi. Nyní se nacházíme v rozhodujícím okamžiku...

Česká a slovenská delegace na Evropském kontinentálním shromáždění synodální cesty v Praze

Středa, 22.2.2023
Za církev synodální (19)
II. Speciální otázky. Jedna i druhá delegace se nevyhýbá otázce genderové spravedlnosti. Zde je možné tušit poněkud jemnější odstínění popisu položené otázky i odpovědí na ni. Česká delegace se přimlouvá za promýšlení základního východiska. Úloha žen v církvi je „mnohovrstevné téma, jehož všechny aspekty dosud ani nezazněly a nebyly reflektovány. Bylo by nešťastné je příliš rychle redukovat jen na některou, byť důležitou, dimenzi, např. účast v rozhodovacích...

Česká a slovenská delegace na Evropském kontinentálním shromáždění synodální cesty v Praze

Pondělí, 20.2.2023
Za církev synodální (18)
I. Společná východiska. Měli jsme v minulých dnech možnost sledovat, jak se synodální proces postupně stává duchovní zkušeností, „životním stylem naší církve, společným rozlišováním i rozlišováním znamení doby“. Závěrečný dokument z tohoto setkání se připravuje. Již vydané prohlášení Evropské kontinentální shromáždění: Závěrečné poznámky naznačuje směr. Jisté nevyslovené nebo radikálně vyslovované obavy z potenciálních schizmatických...

Eberhard von Gemmingen SJ o papeži Benediktu XVI.

Úterý, 14.2.2023
Převzato z Jesuiten in Zentraleuropa
Komentáře v hromadných sdělovacích prostředcích k úmrtí papeže Benedikta obvykle svědčí více o osobě komentátora než o zesnulém. Povětšinou představují osobní názor o tom, jak by katolická církev měla vypadat či jak oni vidí evangelium. Na tomto pozadí „hodnotí“ pontifikát papeže Benedikta XVI. Takže pozor! Z mého úhlu pohledu by komentátoři měli pojmenovat silné a slabé stránky zesnulého a skutečného hodnocení pontifikátu by se měli zdržet...

Nad listem sekretáře a relátora synody diecézním a eparchiálním biskupům

Středa, 8.2.2023
Za církev synodální (17)
Kardinálové Mario Grech (1957) a Jean Claude Hollerich SJ (1958) zaslali dne 26. ledna tohoto roku Dopis synodních představitelů o roli biskupů v synodálním procesu. Nabízí interpretační klíč k pochopení nové fáze synodálního procesu. Důležité jsou v něm dvě skutečnosti: a) agenda kontinentálních setkání; b) upřesnění dynamiky procesu synodálního jednání. Kdokoli sleduje první dny pražského setkání, může vidět, s jakými obtížemi se účastníci setkávají...

Starší články v rubrice


Náš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za ty, kdo žijí na okraji společnosti
Modleme se, aby lidé, kteří žijí na okraji společnosti v nelidských životních podmínkách, nebyli institucemi zapomenuti a nikdy nebyli považováni za vyřazené.

Národní úmysl
Za pracovníky ve školství
Modleme se za učitele, vychovatele, asistenty a další pracovníky ve školství, aby nový školní rok prožili vedeni moudrostí Ducha Svatého.

více »

Nejbližší akce

Varhanní recitál


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní pobyt pro seniory


Jednodenní duchovní obnova - Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?


Duchovní obnova pro všechny


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova

Památka sv. Františka Borgiáše


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil