Dnes je 22. 4. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

Ostražitá pozornost k virtuálnímu zprostředkování „vztahovosti“

Středa, 7.4.2021
Svatý Ignác a internet II
Přístupy ke zvyklostem a etiketě se mění. Dnes užití sítí pokládáme za součást běžné mezilidské komunikace a sociální přináležitost. Ba co více, mohou nahradit (a i nahrazují) skutečné vztahy a podoby utváření volného času. Již samotná omezení nutně spojená s virtuálním světem i chybějící osobní hloubka jsou více než dostatečným důvodem toho, že tyto náhradní přístupy zasluhují zvýšenou pozornost a duchovní bdělost. Kdo užívá technologie pro utváření...

Velikonoční vigilie a Hod Boží velikonoční

Neděle, 4.4.2021
Impulzy P. Pavla Ambrose SJ k hlubšímu prožití liturgie
Bohoslužba slova Bílé soboty je odpočinkem. Je tichem a čekáním, protože král spí a zároveň je pozorný ke každému. Proto křesťan navštěvuje Kristův hrob. V byzantské liturgii se hovoří o tom, že Kristův hrob je šťastný, protože přijal Stvořitele, který v něm spí. Tím se stal pokladnicí života. Hrob byl vytesán ve skále, a tak i celá stvořená příroda má podíl na tam, co se děje při vzkříšení. Přijímá svého Stvořitele tím, že přijímá jeho spánek. Ale tento spánek je...

Bílá sobota

Sobota, 3.4.2021
P. Pavel Ambros SJ o tichu Bílé soboty
Slova starověké homilie nás s velkou intenzitou zavádějí do tajemné milosti Svaté soboty. „Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho. Veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože Král spí. Země se zděsila a zmlkla, protože vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od věků spali. Vtělený Bůh zemřel a otřásl říší mrtvých.“ Ticho je nejvhodnějším hudebním a liturgickým doprovodem tajemství, které církev slaví v tento svatý den. Živíme jím všechny naše duchovní smysly...

Velký pátek

Pátek, 2.4.2021
P. Pavel Ambros SJ o tajemství kříže
Tichem začíná liturgie Velkého pátku. Kněží a přisluhující leží na zemi na znamení pokory a adorace. Liturgie nám připomíná, že je možné přiblížit se k trůnu kříže jako k tajemství podivuhodného vítězství tehdy, když není pro nás místem osudové porážky. Zdá se nemožné dívat se na nástroj kruté popravy, a představit jej jako jeviště nekonečné lásky a svobody člověka. Přesto zde může zaznít hlas proroka Izaiáše: „Hle, můj Služebník dojde úspěchu, bude povýšen...

Zelený čtvrtek

Čtvrtek, 1.4.2021
P. Pavel Ambros SJ přibližuje liturgii Zeleného čtvrtku
V ohnisku liturgického roku je Velikonoční triduum a srdcem tohoto třídenní je neděle Zmrtvýchvstání Páně. Některá klíčová slova nám otevírají hlubší přístup k jednotlivým dnům svatého třídenní. Pro Zelený čtvrtek je tímto slovem památka. Památka v liturgii neznamená připomenutí si minulosti. Nevzpomínáme na Ježíše jako na velkou historickou osobnost, která patří do minulosti. Činit to či ono na jeho památku znamená účastnit se života Krista, vstoupit do jeho...

Jak bychom měli v dnešní době svědčit o tom, čemu věříme?

Středa, 24.3.2021
Jaký životní styl, taková spiritualita
Způsob svědectví není věc metody (znám správné cesty a povedu vás po nich). Je životem Boha v nás, který se stává osobně zjevným těm, kteří se milují. Mohu jako křesťan svědčit tomu, koho miluji. Nejde o lásku, kterou si tím či oním způsobem ohraničím, nýbrž o lásku, na které mohu mít svůj nezaměnitelný, neopakovatelný a výsadní podíl. Jsem volán k tomu, abych měl účast na lásce Boha ke všemu stvoření. A především k tomu, kdo se na mé životní cestě...

Jak na digitální půst?

Úterý, 2.3.2021
Svatý Ignác a internet I
Ignácův přístup k praktickému životu může být užitečnou školou. Již v šestnáctém století se našli ti, kdo si mohli dovolit učinit z jídla zdroj potěšení, rozptýlení a zábavy. Příležitostí k excesům bylo více než dost. Jeden vypadal jak sedm drahých let, druhý by i podkováky strávil. Navíc dobré bydlo pálí. Ignácova pravidla, jak zavést v budoucnu pořádek v jídle, mohou mít širší význam. Týkají se životního stylu. Ignácovu moudrost lze obrátit k našim každodenním...

Vidět na vlastní oči

Čtvrtek, 25.2.2021
P. Pavel Ambros SJ o Olze Sedakové a situaci v Moskvě
Lidé jsou různí ve svých obdarováních. Zbystřit pozornost na podstatné je jedno z nejcennějších. S Olgou Sedakovou (1949) jsem se setkal poprvé v 90. letech minulého století v Římě. Jak jinak, prostřednictvím otce Špidlíka. Vídáme se pravidelně při setkáních na milánské Ambrosiáně. Básnířka, překladatelka, významná představitelka ruského náboženského myšlení, hluboce věřící pravoslavná křesťanka – intelektuálka. Nejen že umí osedlat Pegasa, ale má i...

Abnormalita Boží

Pátek, 8.1.2021
Úvaha otce Rybáře
Žijeme teď v době nenormální. Máme čas k úvahám, že vlastně i křesťanství je svým způsobem nenormální, tedy i evangelium, tedy i Bůh. Začíná to zvěstováním: Počneš a porodíš! Normální odpověď Marie by byla: To tedy ne! Nejsem dosud vdaná. Přece ještě nežiji s mužem! - Pastýřům bylo řečeno v noci: Jděte do Betléma! Je to normální, v noci opustit stáda, nechat je bez dozoru, napospas zlodějům? - V Šalomounově chrámě byl nádherný trůn, ale prázdný...

Citáty

Úterý, 29.12.2020
Vybral P. Jan Rybář
"Jistým bodem počínaje není již návratu. Toho bodu je třeba dosáhnout." (Franz Kafka) "Nebeský Otče, neprosím tě ani o zdraví, ani o nemoc, ani o život, ani o smrt. Prosím, abys ty sám nakládal mým zdravím a mou nemocí, mým životem i mou smrtí ke své slávě a k mému spasení. Jen ty sám víš, co je pro mne prospěšné. Ty sám jsi Pán: učiň, co se tobě jeví dobré. Dávej mi, vezmi mně, ale poddej mou vůli vůli tvé." (matematik a filozof Blaise Pascal)

Starší články v rubrice


Náš tip

Ignác hledá něco víc

komiks

V jubilejním jezuitském roce zaměřujeme svůj pohled na Ignáce, zakladatele jezuitů. Charakterizuje ho touha vytvářet v životě smysluplné věci – i přes všechny nezodpovězené otázky, pochybnosti a krize – a přitom všem zůstávat v rozhovoru…
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za základní práva
Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za základní lidská práva v diktaturách, autoritářských režimech a nezřídka i v demokraciích, které prochází krizí.
Národní úmysl Děkujeme za velikonoční radost a naději v životě nás křesťanů a prosíme, abychom byli světlem světa a solí země, jak to od nás svět právem očekává.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


více »

Nejbližší duchovní akce

ONLINE duchovní cvičení


Duchovní cvičení Anamnéza


Duchovní cvičení (nejen) pro zaměstnance Charity


Duchovní obnova pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě


více »

Kalendárium

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil