Dnes je 1. 12. 2015  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Jezuitou dnes
Domy, kontakty
Akce

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Názory

Věrchuška

Středa, 25.11.2015
Předvánoční úvaha o opravdové moci
„Věrchuška“ je něžné ruské označení špiček společnosti, mocenských struktur. Ty ovšem něžné nebývaly. Okolo Vánoc nám to připomínají postavy římského císaře Augusta a judského krále Heroda. Jejich vinou se Ježíš narodil mimo domov, stal se běžencem a imigrantem v Egyptě. Za velekněží Annáše a Kaifáše byl zajat, mučen a popraven. Ale stačil za svůj krátký život dát lidem radu, jak změnit svět, jak změnit společnost shora i zdola...

Moje osobní Krédo

Středa, 18.11.2015
Krédo otce Jana Rybáře
Ve jménu Otce i Syna i jejich Radosti! Věřím, že většina lidí žasne nad světem, který poznává. Věřím, že jen citlivý člověk přijme zprávu: Neznámý Autor vesmíru a lidstva chce být nazýván Otcem. Věřím, že Ježíš je Kristem – vyvoleným – aby nám zvěstoval pravdu o našem oslavení, tvrdě zaplacenou jeho životem. Věřím, že jeho smrt byla vrcholným úkonem lásky k nám. Věřím, že jeho zmrtvýchvstání je potvrzením skutečného Synovství Božího. Věřím v čisté mateřství jeho matky Marie...

Ten pohled!

Středa, 11.11.2015
Jak synodu hodnotí papež František
Četl jsem, jak světový tisk hodnotí výsledek synody o rodině v Římě (CIG 44). Ale jak ji hodnotí papež? Stačí se jen podívat do jeho tváře. Ani nemusíme číst, co řekl v promluvě na závěr synody: „Obnažila tvrdá a uzavřená srdce, která se tradičně skrývají za církevním učením a bohulibými záměry… Zkušenost synody nám umožnila lépe poznat, že skutečnými obhájci učení nejsou ti, kdo se ho drží do poslední litery, nýbrž ti, kdo se drží jeho ducha...

Oč šlo na synodě

Čtvrtek, 29.10.2015
Úvaha nad Božím milosrdenstvím
Paní Věru opustil manžel. Zůstala se třemi dětmi. Ráno před šestou spěchávala kolem mých oken. Nejprve do jeslí, pak do školky, pak do družiny, nato sama rychle do fabriky ke stavu. Po čase si ji vzal muž mladší než ona a měl rád i její děti. Lidé ho obdivovali a přáli jí ho. Jenže církev ne: žádné svátosti! Žijete ve hříchu – a to veřejném! Po ráně od nevěrníka další rána od církve?! Vážení, tak TOHLE chce papež řešit. Drží se evangelia...

Za lepším životem

Pondělí, 28.9.2015
Zamyšlení nad tím, co nám dnes v životě chybí
V dobách protektorátu, kdy nám Hitler odměřil stravu dle potravinových lístků, mně maminka vyprávěla, že za 1. světové války viděla zoufalé ženy, které vzaly útokem sklady mouky a brambor, aby nasytily hladové děti. A tak se divím, že desetitisíce imigrantů z Asie i Afriky, kteří zaplavili Evropu, nezaútočí na supermarkety a přepychové hotely. Vždyť oni u nás hledají lepší život! Táta Vladimíra Menšíka odešel kdysi se svými bratry do Francie...

In memoriam Jiří Šindler

Pátek, 4.9.2015
Vzpomínka na letos zesnulého brněnského výtvarníka
Před třemi měsíci zemřel Jiří Šindler, akademický malíř a grafik, ve věku 93 let. Umělec a katolický křesťan. Čekal jsem v našem tisku nekrolog; asi jsem nenašel. Parte bylo radostné: jeho pevnou rukou vytvořený dřevoryt dává vyniknout bílému kříži. Když měl Jiří sedmdesát, napsala o něm paní Gabrielová: „Umělec vytříbeného citu“. Měl rád ruská a židovská témata. Jeho kaligrafie visí v mnohých bytech. Typy jeho písmen užívají v Rusku...

Jde o život!

Neděle, 30.8.2015
Úvaha nad potřebou aktivního jednání
Ano, ale jde o život věčný! – Řekl mi kdosi: pořád rozebíráte tu eucharistii, že je to Ježíšův tělesný dotek, že posvěcený Chléb se vydává pro nás denně jako strava ducha, že Krev se prolévá z našich kalichů jako Víno radosti z Těla oslaveného do Těla mystického atd. Ale mezitím se ve světě dějí hrozné věci: Evropa je ve zmatku, a to vás nezajímá? Odpověděl jsem: Evropě už nikdo nepomůže. Otočila se zády ke Kristu. Musíme jednat sami...

Prapor nad Hradem

Úterý, 16.6.2015
Zamyšlení nad důležitostí Kalicha
Jsem důchodce, a přece se těším na prázdniny. To sem do Krkonoš přijedou lidé „ze světa“, a jeden se diví, kolik je u nás hledajících i nalézajících, kolik lidí ze živých farností na liturgické úrovni. Jakou já mám radost, když někdo při převzetí posvěceného Chleba řekne: prosím také o Kalich! Vždyť jsme dědici vyznavačů kalicha, který si museli vybojovat. Teď vlaje na Hradě prapor, a to ne s rudým kalichem na černém podkladě, pod kterým se vraždilo...

Bez svatostánku…

Sobota, 30.5.2015
Zamyšlení nad hledáním nových cest v církvi
„Kolem nás nezápasí věřící s nevěřícími, ale dva druhy věřících mezi sebou.“ Tohle není reakce na situaci v církvi po Koncilu. To je věta z roku 1936, kdy už bylo znát, že katolíci vyrůstají z dětských botiček a přemýšlejí. Ježíš přece mluvil o kvasu a neomezil to pouze na klérus. Často na uvedenou větu myslím. Dnes už to není naštěstí zápas „ruční“ jako u nás po roce 1920; je to zápas slovní, názorový...

Ježíšův dotek

Úterý, 28.4.2015
Třetí úvaha k přípravě na Národní eucharistický kongres
Říká se, že nepohlazené a nepolíbené dítě bude jednou člověkem problematickým. Jinými slovy: dítě potřebuje lásku, sebedarování rodičů. Takto jsme stvořeni Bohem, tak to i naplňujeme. Jenže my jsme také děti Boží! A jako takoví potřebujeme i jeho dotek. Tento dotek není však jen povrchní, je hlubší: nápoj vstupuje do člověka a dává mu sílu. To má znamenat Eucharistie. Ale já chci dnes zdůraznit, že tento dotek potřebuje i sám Ježíš...

Starší články v rubrice


Náš tip

Integrální poznání

Symbol jako nejdokonalejší výpověď

Tomáš Špidlík, Marko Ivan Rupnik

Klademe-li úporně důraz na „racionálnost“, končíváme často v „iracionalitě“ a naopak. Jedno nemůže zdravě růst bez druhého. Rozum a city nestojí proti sobě, ale vzájemně se potřebují, jen tak je možné poznávat integrálně (plně, celistvě). Český jezuita, kardinál Tomáš Špidlík, se v samém závěru svého života důkladně zaobíral důsledky roztříštěnosti celku života na fragmenty. Bystře a kompetentně nás provází tím, co dnešní civilizace postrádá: úctou k celku života. Zároveň jde o objasnění zkušenosti člověka se symbolem, zejména existuje-li záplava jeho nesprávných interpretací, a o způsob vnitřního, tedy celkového nahlížení na realitu kolem nás...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

1. Abychom všichni zakoušeli milosrdenství našeho Boha, který se nikdy neunaví nám odpouštět.
2. Za rodiny, zejména za ty, které trpí, aby v Ježíšově narození nalezly znamení pevné naděje.
3. Aby Bůh slávy, Otec našeho Pána Ježíše Krista, osvítil naše srdce a my pochopili, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví.
více »

Nejbližší akce

Manželské večery VIII.


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní cvičení


Mezi duší a Duchem I. (Kurz 118)


Duchovní obnova


Ignaciánské exercicie


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil