Dnes je 2. 12. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

Ignácova životní zkušenost – co čteš, tím se živíš

Čtvrtek, 1.12.2022
Památka svatého Edmunda Kampiána, Roberta Southwella (Jan 17,11b–19) 1. 12. 2022
Radostné očekávání Pánova příchodu je spojeno s chutí života. Na této cestě je pro člověka nezbytné mít chuť k dovršení. My však spíše hovořím mezi sebou o chutných soustech. Ticho adventu slouží k ujasnění postoje srdce a mysli. Učí chuti na různých úrovních. Ignác byl, jak sám uvádí, velmi vášnivý čtenář světských knih a plný různých vymyšlených příběhů, oblíbených rytířských románů. Vychutnával je, nebo dokonce, jak se říká, hltal, krmil se jimi, protože to, co čtu, dnes na co se dívám a co sleduji, se stává potravou pro mysl, pro rozum, pro duši a ducha. Možná jsme si ani nevšimli, že žijeme v digitálním koncentráku. Každý musí dávat pozor na to, co jí...

Svatý Ignác učí cestě do nebe

Středa, 30.11.2022
Roráty se svatým Ignácem: Svátek svatého Ondřeje, apoštola (Mt 4,18–22) 30. 11. 2022
Ignácovo obrácení mělo svůj nástroj - četbu duchovních knih. Četba jej vedla k zamyšlení a dobrým předsevzetím. Už nevyprávěl rytířské příběhy, ale trávil čas povídáním o Božích věcech, čímž prospíval své domácnosti (Poutník, 11). Učinil vícero konkrétních předsevzetí. Zajímavé, nesvěřil se s nimi. Změna životního stylu by měla potěšit srdce těch, kteří se na ni dívají zpovzdálí. Ale není tomu tak vždy. Obrácení člověka se stává zdrojem útoků, a to i ze strany jeho nejbližších. Je známo, že když ve tmě svítí světlo, udeří vás do očí a vy byste ho nejraději uhasili. Ignácův bratr s ním měl svůj plán a nelíbilo se mu, co viděl. Chce tedy Ignáce odradit od...

Svatý Ignác učí proměně života

Úterý, 29.11.2022
Roráty se svatým Ignácem: Úterý po 1. neděli adventní (Lk 10,21–24) 29. 11. 2022
Motiv zázraků v srdcích lidí, především nás Božích služebníků, se vždy s pravidelnou jistotou znovu objevuje. Zázraky v srdci patří k našemu adventnímu očekávání. Zázrak v srdci, když se nás dotkne slovo, má proniknout navenek. Můžeme objevovat v tomto požehnaném času takové doteky, které jsou spojeny s proměnou života? Jedním ze základních plodů Božího doteku – tak bychom totiž mohli definovat zázrak v srdci – je tato proměna navenek. Jedním z krásných, a přitom tolik opomíjených zázraků je milost obrácení (konverze). Svatý Ignác byl dobře známý u královského dvora. Nebylo možné ho přehlédnout ani v jeho rodině a na statcích, které měla...

Svatý Ignác - mistr ochutnávání Božích věcí

Pondělí, 28.11.2022
Roráty se svatým Ignácem: Pondělí po 1. neděli adventní (Mt 8,5-11) 28. 11. 2022
Rosu dejte, nebesa, shůry, zaznívá v ranním tichu kostela. Mše svatá je sloužena ke cti Panny Marie, obvykle velmi brzy ráno. Věřící, často v temnotě, do níž proniká jen záře svíček držených v rukou, čekají spolu s Marií na spásu, kterou světu přinese narození Spasitele. Dnes ráno si připomeňme jeden velmi výstižný postřeh – náš svět je rušný, náš svět je světem mnohosti a někde v této mnohosti se ztrácejí ty nejdůležitější věci, nejsme schopni je uchopit a život jako by se nám rozpadal mezi prsty jako suchý písek. Svatý Ignác nám dává nádhernou radu: „Nenasycuje a neuspokojuje duši, jestliže mnoho ví, nýbrž pociťuje-li a zakouší-li věci vnitřně“...

Svatý Ignác – mistr správné míry

Pátek, 25.11.2022
Roráty se svatým Ignácem: 1. neděle adventní (Mt 24,37–44) 27. 11. 2022
Advent je čtyřtýdenní období příprav na Vánoce a zvýšeného očekávání konce času a konečného příchodu Ježíše Krista. Proto je plný symbolů a obrazů. Liší se od postní doby svojí podstatou: není obdobím pokání, ale radostného očekávání. Jak můžeme být blízko druhým v době adventní a lépe prožívat přípravu na Vánoce? Ve Druhé poznámce na začátku Duchovních cvičení nám svatý Ignác dává radu, která nám může být velmi užitečná v každodenním životě. Ignác říká: buď druhému blízko tím, že se se stáváš tím, kdo se učí „věrně vysvětlit události (…) tak, že projde body jenom krátkým nebo shrnujícím vysvětlením“. Radí tomu, kdo doprovází a má...

Papež František o otci Špidlíkovi

Pátek, 11.11.2022
Při setkání v Papežské koleji Nepomucenum
Při příležitosti setkání bohoslovců, představených a řeholních sester české Papežské koleje Nepomucenum s papežem Františkem ve Vatikánu vzpomněl i dlouholetého spirituála a českého jezuity kardinála Tomáše Špidlíka. Vydal o něm toto krásné svědectví: „Přeji si, aby Papežská kolej nesoucí jméno tohoto významného kněze a českého mučedníka vždy byla domovem a školou svobody, vnitřní svobody, založené na vztahu ke Kristu a Duchu Svatému...

Ruský pohled na zasvěcení Ruska

Středa, 9.11.2022
Výběr z textu Andreje Zubova
„Maria, Matko Boží a Matko naše, v této přetěžké hodině se utíkáme k tobě.“ Těmito slovy začíná úkon zasvěcení nás samotných, církve a celého lidstva, zvláště Ruska a Ukrajiny, Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. I když tento veřejný akt má rovněž dalekosáhlé politické souvislosti, je přece jen výrazem života v Duchu. Podívejme se, jak se na něj dívá ruský myslitel a vědec. Andrej Zubov, historik a politolog, bývalý přednášející na Státním institutu...

Svatý Boží lid

Pátek, 12.8.2022
Za církev synodální (15)
Jezuité k synodálnímu procesu. Při příležitosti tradičního Týdne svatého Urlicha (Urlichswoche) pozval augšpurský biskup Bertram Meier na návštěvu kardinála Jeana-Clauda Hollericha SJ. Tento týden se slaví na počest patrona diecéze a města již od roku 1955. Jezuitský kardinál byl dne 8. července 2021 jmenován generálním zpravodajem XVI. řádného generálního shromáždění Synody biskupů. O této své roli, dosavadním průběhu a nutnosti odlišit celosvětový...

Společníci na cestě, jsme na jedné lodi

Středa, 10.8.2022
Za církev synodální (14)
Jezuité k synodálnímu procesu. Ředitelé jezuitských děl Středomořské provincie Tovaryšstva Ježíšova (Itálie, Malta, Albánie, Rumunsko; EUM) se setkávali během synodálního procesu a svoji zkušenost i závěry shrnuli v listě kardinálu Mariovi Grechovi v dopise. Reprezentovali přibližně šedesát institucí vedených jezuity (farnosti, sociální a pastorační centra, časopisy, teologické fakulty, charitativní organizace, nevládní organizace působící v sociální oblasti...

Jaký je význam a poslání časopisů Tovaryšstva Ježíšova?

Pátek, 17.6.2022
První část rozhovoru papeže Františka se zástupci jezuitských časopisů, která česky nebyla publikována
Svatý otče, děkuji vám za toto setkání. Jaký je význam a poslání časopisů Tovaryšstva Ježíšova? Jaké mají mít podle Vás poslání? Není snadné dát jednoznačnou odpověď. Obecně si samozřejmě myslím, že posláním kulturního časopisu je dorozumívat se, sdělovat, spojovat. Dodal bych však, že je třeba komunikovat co nejosobnějším způsobem, aniž by se ztratil vztah s realitou a lidmi, tváří v tvář. Tím chci říci, že nestačí sdělovat myšlenky. Jste povinni...

Starší články v rubrice


Náš tip

Vánoční dárky od Pána Boha

Adolf Kajpr

Vánoční dárky jezuitského svědka víry Adolfa Kajpra (1902–1959) přinášejí krátký výběr z jeho promluv a textů na téma vtělení a narození Ježíše Krista. Mistrný kazatel i redaktor…
více »

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za organizace dobrovolníků
Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
Národní úmysl Za návštěvníky půlnočních bohoslužeb
Modleme se za ty, kteří o Vánocích navštíví naše kostely, aby se nechali proniknout radostnou zvěstí.
více »

Nejbližší akce

Setkání pro zájemce o Tovaryšstvo


Osvícenská proměna náboženského života


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


Ignaciánské exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


více »

Kalendárium

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil