Dnes je 25. 4. 2014  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Jezuitou dnes
Domy, kontakty
Akce

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Názory

Nepravosti vezme na sebe

Pátek, 21.3.2014
Postní zamyšlení nad hříchy světa
Počátkem sedmdesátých let se v jedné mé farnosti udála dvojnásobná loupežná vražda. „Zbytečná“ – vrah v domku svých obětí očekávané peníze nenašel. Byl oběšen a rodině po něm zůstala jen hanba. Jeho syn se oženil, přijal jméno své nevěsty a po čase se odstěhoval do Německa. Neunesl hřích svého otce. V téže obci se staly ještě dvě další vraždy, pachatelkou byla nenápadná starší žena...

Je hloupost hříšná?

Čtvrtek, 27.2.2014
Papež František a falešní prorokové
V jednom městě se farníci denně modlí „za obrácení papeže“. Je mi to opravdu líto. Vždyť skrze tohoto papeže Františka začal svět vnímat vůni křesťanství! Papež ví, že dnes je tento svět imunní vůči zbožným frázím, zlatým ornátům, božítělovým dechovkám i svěcené vodě. Svůj první pozdrav tedy adresoval všem: „Dobrý večer!“ Proto chce, aby jeho poslové svlékli sutany, oblékli rifle a šli všude mezi lidi...

Církevní restituce naruby

Neděle, 26.1.2014
Trochu jiný pohled na majetkové vyrovnání
Po převratu jsem konečně mohl ven z pohraničí a sloužil jsem 14 let v Rychnově nad Kněžnou. Církev byla svobodná. Významný sponzor umožnil obnovu starého domu na moderní stacionář Charity. Z Polska přišly 4 mladé jeptišky pracovat s dětmi ve stacionáři. Farnosti nastaly výdaje. Bylo nutno zakoupit učebnice pro výuku náboženství, opravovat budovy kostelů zvenčí i zevnitř, na opravy čekaly sochy, varhany a obrazy. Restaurátorské práce za statisíce...

Je to na nás

Čtvrtek, 26.12.2013
O Kristu v nás i mezi námi
Během duchovních cvičení prosil v přímluvách jeden věrný katolík: „Obrať všechny zednáře, komunisty, odpadlíky a liberály k víře v Pána Ježíše – prosíme Tě, vyslyš nás!“ Dojala mne ta naléhavost hlasu tohoto muže. Bylo to podobné fatimské prosbě: uveď do nebe všechny duše… Můžeme k tomu přispět víc než jen modlitbou? Navrhnu jak…

Vánoční hledání

Sobota, 21.12.2013
Sváteční zamyšlení
Vánoční hledání začíná v obchodech. Už během roku je možno objevit vhodné dárky pro rodinu či pro přátele. Pak přijde čas, kdy děti začnou hledat v kalendáři vánoční prázdniny. Po skříních se hledají ukryté dárky. Hledá se, kde budou vystaveny Betlémy. Taky kostely s „hezkou“ půlnoční. Svědomití křesťané hledají v adventu zpovědníka. A skončí to hledáním Ježíška v jesličkách...

Poezie v háji

Pondělí, 11.11.2013
Města a jejich sterilní prostředí
Lidé ve městech bydlí už po několik generací ve sterilním městském prostředí, alespoň si to myslí. Žádný hnůj a hlína na holínkách, všude se přezouvají, zakoupené zboží dostávají úhledně zabalené… Používá se Savo, Jar a jiné chemikálie. A najednou – jak zde píšu – se příroda stává nebezpečnou! Moje zážitky z letošního podzimu: vidím z mého okna hru barev stromů...

Boží volba

Neděle, 22.9.2013
Předvolební zamyšlení
Čekají nás volby. Netušíme, kdo koho bude volit. Jsme zvědaví, týká se to nás všech. Víme ale přesně, koho volí Kristus. Oddechněme si: volí hříšníky. Týká se to nás všech? Mnozí přece nikoho nezabili, nikoho neokradli, jsou (prý) věrní manželce. Nemají se z čeho zpovídat. Prosívají své skutky sítem, kdysi zvaným „ouhrabečné“, jímž všechno propadne. Ve svých očích jsou spravedliví. Jenže Ježíš nepřišel pro spravedlivé, ale pro hříšníky...

Ty si tatínka držíš

Čtvrtek, 15.8.2013
Úvaha nad významem rodiny
Výtah jede pomalu dolů. Ještě nastupují rodiče s pětiletým synkem. „Ty si tatínka držíš, aby ti neutek,“ říká starší paní. Chlapcovy krásné oči se zvednou k paní: „Tatínek s námi nebydlí a já nevím proč.“ V kabině trapné ticho, otec odjíždí. V době mého dětství jen jeden spolužák žil po rozvodu rodičů pouze s maminkou. Ale i on měl stejné starosti jako my ostatní. Starosti, řekl bych, o věci veřejné. Umřel T. G. Masaryk, zavládl strach...

Hříchy proti Duchu

Úterý, 9.7.2013
Malé zamyšlení nad lidskou vinou a Boží shovívavostí
Vydavatelé našeho Kancionálu nám po celá léta tvrdošíjně připomínají, že Bůh je nejvýš spravedlivý. Ale právě toto tvrzení odporuje naší zkušenosti. Vkládá nevěřícím (i věřícím!) do úst otázku: Proč Bůh dopouští zlo? Proč nezakročí? To je častá otázka, ale nikdy nepřichází návrh, jak to má udělat. Stejný problém je s větou „Bůh je láska“. Proč nechá člověka trpět? Tedy jinými slovy, proč není ráj na zemi? My věřící víme, že se k „ráji“ blížíme...

Nové víno? Nové sudy?

Čtvrtek, 18.4.2013
Úvaha Jana Rybáře nad zvolením nového papeže
Před 800 lety stanul před papežem Inocencem III. František z Assisi, zakladatel řádu menších bratří. V lesku papežského dvora působilo jeho oblečení provokativně. On i jeho druhové byli bosí, oděni do pytloviny a přepásáni provazem. Purpurem zahalení kardinálové se usmívali: Dovolme jim to! Nás to neohrozí, sem se tohle hnutí nemůže dostat!

Starší články v rubrice


Náš tip

Apoštol národů svatý Pavel

Tomáš Špidlík

Již zesnulý jezuitský kardinál Tomáš Špidlík, který byl uznávaným odborníkem na spiritualitu křesťanského Východu, v této publikaci předkládá čtenářům své meditace o apoštolu národů Pavlovi z Tarsu: o tom, jak mu křesťanství dalo světový rozhled...

objednat >
Úmysly Apoštolátu modlitby

1. Aby ti, kdo vládnou, dbali o ochranu celého stvoření a usilovali o spravedlivé rozdělování přírodního bohatství.
2. Aby Zmrtvýchvstalý Pán naplnil nadějí srdce těch, kdo zakoušejí utrpení a nemoci.
3. Za naše farnosti, aby byly oporou života z víry novému pokolení křesťanů, zrozenému o Velké noci.
více »

Nejbližší akce

Barokní jezuitské Klatovy


Jezuitské povolání dnes


Stabat Mater


Brněnská pouť do Křtin


více »

Nejbližší duchovní akce

Vzkriesený Ježiš je našou jedinou nádejou


PRE KŇAZOV


Duchovní obnova formou večeřadla pro mládež


Môj Boh = moje milosrdenstvo


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil