Dnes je 5. 7. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

Jaký je význam a poslání časopisů Tovaryšstva Ježíšova?

Pátek, 17.6.2022
První část rozhovoru papeže Františka se zástupci jezuitských časopisů, která česky nebyla publikována
Svatý otče, děkuji vám za toto setkání. Jaký je význam a poslání časopisů Tovaryšstva Ježíšova? Jaké mají mít podle Vás poslání? Není snadné dát jednoznačnou odpověď. Obecně si samozřejmě myslím, že posláním kulturního časopisu je dorozumívat se, sdělovat, spojovat. Dodal bych však, že je třeba komunikovat co nejosobnějším způsobem, aniž by se ztratil vztah s realitou a lidmi, tváří v tvář. Tím chci říci, že nestačí sdělovat myšlenky. Jste povinni...

Papež hovoří se zástupci jezuitských časopisů

Středa, 15.6.2022
Komentář P. Pavla Ambrose SJ
Deset odpovědných redaktorů jezuitských časopisů se sešlo 19. května 2022 na soukromé audienci u papeže Františka. Setkání byl přítomen i otec generál Arturo Sosa. Svatý otec neměl připraven žádný proslov, odpovídal na spontánně položené otázky. Podstatná část byla zveřejněna i na stránkách církev.cz pod názvem "Válku nelze redukovat na rozlišování mezi dobrými a zlými". Vraťme se k některým bodům tohoto rozhovoru nadmíru podnětného i pro naše české...

Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (4. část)

Středa, 13.4.2022
Za církev synodální (13)
Porady prvních otců. 8. Dosvědčují jednomyslný souhlas. Po mnoha dnech, kdy jsme dlouze diskutovali o řešení otázek, které probouzely pochybnosti, kdy jsme dále zvažovali a zkoumali nejsilnější a nejdůležitější důvody na jedné i na druhé straně, jsme se přitom věnovali jako obvykle modlitbě, meditaci a rozjímání. Nakonec s Boží pomocí jsme dospěli k tomuto závěru (nikoliv pluralitou hlasů, ale naprostou shodou názorů), že pro nás je vhodnější, ba přímo nutné...

Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (3. část)

Pondělí, 11.4.2022
Za církev synodální (12)
Porady prvních otců: 5. Porady k vyřešení různých záležitostí. Když jsme po mnoho dní vytrvale přemýšleli a modlili se, aniž bychom, jak se zdálo, upokojili naši duši, vložili jsme svou naději do Pána. Začali jsme mezi sebou přemýšlet o nějakém lepším způsobu, jak stav nejistoty řešit. První otázka zněla: zda by bylo pro nás všechny vhodné, abychom se uchýlili do nějaké poustevny, zůstali tam třicet nebo čtyřicet dní a věnovali se rozjímání, půstu a pokání, aby Pán...

Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (2. část)

Pátek, 8.4.2022
Za církev synodální (11)
Porady prvních otců: 2. Rozhodují se po osobní modlitbě a komunitním rozlišování. Začali jsme proto vynakládat veškeré lidské úsilí a předkládat si určité otázky vzbuzující pochybnosti, vyžadující pečlivé a zralé zvážení a pečlivé prozkoumání. Během dne jsme se u nich pozastavovali, abychom o nich přemýšleli a rozjímali, a naše hledání pokračovalo v modlitbě. Večer každý z nás upozorňoval ostatní na to, co považoval za nejvhodnější a nejužitečnější...

Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (1. část)

Středa, 6.4.2022
Za církev synodální (10)
Proklestit se synodální cestou nebude vůbec jednoduché, jak ukazují první zkušenosti. Hluboká neochota se měnit (církev jako celek, jednotlivé společenství i jednotlivá křesťanka a křesťan jakéhokoli stavu a postavení nevyjímaje) je navíc doprovázena zkušeností bloudění církve, rozpolcením, zarezavělým konzervatismem a bezduchým aktivismem, v poutech spirituálního supermarketu, kde svoboda se chápe jako možnost více konzumovat. Žijeme...

Zasvěcení Panně Marii, jednoznačný odpor vůči válce i touha po smíření

Pátek, 25.3.2022
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ
Někteří by chtěli světit zbraně pro bitevní pole. Jiní by zasvětlili Panně Marii jen Ukrajinu coby národ, který se tak připodobní jiným. Zatímco v minulosti bývala takováto zasvěcení leckdy nacionalistická, František tento výsostně vnitřní, mystický náboženský akt objasňuje jinak: Modlitba za mír je svěřena celému Kristovu mystickému tělu. Trpí-li jeden úd, trpí celé tělo. A nechat celý lid Boží, aby se modlil, je Františkovým postojem k válce. Nestačí pasivní pacifismus...

Bolesti Ruska – solidarita otřesených

Čtvrtek, 24.2.2022
Podle zahraničních materiálů připravil P. Pavel Ambros SJ
Ruské tanky vjely do dvou ukrajinských regionů, které se prohlásily za nezávislé. Temný akt násilí vyvolal deprimující rozčarování mnoha obyvatel. Nejen na Ukrajině, ale i v Rusku. Jaká jejich část vyznává státem nařízené vlastenectví? Nepodléhejme propagandě: velká část Rusů zažívá doma bolestné odcizení. Mnozí dnes protestují ve jménu pravdy, odvěkého bratrství, důstojnosti druhého. Jsou to hlasy hlubokého smutku. Skutečnost, že poslanci všech frakcí v Dumě...

Memorial – solidarita otřesených

Středa, 26.1.2022
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ
Mezinárodní historická vzdělávací, lidskoprávní a charitativní společnost Memorial v Rusku (Мемориал) je nevládní organizace, jejímž hlavním cílem bylo původně zkoumání politických represí v SSSR. Jedná se o koalici desítky organizací z Ruska, Německa, Kazachstánu, Itálie, České republiky, Belgie, Francie a Ukrajiny, které se zabývají výzkumem, lidskými právy a vzděláváním. Podle stanov má tři hlavní cíle: přispět k rozvoji občanské společnosti...

Příprava půdy pro novou zemi s papežem Františkem

Pátek, 7.1.2022
Za církev synodální (9)
Synodální proces univerzální církve se rozbíhá na celém světě. I u nás. Je a bude spjat s papežem Františkem. V prosinci minulého roku mu bylo osmdesát pět let. Ve stejný den se narodil i otec Tomáš Špidlík. Když byl 13. března 2013 ve svých sedmdesáti sedmi letech zvolen, sám očekával krátký pontifikát: možná tři nebo čtyři roky. Věci se vyvíjely jinak. Střevní operace, kterou musel papež František začátkem července roku 2021 podstoupit, mu ukázala, že každý den...

Starší články v rubrice


Ignaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za starší lidi
Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a paměť lidu, aby jejich zkušenosti a moudrost pomáhaly nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností.
Národní úmysl Za české předsednictví Evropské unie
Modleme se, aby české předsednictví Evropské unie přispělo k jednotě mezi zeměmi našeho kontinentu a k obnově křesťanských hodnot.
více »

Nejbližší akce

Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


Koncert Pocta sv. Ignáci


Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


více »

Kalendárium

Památka Lva Mangina a druhů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil