Dnes je 25. 1. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

Příprava půdy pro novou zemi s papežem Františkem

Pátek, 7.1.2022
Za církev synodální (9)
Synodální proces univerzální církve se rozbíhá na celém světě. I u nás. Je a bude spjat s papežem Františkem. V prosinci minulého roku mu bylo osmdesát pět let. Ve stejný den se narodil i otec Tomáš Špidlík. Když byl 13. března 2013 ve svých sedmdesáti sedmi letech zvolen, sám očekával krátký pontifikát: možná tři nebo čtyři roky. Věci se vyvíjely jinak. Střevní operace, kterou musel papež František začátkem července roku 2021 podstoupit, mu ukázala, že každý den...

Může a má synodální cesta přinést něco nového?

Úterý, 28.12.2021
Za církev synodální (8)
Katolické starověrce i katolické pokrokáře spojuje na synodální cestě, možná překvapivě, jedno pojítko: předem vědí, čeho chtějí (neočištěná očekávání a fantasmata), mohou (všehoschopná mocenskost, regulativnost, normativnost, účel) či musí (ideologie, totalita) dosáhnout. Jsou vlastně jednovaječnými dvojčaty, navzájem jsou si obě strany vícero lítých zápasů k nerozeznání podobny. Čím jsou spřízněni a co tvoří jejich mentální příbuzenství? Vědí, co...

Co je Duch?

Pondělí, 13.12.2021
Jubilejní rok Fjodora Michajloviče Dostojevského (4)
– Mluv, Kriste, Bože můj, promluv! - No, Kriste, můj Bože. – A i když nevěříš, i když mluvíš s pousmáním (jen s dobrým úsměvem), on, Kristus, ti odpustí, promine tobě i mně. Sám prohlásil: „Rouhání proti mně odpouštím, ale rouhání proti Duchu Svatému ne.“ – A co je Duch? – A Duch je to, co je teď mezi námi, co způsobilo, že tvá tvář se stala vlídnější. Je to, co v tobě působí, že se ti chtělo zaplakat, že tvé rty se zachvěly. Nezapírej, nebuď pyšný. Chvěly se ti, viděl...

Služebníci, ne otroci – Dostojevského pohled do nebe

Středa, 8.12.2021
Jubilejní rok Fjodora Michajloviče Dostojevského (3)
„V křesťanství, v pravém křesťanství, jsou a budou páni a služebníci, ale otroka si nelze ani představit. Služebníci nejsou otroci. Mluvím o pravém a dokonalém křesťanství. Učedník Timoteus sloužil Pavlovi, když šli spolu, ale přečtěte si Pavlovy dopisy Timoteovi: píše snad otrokovi? Odpusťte, ale ani by vás nenapadlo, že píše služebníkovi. Je to syn Timoteus, jeho milovaný syn. Hle, takové budou jistě vztahy mezi pánem a jeho služebníky, stanou-li se jedni i...

Synodální cesta se uskutečňuje nejen ve farnostech

Pondělí, 6.12.2021
Za církev synodální (7)
Představa, že řeholní život má spoustu výhod a je možné ho brát čistě pragmaticky, protože dává „svobodu“ dělat si, co chci, bez ohledu na biskupa či Boží lid, je názor z devatenáctého století či názor laciných brakových seriálů. Této podobě klerikalizmu odzvonil papež František. Řeholní život nemůže být život bez vztahu, bez rodiny, bez dětí, bez závazků, kdy ani v práci vám nikdo a nic neklade limity. Všechny tyto hodnoty procházejí v řeholním životě procesem...

„Štěstí mi neprospívá: nesnesu štěstí“

Pátek, 26.11.2021
Jubilejní rok Fjodora Michajloviče Dostojevského (2)
Titulní citát je z knihy Deník spisovatelův za rok 1872, Полное собрание сочинений [= ПСС], 27, s. 89. Překvapující sdělení. K jaké představě štěstí se vztahuje a od jaké podoby štěstí se distancuje? Drobná douška vysvětluje znepokojivé tvrzení. Když Dostojevskij připravuje román Zločin a trest, poznamenává si: „V pohodlí není štěstí, štěstí se kupuje utrpením.“ (ПСС, 7, s. 154) Štěstí nepřináší a přinést nemůže konzum. Ani pohodlí nabízené...

Dobrá zpráva

Pátek, 12.11.2021
Za církev synodální (6)
Zohlednění požadavku místních církví je dobrou zprávou. První fáze Světové synody katolické církve bude na žádost mnoha místních církví prodloužena. Lhůta pro předložení shrnutí konzultací biskupskými konferencemi a dalšími církevními orgány bude prodloužena do poloviny srpna příštího roku. Původně měly být výsledky synodálních konzultací zaslány do Říma do konce března. Je to dobrá zpráva. Cílem rozhodnutí je „poskytnout Božímu lidu více příležitostí...

Krása, která spasí svět

Úterý, 9.11.2021
Jubilejní rok Fjodora Michajloviče Dostojevského (1)
Rok 2021 je bezpochyby rokem Dostojevského. Připomínáme si 200 let od jeho narození (11. listopadu 1821, Moskva) a zároveň slavíme 140. výročí smrti ruského spisovatele (9. února 1881, Petrohrad). Vracejme se postupně k některým jeho slavným výrokům. 1. Krása, která spasí svět. Když Dostojevskij dokončil v roce 1869 román Idiot, nemohl tušit, jaký osud čeká celkem nenápadný dialog s proslavenou větou o kráse, jež se dostala i do titulku...

Pramen synodality

Pondělí, 1.11.2021
Za církev synodální (5)
Synodalita je naslouchání. Máme dvě uši a jedna ústa. Lví srdce má ten, kdo dvakrát tolik naslouchá, než mluví. Existují portréty svatých, na nichž mají velké uši a malá ústa právě proto, aby naznačily, že moudrost roste slyšením. Proč? Protože víra je ze slyšení. Ucho zvětšuje schopnost dítěte naslouchat. Obvykle se učí číst a psát, což zvládne samo, ale neučí se poslouchat něco, což musí dělat alespoň dva lidé. Vzpomínám si na muže, který si vždycky postavil dvě...

Jak se stavět k autoritě církve?

Úterý, 26.10.2021
Za církev synodální (4)
Synodální cesta je především pozváním pro všechny duchovní, kněze, pro nositele duchovní moci v církvi, pro ty, kdo zastávají jakýkoli úřad v církvi. Řekněme jasně: důrazné pozvání. K čemu především? Aby naslouchali hlasům těch, jejichž hlasy nemusí být na první pohled vnímány jako směrodatné. Ne vše, na co svítí reflektory medií, je výživné a jakostní! A to jak uvnitř církve, tak i mimo ni. Vždyť právě toto vanutí Ducha Svatého papež František tolik zdůrazňuje...

Starší články v rubrice


Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za skutečné lidské bratrství
Modleme se za všechny, kdo jsou diskriminovaní a pronásledovaní kvůli náboženství; ať ve společnosti, v níž žijí, jsou uznána jejich práva a důstojnost, pramenící ze skutečného lidského bratrství.
Národní úmysl Za lidi sevřené strachem
Modleme se za všechny, kteří se obávají nového roku, aby zakusili pokoj od Pána.
více »

Nejbližší akce

Reportáž o Tovaryšstvu Ježíšovu v české provincii


Večerní studium spirituality v Olomouci


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie individuální


Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Duchovní cvičení pro kněze


více »

Kalendárium

Úmrtí generála Claudia Aquavivy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil